Mit jelent ez, lelki életet élni?

Lelki életet élni mindenekelőtt azt jelenti, vállalni a felelősséget. Nekünk, vaisnaváknak kötelességünk úgy cselekedni, hogy az emberek értékeljék a munkánkat. Még akkor is, ha másként gondolkodnak, vagy mások az érdekeik, azt kell gondolniuk, hogy a vaisnavák munkája és társadalmi hozzájárulása fontos és értékes. Ezért mindannyiunk számára ez a kérdés: én ezt hogyan érem el?

Nemcsak a testünkért és a társadalomért vagyunk felelősek, hanem a lelki tudattal, Istennel szemben is. Hogy minden ajándékot, amit Tőle kapunk, tisztelettel fogadjunk, és úgy használjuk fel, hogy másoknak is át tudjuk adni.

Ezért van az, hogy egy vaisnava mindig ajándékokat oszt. Ilyenek a lelki étel, a praszádam osztása; lelki könyvek felajánlása, lelki zene, lelki Internet oldalak megalkotása, vagy lelki programok szervezése, amelyeken az emberek részt vehetnek, kapcsolatba kerülhetnek és megbarátkozhatnak a bhaktákkal.

Az emberi élet esély az önmegvalósításra, és ez nagyon különleges. Az egyéni tudat a megkülönböztetés lehetősége a tiszta és nem tiszta, öröm és szenvedés között; ezek a dolgok döntőek. Mert mi nem vagyunk automatikusan démonikusak vagy szentek. Azok vagyunk, amilyen erőfeszítéseket teszünk. Azok vagyunk, amennyire vágyakozunk arra, hogy az igazságot képviseljük, mert az igazságot csak az találja meg, aki keresi. És csak az méltó arra, hogy megkapja egy szikráját, aki hajlandó arra, hogy az igazságot élje.

A bhakta helyes attitűdje: Krsna, nem tudom, mit tervezel velem, de tégy úgy, ahogyan akarod. Ezzel a hozzáállással nagy lelki fejlődést lehet elérni, még akkor is, ha nem szól az egész életre.

Ez az attitűd attól függ, mennyi hit van a szívünkben. Szanszkritul a hit sraddhá. Ez Srimati Rádháráni áldása, és olyan dolog, amit nem lehet megvásárolni, nem lehet erőszakkal megszerezni. A sraddhá ajándék, amit a szádhuk kegyéből kapunk meg, a szádhu-szangában. Ha megvan ez a sraddhá, elkezdődik a lelki utunk. Mert a hiten keresztül tudjuk: most új folyamat kezdődik. És mi ez a folyamat? A szádhukba vetett hit által kezdünk menedéket keresni magunknak. Keressük a lelki tanítómestert. A lelki tanítómester, a guru meg fogja adni nekünk az inspirációt, és megvilágosítja a feltételekhez kötött életünket.

De mit jelent az, megvilágosult életet élni? Nem azt, hogy becsukjuk a szemünket, és semmit sem látunk, csak fényt. A megvilágosult élet megvilágosult cselekvést és erőfeszítéseket jelent. Erről szól a lelki élet. Nincsenek sem határok, sem falak, amelyek megállítanánk a szeretetet és a kegyet.