Mi a védikus tudás? És miért mondják, hogy a Védák magasabb rendű tudást kínálnak?

A véda szó szanszkrit, és azt jelenti, tudás, eredeti tudás. A Védák ősi és tudományos tudás, ami a tanítványi láncon keresztül jutott el hozzánk, a teremtés ideje óta. És a modern tudománytól eltérően ez idővel nem változik meg. A Védák az Abszolút Tudást tartalmazzák.

A Védák sok kijelentését igazolta a modern tudomány. Vannak a Védákban jóslatok is, még személyekkel kapcsolatban is, amelyek beváltak. Így megértjük, hogy a Védák Isten szava. Mint egy kézikönyv, hogyan éljük sikeresen az életünket, és hogyan legyünk boldogok. A Védák tanításai és tanácsa segítséget és megoldást kínálnak életünk és a társadalom problémáira, mint azt a nagy bölcsek példája bizonyítja.

A Védák nem az emberi tudás összeállításai. Ezt a tudást az Úr nyilvánította ki a teremtés idején. Ez a tudás a lelki világból jön. Ezért nevezik a Védákat apaurusejának, amit nem ember alkotott. Gyakran tekintik a Védákat a lelki világba átvivő hajónak. Mert ahhoz, hogy eljussunk a lelki létezéshez, át kell kelnünk az anyagi létezés óceánján. Tapasztalt kapitányra van szükségünk, hogy el ne vesszünk ebben a hatalmas óceánban, olyanra, aki biztonságosan át tud vezetni minden nehézségen: ez a lelki tanítómester.

A jelenlegi, feltételekhez kötött állapotunkban 4 fő hibától szenvedünk. Még a legműveltebb emberek és tudósok is ki vannak téve ennek a 4 fő hibának: tévedni, illúzióban lenni, csalni, és tökéletlen érzékekkel rendelkezni. Ennyi fogyatékossággal nem várhatjuk el, hogy elérjük a tökéletes tudást (véda), mert minden törekvésünket befolyásolják ezek az elkerülhetetlen fogyatékosságok.

Bár a tudósok hatalmas erőfeszítéseket tesznek, hogy csökkentsék a szenvedéseket, és növeljék az emberiség kényelmét, még nem tudták megtalálni a megoldást az élet igazi problémáira: születés, öregség, betegség és halál.

Az egész technológiai fejlődés és a modern találmányok arra koncentrálnak, hogy több kényelmet adjanak az embernek. De sajnos ez a fejlődés nem tudja megoldani az igazi problémáinkat. Az a céljuk, hogy csökkentsék a szenvedéseinket, de a szenvedés még ott van. Nem foglalkoznak a problémáink gyökerével. Ezt nevezik illúziónak: megoldásnak tekinteni valamit, ami nem igazán tud segíteni nekünk.

Például sok ember fél, mert nem tudja, hogyan szerezzen több pénzt. És amikor sok pénzük van, félnek, hogy elvesztik, vagy kirabolják őket. Tehát nem a pénz a probléma. Az igazi probléma a félelem, a testi életfelfogás miatt.

A problémák tehát még megvannak. Azért van ez a helyzet, mert nem a problémák gyökerével törődünk. Csak felszínesen próbáljuk kényelmessé tenni az életünket. Ezért először meg kell értenünk, mi az életünk igazi problémája.

A Védák azt tanítják, hogy jöjjünk ki a testtudatból, és valósítsuk meg a szerető kapcsolatot Istennel, athato brahma dzsigjásza – kérdéseket kell feltennünk az Abszolút Igazságról, hogy megoldjuk az anyagi világ problémáit. Be kell látnunk, hogy nem ez a test vagyunk, hanem szellemi lélek. A Legmagasabb Tudat szerves része. És hogy örökké kapcsolatban vagyunk Vele. A lélek igényeivel kell törődnünk. A test haszontalan a lélek nélkül. Rá kell jönnünk, hogy mik a lélek igényei.

Nevezik a Védákat srutinak is. Ez a szanszkrit szó azt jelenti, amit hallás útján ismernek meg. Ezt a tudást nem kísérletezi ki minden nemzedék újra meg újra, hanem elfogadja, úgy, ahogy van. Ez sok időt és gondot takarít meg.

A modern tudományban sok olyan helyzetet találunk, amit nem lehet kísérletekkel bizonyítani. Például a matematikában vannak axiómáknak nevezett állítások, ezeket igaznak kell tartani ahhoz, hogy a tudomány bizonyos területén vizsgálódhassunk. Más szavakkal, ha meg akarjuk vizsgálni a dolgokat az anyagi univerzumban, el kell fogadnunk olyan axiómákat, amelyeket nem lehet kísérletekkel hitelesíteni. Hogyan várhatjuk el, hogy elérjük a lelki tudást kísérletekkel, amikor az érzékeink nem jutnak el odáig?

A lelki természet tudása biztosan létezik. De ezzel a tudással nem lehet kísérletezni. Ha el akarjuk érni, el kell fogadnunk a Védák utasításait. Az igazság ott van, csak el kell vennünk. A Védák nagyon tudományosan mutatják be az igazságot, axiómák alapján. Elvezetnek minket minden eredet eredetével való kapcsolatunk megvalósításához, és ezért az önmegvalósításhoz is.

Mivel az anyagi elméletek és tudomány állandóan változtak a múltban, és mivel a tudósok nem tökéletesek, ezek továbbra is változni fognak a jövőben. Láthatjuk, hogy nem érhetjük el az abszolút tudást az anyagi érzékekkel. De a Védákat az Úr maga tárta fel, ezért a Védák tudása tökéletes, és az idő múlásával nem változik meg.

A Védák által ajánlott segítségen nem kell spekulálni, nem kell elfogadni vak hittel sem. Ez tudományos tudás, és ezt a transzcendentális tudást akkor értjük meg, ha meghallgatjuk a védikus tudás tekintélyeit. Ahogyan az egyetemeken a diákok a professzorokat hallgatják meg.

Ennek a tudásnak az egyik hiteles forrása A Bhagavad-gítá, úgy, ahogy van, Bhaktivédánta Szvámi Prabhupádától. Sok időt és gondot megtakaríthatunk, ha elfogadjunk a védikus tudás e tiszta forrását.

A védikus tudás célja megérteni az Urat, Krsnát, és a Vele való kapcsolatunkat. Krsna maga mondta, Engem a Védák által lehet megismerni, Én vagyok a Védánta összeállítója, és Én vagyok a Védák ismerője.


Kérdés: Szeretném tudni, hol jelent meg először a szentírásokban a Mahámantra, hol jegyezték fel legelőször. Azt mondják, ez nem a Védák karma-kánda része. Ezért szeretném tudni, hol jelent meg először.


A Mahámantrát először a Kaliszantárana Upanisádban említették. Az Úr Brahmá mondja el a nagy bölcsnek, Nárada Muninak: Hare Krsna…

Ez a 16 név semmisíti meg a Kali-korszak bűneit. Az összes Védában nem találni ennél magasabb módszert.