A lelki élet gyakorlati alkalmazása; a jóság kötőereje.

A lelki életet sokféleképpen lehet alkalmazni a gyakorlatban. Ebben a társadalomban sok probléma van, amelyeket tiszta tudattal azonnal meg lehet látni. A megfelelő megoldásokat is meg lehet találni, csak akarnunk kell.

Ebben a világban a problémamegoldó készséget biztosan megtámasztja, ha valaki a jóság kötőerejében él. Életünk összes különféle tevékenységét elvégezhetjük a szenvedély, tudatlanság vagy jóság kötőerőiben.

A Bhagavad-gítá megadja nekünk az irányvonalakat, hogy tudjuk, mik a kötőerők jelei. Tudunk tájékozódni, és megfelelően alakíthatjuk a dolgokat az életünkben. A jóság kötőerejében cselekedni annyi, mint úgy cselekedni, hogy mindig segítsünk másoknak, és nem teszünk semmit, ami másokat személyesen zavar.

A Krsna-tudat szándéka az, hogy mindenki jól érezze magát. Krsna a Legfelsőbb Úr, és azt akarja, hogy mindannyian jól érezzük magunkat. Ezért ad mindig tanácsot, hogyan lehetünk boldogok, ezért ad útmutatást, hogyan érhetjük ezt el. És még jobb olyan közösségben élni, olyan emberekkel, akik segítenek minket az erényes magatartás kialakításában.

Ha erényesen élünk, azonnal meglátjuk a hatását. Mindent abból a szempontból fogunk látni, ahol tisztán észleljük Isten kívánságát. De ha a feltételekhez kötött élet alantasabb impulzusai lerángatnak, ha már nem tudjuk követni az erényes inspirációt és a jó emlékeket, ha elragadnak a szenvedély és a tudatlanság hullámai, akkor biztos, hogy többé semmit sem garantálhatunk. És ez az a pont, ahol az egész társadalom tudatlanságba fog zuhanni.

Ezért van az, hogy az erényes élet a magasabb elvek megértésének alapja. Alapvetően fontos, hogy erényes emberekkel legyünk kapcsolatban. Ilyen kapcsolat nélkül nem lehet erényesen cselekedni. Még akkor sem, ha érezzük a belső inspirációt vagy felszólítást, hogy erényesen cselekedjünk. Mert a saját tapasztalatunk és elvárásaink miatt már alapvetően van egy világos képünk arról, mit szeretnénk, hogyan bánjanak velünk, és miféle kellemes környezetben akarunk lenni.

A jóság kötőerejében ezeket a dolgokat olyan módon érthetjük meg, hogy azonnal felismerjük: igen, én ide tartozom. És felismerjük, hogy azok a befolyások, amelyek minket mindig lehúznak és eltérítenek a jóságtól, a múltbeli karma befolyásai.

Ezek a befolyások adják megkülönböztető tulajdonságainkat. Ideértve a testet, amit kaptunk, a családot, amelybe beleszülettünk, az országot és környezetet, amelyben felnőttünk, az étrendet, amelyben felneveltek, a filmeket, amelyeket a TV-ben láttunk, a vitákat, amelyeket az utcán hallottunk, stb. Ezek a körülmények adott módon formálnak és kondicionálnak minket, mindannyiunk számára ez a kiinduló pont. Érezhetünk természetes vonzódást az erényes cselekedetekhez, például vannak ilyen mondások, bánj úgy a testvéreddel, mint magaddal, amit nem kívánsz magadnak, te se tedd embertársadnak.

A körülmények erősek, és rákényszerítenek minket, hogy úgy cselekedjünk, ahogyan igazából nem akarunk. Egészen addig, hogy valaki megöl egy másikat, csak azért, hogy ellopjon egy kis pénzt, és finanszírozza a szenvedélyeit. Sajnos ez elég közönséges ebben a világban. A feltételekhez kötött életben az is benne van, hogy olyanok vagyunk ebben a világban, mint a rabok. De ugyanakkor ez a helyzet olyan módon is inspirálhat minket, hogy keressünk a kivezető utat, és meg akarjuk ismerni az erényes cselekvést.

Ha egy csoport, egy ember, egy család, társadalom vagy állami vezető felismerni: erényesen kell cselekedni ahhoz, hogy minden sikerüljön, akkor kezdik felismerni a lelki felelősségüket. A jóság nagy ajándékunk, és maga Krsna tiszta jóságban van. A jóság és a tiszta jóság között is van különbség. Szanszkritul azt mondják, szattva-guna és visuddha-szattva, isteni jóság. Itt nemcsak az fontos, ami kedves és szép; a hangsúly a legmagasabb elven van, ami az odaadás, meghódolás Isten kívánságának.

Ha van olyan társadalom, amely erényesen akar cselekedni, minden esélye megvan a haladásra és fejlődésre. De ha a szenvedély és a tudatlanság vannak a kormányrúdnál, akkor csak rossz vagy kellemetlen dolgokat várhatunk el. Ezért olyan fontos a világon, hogy hagyjuk Krsnát vezetni. Hogy egyre jobban megszilárduljunk a jóság kötőerejében. Ez az egyik nagy ajándék, amit Srila Prabhupád adott nekünk.

És a jóság ezt jelenti: ne aludj szükségtelenül, ne légy szükségtelenül tétlen, semmi lustaság vagy lethargia. Ha valaki mindig mások miatt panaszkodik, és magát sajnálja, az a tudatlanság kötőerejére mutat. Ha ezt valaki világosan látja, akkor természetesen látja, hogy az erényes cselekvéshez bizonyos mennyiségű pozitív készség kell. Mindig segíteni kell másoknak. Képviselni és védeni az igazságot – minden körülmények között. Erényesen cselekedni annyi, mint keresni azokat, akik erényesek, vagy az erény fölött állnak: az Úr tiszta bhaktáit. Mindig tanulmányozni a szentírásokat, vagy olyan szövegekkel foglalkozni, amelyek a jóságot támogatják bennünk.

Továbbá dicsérnünk kell a mantrákat, amelyek összekötnek minket az igazsággal, Isten akaratával. A mantrák segítenek abban, hogy ne zavarodjon össze bennünk semmi. Krsna szent nevének mantrái olyan erősek, hogy ki tudnak emelni minket a tudatlanságból. Nagyon hálásaknak kell lennünk, amiért megkaptuk a szent neveket. Felkészíthetnek minket arra, hogy belépjünk a jóság világába.

Ezért kérünk mindenkit, akit érdekel a jóság kötőereje, hogy iktassák be ezeket az életmódjukba, amennyire lehet. Hogy legyőzhessük a nehézségeket az életben. Az erényes magatartás önmagában véve olyan fényes, hogy fokozatosan megszűnik mindenféle ragaszkodás és tévedés, amit valaha elkövettünk.