Tud valamit mondani a Brahma Szamhitá hitelességéről?

Tud valamit mondani a Brahma Szamhitá hitelességéről? Van egy leírás Brahmá önmegvalósításáról, arról, hogyan látta Goloka transzcendentális Urát, de ez különbözik attól, amit a Srimad Bhágavatam 2. éneke ír, ahol Brahmá Nárájana négykarú formájának a darsanját kapja meg. Ez két Brahmá különböző teremtésekben, vagy ugyanannak a Brahmának van két megvalósítása?

Az Úr Brahmá a mi szampradájánk alapítója.

Néha látjuk, hogy a sásztrák különböző történeteket mondanak el ugyanazokról a személyekről.

Nos, határtalanul sok Brahmá van a múltban, jelenben és jövőben.

A különböző leírások olyan megnyilvánulásokra vonatkoznak, amelyek különböző időpontokban történtek, vagy más személyek voltak Brahmá posztján. Ha valami ellentmondást találunk a szentírásokban, az lehet, hogy aszura mohan. Azért jelenik meg, hogy elűzze a démonokat a sásztráktól.

Hogy megértsük Krsna isteni alászállását, a guru paramparát, a mindennapos útmutatást és védelmet, ehhez minden bhaktának nyitott elmére és mély hitre van szüksége. Nem alkalmazhatjuk mindig a közönséges logikát.

Láthatjuk, hogy az Úr Brahmá és a többi félisten tanúja volt Krsna születésének, és még a rasza lílájának is.

Nyilvánvaló, hogy Brahmá különféleképpen látta Krsnát. Minden fel fog tárulni, ha mélyen magunkban keressük. Brahmá az összes Visnu-formát látta, akiket Krsna azért nyilvánított meg, hogy helyettesítse az ellopott teheneket és borjakat. A nagy lelkek az Úrral szerzett tapasztalatukat a sásztrákon keresztül osztják meg velünk. Örüljünk ennek az információnak, és imádjuk azokat a fejünk tetején.