A szeretet szabályai?

Kérem, fogadjátok el koti dandavatjaimat. Minden dicsőséget Gurudévának, aki számos formában jelent meg, hogy megmentsen minket, és Sri Gaurángának, akinek szeretetteljes üzenete az egyetlen reménység a lelkek számára a viszály korában.

Végigolvastam a Szaraszvat Gaudija folyóiratot, és a következő gondolatokat szeretném megoszlani veletek.

A vaisnavizmust kétség kívül nagyon sok szabály és előírás kíséri. Tele vannak ezekkel a Védák, a Hari Bhakti Vilász és a vaisnava etikett. De azt is látjuk a vaisnava életben, hogy a szabályokat és törvényeket újra meg újra megszegi a vaisnava szeretet és nagylelkűség eluralkodó befolyása. Számtalan példa van erre. A vaisnava missziók önkéntes jellege, nem is beszélve az olyan szervezetekről, mint amilyen a Visva Vaisnava Rádzs Szabhá vagy a Szaraszvat Gaudija Szammélan, nem a szabályokat erőltetik, hanem csak a szadhu-szangát, a náma-kirtanát és a szeretetet. A szeretetet Krsna és a többi vaisnava iránt, legyenek fejlettebbek vagy kevésbé fejlettek. A szeretet bizalmat is jelent. Egy szerető kapcsolatban a szabályok inkább zavarnak, mintsem elősegítik a szeretet fejlődését.

A szentírások sok szabályt adnak a gurura, a tanítványokra, avatásra, szannjászra, újraavatásra, szádhanára és szadácsárára vonatkozóan. Ezeket bhágavata személyiségeknek kell magyarázniuk és alkalmazniuk. Ha nem megvalósított személyek vagy bizottságok akarják magyarázni ezeket a szabályokat, akkor valószínűleg megölik a belső jelentést, és ez nem fog mindenkit boldoggá tenni a Krsna-tudat családjában.

Azok, akik szabályokkal akarnak uralkodni más vaisnavákon, nagyon hamar rájönnek, olyanok veszik őket körül, akik csak a külső előnyökkel törődnek, és nem a vaisnava lényeggel. Hadd mondjak el néhány példát.

A szabály az, hogy ne hallgassuk egy nő hangját. Srila Prabhupáda minden nap meghallgatta a bhaktákkal Jamuná dévit, aki a Brahma-szamhitát énekelte.

A szabály az, hogy ne társuljunk nőkkel. A nagy vaisnavák újra meg újra meghallgatják a megvalósított nőket, például Dzsáhnavá Mátát, Hémalatá Thákuránit, Gangamátá Goszváminit és sok mást, akik Krsna-kathát mondtak.

Sok szabály van az avatással és a Kali-jugában való prédikálással kapcsolatban a missziókban, de a Pancsa-tattva feltörte a szeretet kincsesházát, és nagylelkűen szétosztotta, ami benne volt.

Az Úr Gauránga a muszlimnak született Haridásza Thákurát megtette a szent név ácsárjájának.

Srila Prabhupáda azt mondta az egyik napon, hogy a szannjászi avatásokat szabályokkal kell korlátozni, és pár nappal később szannjászikat avatott, nem vette figyelembe a szabályokat, amelyeket maga hozott.

Sok szannjászt és avatást adtak és adnak ma is nagyon meglepő körülmények között csaknem valamennyi vaisnava misszióban. Az eredmény nem mindig siker.

A szabály az, hogy ne közöljük a bhakti titkos tanításait abhaktákkal, a bűnös lakossággal. Srila Prabhudápa és sok hittestvére, például Sridhar Mahárádzs elküldte az embereket, hogy könyveket osszanak repülőtereken és utcákon, nem törődtek azzal, hogy ki kapja meg, és még azt a kockázatot is vállalták, hogy sok ilyen szent könyvet a szemétbe fognak dobni.

A szabály az, hogy ne hazudjunk, de hogy megvédje a bhaktáit, néha maga a Legfelsőbb Úr is hazudik vagy megszegi az ígéretét.

Lényeg az, hogy csak az önmegvalósított lelkek tudhatják, mikor lehet megszegni a szabályokat és törvényeket, és mikor nem. Itt soha nem lehet törvényt hozni. Az Úr Gauránga mindenkit hívott, és mivel mi mindannyian az isteni szeretet különböző képviselőin keresztül kaptuk meg ezt a hívást, mindannyian egyformán felelősek vagyunk azért, hogy önmegvalósított lelkekké váljunk. És ez lehetséges, ha mindig a fejünkre szórjuk azok lábai porát, akik már több tapasztalatot szereztek, akik messzebb jutottak a lelki fejlődésben, mint mi magunk.

Azt javaslom, ápoljuk az őszinte vaisnava barátságokat, lássuk meg, mikor helyes együtt tenni valamit a szampradájánkért.

Ha megpróbáljuk irányítani egymást, az nem fog menni. Még több szabályt alkotni, az nem fog menni. Megsérteni egymást titkos találkozókon, vagy ami még rosszabb, írásban, vagy az Interneten, ez sem fog menni. A képmutatásnak és diplomáciának nincs helye a vaisnava szanghában.

Legyen örökké magasztalt a vaisnava szeretet, a szeretet útja, amelyen nincsenek akadályok, nincs meg még Vaikuntha tiszteletteljes érzése sem. Inspiráljon Bhaktivinoda Thákura nagy szelleme, hogy megtegyük a csaknem lehetetlent ebben a Kali korszakban. Hagyjunk fel minden büszkeséggel és szektássággal, és táncoljunk együtt igazi boldogságban.