Lelki életet próbálok élni a családommal. De nagyon sok probléma van. Hogyan lehet sikeres családi és lelki életem?

A védikus kultúra erősen családtudatos.

Család azt jelenti, felelősséget vállalni, a felelősség lelki tudata a család felé. Ezért mondja a Srimad Bhágavatam: Ne légy apa vagy anya, ha nem vagy kész arra, hogy megszabadítsd a gyerekeidet az ismételt születéstől és haláltól.

Ahogyan a felhők és a folyók visszavezetik a vizet az óceánba, nekünk is Krsna, minden energia forrása szolgálatában kell használnunk az energiánkat. Siker, pénz, gyerekek, otthon stb., minden Krsnától jön, és az Ő szolgálatában kell használni. Mert mi az örök szolgái vagyunk. Ez a mi örök kapcsolatunk Krsnával.

Közben többé-kevésbé megengedett, hogy élvezzük a családi élet lényelmét, valamit elfogadjunk, de ez igazából a tisztulás folyamata, amely akkor sikeres, ha adományozunk. Az adományozás a családos emberek, grhaszthák egyik fő kötelessége, és ha az adomány összege fáj, akkor elérte a helyes mértéket. Mert a tisztulás akkor következik be, ha magasabb értékekre törekszel. Ha az adományozás nem fáj, nem csökkenti az érzékkielégítésedet, akkor nem lehet igazi áldozatról beszélni.

Krsna mondja a Bhagavad-gítában:

Mindent, amit teszünk, eszünk, felajánlunk, minden lemondást, adományozást úgy kell végezni, mint felajánlást az Úrnak.

Minden áldozat Visnué. Sokféle áldozat van ebben a világban. Néhányan a sportért hoznak áldozatokat, mások másvalamiért. De az áldozatot Krsnának kell ajánlani. A léleknek csak erre van szüksége, és csak ekkor van valami értéke az emberiség számára.

Ne próbálkozzunk azzal, hogy többünk legyen, mint amennyi kell. De ha többet kaptunk a szükségesnél, a felesleget a lelki tanítómester és az Úr szolgálatában kell használni. Ez a boldogság forrása minden feltételekhez kötött lélek, a világ és Krsna számára. Ez az élet célja.

A család is a szeretet iskolája számunkra, hogy éretté váljunk. Családi felelősség azt jelenti, látjuk, hogy mi mindannyian összetartozunk, és ez a legnagyobb öröm. A védikus írások sokat segítenek, hogy jól megértsük a helyzetünket ebben a világban.

Hogyan szerezhetünk örömet annak, akitől mindent kaptunk? Csak ezt kell eldönteni: mindent meg akarok tenni, hogy teljesítsem a kötelességemet, feláldozzam az eredményeket az Úrnak, és a szülőknek persze úgy kell cselekedniük, hogy a gyerekek büszkék legyenek rájuk.

A felelősségnek a családban csak akkor van értelme, ha kapcsolatban van Krsnával. Ez azt jelenti, mindent megteszünk, hogy mások ne legyenek boldogtalanok; jó és megvilágosult nevelésen alapul; azon a megértésen, hogy minden, amit Isten teremtett, segít a mi fejlődésünkben.

Általában az okozza a problémákat, hogy nem tudunk uralkodni magunkon. Túl hirtelenek vagyunk, rosszat mondunk másokra, stb. Fel kell készülnünk arra, hogy meghallgassuk, és figyelembe vegyük mások véleményét. A családi felelősség nem dogma. Az ember csak azért különül el, mert nem Krsnát állítja a középpontba.

Grhasztha (családos ember) azt jelenti, kiegészítik egymást. Nincs verseny. Isten megelégedésére élnek, és hálát kell adni a házasság és a gyerekek ajándékáért. Ha valaki nem látja be, hogy ez nem véletlen, a feleség és a gyerekek Isten nagy ajándéka, és ha valaki nem tudja, az a személy, aki együtt él vele, próbatételt jelent a számára, segít neki abban, hogy Istenhez közeledjen, akkor ez nagyon szomorú.

A családos ember élete nagy áldozat is. Mert ha jól csinálod, akkor az eredményei is jók. Krsna-tudatos gyerekek. Mert nem véletlenül kapod a gyerekeket.

A családi élet elsőosztályú felelősség, védelem, mert a gyerekek teljesen tőled függenek. Többé-kevésbé ez a szexuális élvezet engedélye. A szexuális élvezet vonzó, de nem örökké örömteli. Ezért a családos ember szabadossága nem más, mint az a félreértés, hogy ő lehet az élvező. És ha az élete végig megmarad ez a szexuális kéjvágy, akkor a következő életét megint az elejétől kezdheti.

A természetes helyzet (pl. az a korlátozás, hogy öregkorban már nem lehet élvezni a szexet, stb.) azt mutatják, hogy a szex nem az élet legmagasabb célja. A legmagasabb fajta szexualitás a szex, mint áldozat Krsnáért. És Krsna maga mondja, hogy ez a fajta szexuális cselekvés nem különbözik Tőle. Krsna itt is jelen van. És ha úgy gyakorolják, ahogyan a védikus tekintélyek javasolják, még egy tiszta bhakta is megjelenhet ebben a világban. Amint az Bhaktivinoda Thákura és Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákura esetében történt.

A Krsna-tudatban az ember automatikusan mindenkiért van. Még akkor is, ha nem közvetlenül van ott előttük. Egy bhakta mindig a család barátja.

Bhaktivinoda Thákura mondta: A család minden iskola közül a legjobb. Az ember megtanulja, hogy másokért dolgozzon, és ne magáért. Ezért nagyon fontos megházasodni, megtanulni szolgálni. Lehet, hogy te kivétel vagy, egy szerzetes, aki már reggeltől éjszakáig szolgál.