Mik a vaisnava filozófia alapvető könyvei?

Bhagavad –gítá úgy ahogy van, Bhaktivédánta Szvámi Prabhupáda fordításában, gyakorlatilag ez a mi tankönyvünk. Ennek alapján alakíthatjuk az életünket. Más szavakkal: ez az emberi élet kézikönyve. Akinek kérdései vannak az emberi élettel kapcsolatban, tegye fel azokat a Bhagavad-gítának, és a legvalószínűbb, hogy nagyon nyilvánvaló választ talált. Még akkor is, ha nem várja el. Mert a Bhagavad-gítá mindenféle problémával foglalkozik: kicsitől nagyig, szegénytől gazdagig, gyengétől erősig. Minden problémával foglalkozik, még azzal is, hogy mi van a halálon túl. Végül is, a Bhagavad-gítá azt mondja, a halál nem több, mint a burok megváltoztatása. Átmész az egyik testből a másikba, és a burok elpusztul, nem törődik vele senki. Ezért olyan értékes kincs a Bhagavad-gítá, amely végig fog kísérni minket az életünkön.

A Bhagavad-gítá alapján folytathatjuk a tanulmányainkat. Aztán megismerhetjük a lelki azonosságunkat. Különösen a Srimad Bhágavatam tanulmányozása révén.

A Srimad Bhágavatam kivételesen érdekes és mindenre kiterjedő könyv. 18,000 versben leírja a teremtés teljes történetét, alosztályokat, kiterjedéseket, tanításokat, lemondásokat – mindent, amit el lehet érni ebben a világban. És amikor valaki eljutott a 10. énekig, ami a lelki tudás koronája – hiszik, vagy nem – felszólítják, hogy nézzen be a lelki világba, egy ablakon keresztül. Hirtelen nyitva áll az ablak, és ott van mögötte Goloka Vrndávana. Így nevezi ezt a világot a Srimad Bhágavatam. Azt mondják, a folyamat része és lelki tudás minden, amit azelőtt kapunk, hogy keresztülnézhetünk azon az ablakon. Mert abban a világban a Legfelsőbb Úr megmutatja nekünk, hogyan győzhetjük le a fogyatékosságainkat, a hamis én és azonosulás befolyásait.

A Srimad Bhágavatam abban segít nekünk, hogy konkrétan megküzdjünk az intellektusunkkal és a tudatalatti egyéb fogyatékosságaival, a felhalmozott kéjvággyal, irigységgel és kapzsisággal. Ezekkel a dolgokkal. És ne gondolják, hogy ez a vizsga könnyű, vagy gyorsan le lehet tenni. Éppen ellenkezőleg. Minél többet halad valaki, annál finomabbak lesznek a próbatételek, annál nyilvánvalóbb a kihívás, és annál erősebb kell legyen az elhatározás: Igen, a tiszta utat akarom. A szív útját, a fény útját. Nem akarok semmi mást. És ez a döntés, amelyet újra meg újra meg kell hozni, lényegében ahhoz fog minket segíteni, hogy tovább haladjunk az örök utunkon.

A Srimad Bhágavatam nagyon sokat segít, nagyon sokat ír mások személyes fejlődéséről, akik ugyanazon az úton vannak, mint mi. És aki a fényt keresi, annak nagyon sok tapasztalata van. Ebből mások is tanulhatnak.

Ezért vizsgáljunk a Krsna-katha nagy üzenetét, a Legfelsőbb Úr szavait, és a bhakta-kathát. Mit jelent a bhakta-katha? Fontos történeteket azoknak a lelkeknek a cselekedeteiről, akik Krsnának szentelték az életüket, és kiválóan tették le a vizsgákat. Így aztán nekünk is sokat segítenek, tanítanak minket. Igazából a Krsna-katha és a bhakta-katha ugyanaz. Ha hallunk ezekről az írásokról és személyiségekről, feltöltődünk energiával.

A Srimad Bhágavatam számos történelmi eseményt is elmond, megadja a jelenlegi korszak, a Kali-juga végére vonatkozó jövendöléseket; óva int, nehogy letérjünk az utunkról, ne hanyagoljuk el, ne kövessünk el hibákat újra meg újra. Persze egy egész élet kell ahhoz, hogy néhány dolgot igazán a magunkévá tegyünk.

Ez a két bevezető írás a mi utunkon. És amikor ezt a tudományt tanulmányozzuk, különösen azt ajánlják, hogy a tanulást az Isopanisáddal kezdjük. Az Isopanisád koncentráltan foglalja össze a nézeteinket, 18 versben. Srila Prabhupáda ezeket olyan módon magyarázza, hogy világosan lássuk, mit kívánnak tőlünk, hogyan kell fejlődnünk.

Ha elolvastuk ezeket a könyveket, van még nagyon sok írás, cikk és segítség a filozófiánkban. Gondoljátok el: a lelki tanítómesterünk, Srila Prabhupáda azt kérte, magunk is írjunk és beszéljünk. Miről beszéljünk? Természetesen arról, amit megtanultunk. Ezt persze megszűri, válogatja a tapasztalatunk és a belátásunk. Ez tölti meg élettel az üzenetet. Srila Prabhupáda azt mondta, ne csak azt ismételjük el, amit mások már elmondtak előttünk, hanem tegyünk hozzá valamit. Írjunk cikkeket, vagy ha van inspirációnk és alkalmunk, tartsunk leckéket.

A Srimad Bhágavatam nagy lelkesedést ad. Ha megnézzük a Srimad Bhágavatam történetét, megtudjuk, hogy Vjászadéva írta. Inspirációt kapott arra, hogy megírja, sok más védikus írás mellett. A Srimad Bhágavatam az érett szint. Vjászadéva azután írta, hogy már nagyon sok védikus írást leírt, és mégsem volt elégedett. Akkor a lelki tanítómestere, Nárada Muni ezt mondta neki: Nagyon szépen leírtál mindent, a szabályokat és az előírásokat. De elfelejtetted feltárni az Istenség Legfelsőbb Személyisége titkait. Most ezt kell tenned. – Vjászadéva leült, és megírta a Srimad Bhágavatamot. Ezért mondják, hogy ez az érett gyümölcs a védikus bölcsesség fáján, vagy a tej krémje.

Ha a Srimad Bhávagatamot tanulmányozzuk, sok felvilágosítást kapunk más írásokról és kommentárokról is. A védikus bölcsesség fája nagyon nagy. Nagyon sok érdekes aspektusa van, amelyeket nem ismer eléggé a mi modern nyugati kultúránk. Például a Mahábhárata. A Mahábhárata a Bhagavad-gítá alapja. A Bhagavad-gítá a Mahábhárata egy fejezete. De különleges figyelemben részesült az emberi történelem elmúlt néhány ezer évében. A Mahábhárata a maga 100,000 versével a legnagyobb történelmi eposz, a világi kultúra és felelősségek leírása. Ha meg akarjátok ismerni a védikus kultúrát, a Mahábhárata tanulmányozása nagyon ajánlott. Láthatjuk, mennyi figyelmet szenteltek a kapcsolatoknak.

Ha valaki még mélyebben bele akar hatolni a védikus írások tanulmányozásába, a lelki tanítómesterünk egészen más védikus írásokat kínál neki. Ezek egyike: Csaitanja Maháprabhu tanításai. Ő egyike volt a legnagyobb tanítóknak, és ugyanakkor a mostani korszak követe, Ő hirdette a megváltást és a mantrákat, amelyek mindannyiunk számára a legkedvezőbbek. Csaitanja Maháprabhu munkájáról és életéről már beszéltünk. De ebben a könyvben Srila Prabhupáda részletesen kifejti, milyen fontos volt Csaitanja Maháprabhu.

Aztán ott van Az odaadás nektárja, a Bhakti-raszámrta-szindhu. Rúpa Goszvámi könyve. Ebben a könyvben nagyon pontosan elmagyarázza, hogyan fejlődik a lelki tudomány. Itt megtaláljuk a tudományos információt mindenről, amit csak el tudunk képzelni Istennel kapcsolatban. Leírja a hazavezető utat, hogyan nyilvánul meg az út vissza az Istenséghez. Mindenkit meghív a szeretet útjára, a vaisnavák és a bhakták családjába.