Könyvek‎ > ‎

Családunk, a Gaudíja Math

Tanulmány a Gaudija vaisnavizmus terjedéséről és a Gaudíja Mathból kialakult számos ágról.

Ajánlás és invokáció

E könyvet a Vaisnaváknak és Bhakti Dévinek ajánlom. Bhakti Dévi csodálatos terve, hogy elárassza az egész világot Urának és Mesterének Szent Neveivel, az a kegy, mely bennünket is megment.

Sríla Prabhupád azért jelent meg ebben a világban, hogy megmentse az elesett és feltételekhez kötött lelkeket. Mint Srí Csaitanja Maháprabhu kiválasztott küldötte, megerősítette Maháprabhu szampradájáját, bevezetve számtalan új prédikálási módszert, melyek sikeresen vették fel a harcot a Kali kor embereinek gyorsan változó körülményeivel. Alászállt néhány örök társával, hogy beteljesítse az Úr isteni tervét. Az ő lótuszlábaihoz imádkozva könyörgünk, hogy fogadjon be szolgái szolgáinak birodalmába és áldjon meg bennünket a Vaisnavák kegyével. Bárcsak dicsőségét hirdetnék mindhárom világban.
Köszönetnyilvánítás

Ez a könyv Sríla B.P. Puri Goszvámi Mahárádzsa, Srípad B.P. Hrisikes Mahárádzsa, Srípad B.B. Visnu Mahárádzsa, Pradjumna Prabhu, Krpa Rám Prabhu, Saranágati devi dászi, Gaurahari Prabhu, Sacsimátá devi dászi, Srinivász Ácsárja Prabhu, Ranga Puri Prabhu, Bhagavatámrta Prabhu, Málati devi dászi és Kesava Prabhu segítségével jöhetett létre. Az első angol kiadást Gjánarádzs Prabhu, Kunti devi dászi és Bradzsendra Nandana Prabhu finanszírozták. Örök hálám a segítségükért.

Leveleiket várjuk a VRINDA-n (USA) Vrinda titkárság (USA) címre:
4138 NW 23 rd Ave. Miami Fl. 33142
Tel/fax: (305) 638 2503
e-mail: Pswami@ipof.fla.netAz email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

VRINDA honlap:
http://www.vrindavan.org
e-mail: vrinda@vrindavan.orgAz email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

További címek vagy információk bármely másik Gaudija Math misszióról, az interneten, a World Vaisnava Association honlapján találhatók: http://www.wva-vvrs.org
e-mail: wva@wva-vvrs.orgAz email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Postai cím: WVA-VVRS Secretary:
Vrindavan, Gopesvar Road 146
Dist. Mathura UP India PIN: 281121

Megjegyzés: Az olvasók bátran terjeszthetik minden lehetséges úton a könyvben foglaltakat; helyesen hivatkozva a forrásra.


A szerző levele

Kedves olvasó!

Kérlek, fogadd dandavat pranámjaimat lábaidnál. Próbáld meg követni ezeket az útmutatásokat a könyv szellemének és céljának megismerése végett.

Kezdd a legelején.

Bocsáss meg a szerzőnek az akaratlanul elkövetett kihagyásokért és hibákért.

Tedd félre az összes kétséged, és csak azután hozz ítéletet, miután mérlegelted az ismertetett érveket.

Próbáld megtalálni a választ a Gaudija Math-tal vagy bármelyik más ággal kapcsolatos kétségeidre.

Tartsd szem előtt, hogy ez a könyv nem azért íródott, hogy bárkit is kisebbítsen, hanem hogy a valósághoz hűen dicsőítse a Gaudija Math minden ágát.

Ne próbálkozz azzal, hogy összhangba hozd a Vaisnavák közti kapcsolatot.
Bocsánatkérés

E könyvet sok Vaisnava segítségével szerkesztettük meg. Mivel sokan közülük nem emlékeznek pontos történelmi részletre, úgy rendeztük össze a feljegyzéseket, ahogy össze tudtuk gyűjteni az információkat. Így aztán ez nem a teljes lista, és még folytatni kell a gyűjtést, hogy számba vegyük a Gaudija Math minden további ágát vagy történetük fontos eseményeit. Az egyik misszióról több információt sikerült összegyűjtenünk, mint a másikról. Azonban könyvem valódi célja, hogy általa a világ vaisnavái közelebb kerüljenek egymáshoz; és ezt a célt szolgálja részben az is, hogy még több személy és esemény lesz megtalálható a későbbi kiadásokban.

Köszönöm, hogy értékes időtöket e könyv olvasásával töltitek, mely nektek íródott felajánlásként. Nem igazán vagyok alkalmas, hogy a könyvben említett nagy lelkekről írjak. Saját tisztulásom érdekében összeírtam Szent Neveiket és növekvő vaisnava közösségünk szociológiai oldalának is utánanéztem.Remélem mindannyian elégedettek lesztek ezzel a könyvvel.

Dászo’szmi

Szvámi B.A. Paramádvaiti

--------------------------------

Bevezetés

Azért írtam ezt a könyvet, hogy örömet szerezzek a lelki tanítómesteremnek, Param Pudzsjapád Srila A.C. Bhaktivedanta Szvámi Mahárádzsnak, akit tanítványai kedvesen Sríla Prabhupadanak szólítottak. Lelki tanítómesterem kijelentette, hogy egy nagy ácsárja eltávozása után nagy zavar és fejetlenség nyilvánul meg. Ebben az évben van születésének százéves évfordulója. Követői és csodálói valahogy megoszlottak és szétszóródtak a világon. Lehet, hogy ez Krsna tervének része, hogy még nagyobb meghódolásra késztesse a bhaktáit?

Hallottuk, és tapasztaltuk, hogy Sríla Bhaktisziddhánta Szaraszvati Prabhupád eltávozása után mekkora zűrzavar volt a tanítványok közt. Sríla A.C. Bhaktivedánta Szvámi Mahárádzsa, Sríla Bhakti Raksak Sridhar Dev Goszvámi Mahárádzsa és sok más vezető ácsárja eltávozása után is hasonló fejetlenség alakult ki. Még Csaitanja Maháprabhu szampradájája is nehéz időket ért meg az Úr eltávozásakor. Hasonlóan Vrndavanban a nagy templomépítések tetőpontját a muszlim támadások időszaka követte, amikor a vaisnava hit nagy emlékműveit megrongálták, és a murtiknak el kellett bújniuk.

Később azonban Srila Visvanáth Csakravarti Thákur és Srila Baladev Vidjábhúsan hlyreállították Vrndávant, a vaisnavák reménységével együtt. Aztán, amikor a Gaudija Sampradája legitimitását megkérdőjelezték, Sríla Baladev Vidjánhúsan megírta a híres Govinda Bhásját, mint a Gaudija Szampradája kommentárját a Védánta Szutrához. Évekkel később, Srila Bhaktivinoda Thákur tevékenységén keresztül kezdett megvalósulni Sri Csaitanja Maháprabhu jövendölése, hogy a vaisnavizmus végül az egész világra hatással lesz, és az Úr Szent Neveit minden városban és faluban zengeni fogják.

Srila Bhaktivinoda Thákurt a tanulmányai először a nyugati filozófiai tanítások felé vonzották. Csak akkor fedezte fel a világ legnagyobb kincsét, miután találkozott az eredeti vaisnava írásokkal; a kincset, amelyet korának szerencsétlen történelmi fejleményei rejtettek el. Fiatalkorában a bengáli vaisnavizmus nagyon sokat szenvedett a brit elnyomástól, amely a muszlim zsarnokságot váltotta fel Indiában. Sok ál-vaisnava csoport érzéki visszaéléseket követett el a vaisnavizmus nevében, rossz hírbe keverte a szampradáját, és az egész védikus kultúrát. Ezért ő azzal kezdte a maga misszióját, hogy véget vessen minden visszaélésnek és félreértelmezésnek, és erélyesen hirdette a tiszta vaisnavizmust. Bevezette a Náma Hatta folyamatot is, hogy átadja a szent nevet az egész világnak, megkülönböztetés nélkül. A Thákur minden hagyományos akadályt legyőzött, amilyenek a kaszt-tudat, a tanítások téves bemutatása, vagy az Úr Csaitanja tanításainak a kisajátítása. Két nemzedékkel később az én lelki tanítómesterem, Srila A.C. Bhaktivedanta Szvámi Mahárádzs váltotta valóra Sri Csaitanja Maháprabhu jóslatát, valamint az összes ácsárja kívánságát, elvitte India tanításait a világ többi részébe; minden osztályból és országból új törekvőket hozott a vaisnavák lábaihoz. Ma, két évvel azután, hogy Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati legidősebb, még élő tanítványa, Srila Bhakti Promode Puri Goszvámi Mahárádzs vezetésével ismét megalakult a Visva Vaisnava Rádzs Szabhá, nyilvánvalóvá vált, hogy a Gaudija Math összes különféle ágainak tanítványai egyesített erővel kívánják szolgálni szampradájánkat. Látjuk, hogy az egyes vaisnavék erőteljes törekvései sikeressé válnak. Az Úr mindent átható univerzális formájára emlékeztet bennünket az, ahogyan az Úr Csaitanja tanításai sok-sok karjukkal átölelik a világot. Összegyűjtöttem itt, amennyire csak tudtam, a családunk, a Gaudija Math történetére vonatkozó információt, hogy barátaimat és az idősebb vaisnavákat szolgáljam. Néha nem tiszteljük azt, amit nem ismerünk, és gyorsan ítélkezünk mások felett, saját éretlen gyengeségeink miatt. Néhány bhakta nem is tudja, hogy mint az ágak egyike, ők is tagjai a Gaudija Math családnak. Biztosan nem használ senkinek, ha figyelmen kívül hagyja ugyanannak a fának a többi ágát, amely neki magának megadta a szerető odaadó szolgálat életét. Látjuk, hogy a különféle nemzedékek és missziók egyesítik erőiket az Egység a Különbözőségben igaz szellemében. Szükség van erre az együttműködésre. Ez az igazi szankirtan, a szent nevek közös éneklése; ahol senki sem arra törekszik, hogy irányítson, hanem inkább arra, hogy szeressék és szolgálják egymást. Persze még nagyon hosszú utat kell megtennünk ahhoz, hogy valamennyi vaisnavát meggyőzzünk, támogassák teljes szívből Srila Rúpa Goszvámi Prabhupád és Srila Dzsíva Goszvámi Prabhupád tervét. Páratlan erőt ad ez majd a vaisnaváknak ebben a világban.

Az is igaz, hogy a Csaitanja-fa egyik ága elszáradhat, és leválhat a fáról. Nem örülünk ennek, nem is vagyunk rá büszkék, mégis megtörténhet, például amikor nagyon elterjed a vaisnava aparádha, vagy egyes rossz-szándékú személyek súlyosan eltorzítják a tanításokat. Részletesen kell beszélnünk erről e könyv néhány fejezetében, hogy tájékozódjunk, és remélhetőleg tanuljunk mások hibáiból. Mindig azt az utat kell követnünk, amely biztosan elvezet bennünket Srimati Rádháráni és meghatalmazottjai szolgáló táborába.

Kérem minden olvasómat, áldja meg ezt az elesett lelket, aki egy ilyen emelkedett témát meg mert közelíteni, alacsony születése és reménytelen helyzete ellenére. Azért tettem, hogy dicsőítsem a lelki tanítómesteremet, és a ti lelki tanítómestereiteket, túl minden határon. Kérem, bocsássátok meg, ha elhagytam valami fontos információt, vagy ha hibákat követtem el. Irányítson bennünket Srila Gurudev, hogy ezeket a szavakat csak az ő szolgálatában írjuk. Áldjon meg bennünket Sri Gauránga Maháprabhu, Bradzsendra Nanda Krsna isteni párjának a megtestesülése, az Úr szvajam rúpája, és szeretett Srimati Rádhikája, a szvarúpa sakti, hogy soha ne veszítsük el bizalmas szolgáik társaságát. Védelmezzen meg bennünket ebben a könyvben minden hibától az Úr Sri Visnu, Sri Narasingha Bhagaván, valamennyi vaisnava védelmezője. Kedves Vaisnava Thákur, imádkozz a lelkemért, hogy ne vonzódjon többé ehhez a világi létezéshez, és elnyerje a menedéket Sri Nitjánanda lótuszvirág lábainál.

Ez az én vakmerő kérésem,

Szvámi B.A. Paramádvaiti

--------------------------------

I. A békét hozó

Srí Caitanya Mahaprabhu mozgalma

Srí Caitanya Mahaprabhu mozgalmának eredetével és történetével számtalan kötetet meg lehetne tölteni. Krsna dász Kavirádzsa, Vrndávan dász Thákur és Locsan dász Thákur megírták az életrajzait. Szampradájánk története során különböző nyelveken írtak és jelentettek meg további könyveket Maháprabhu életéről és tanításáról.

Itt egy nagyon érdekes dologra szeretnénk rámutatni: hogyan hozta létre Sri Csaitanja Maháprabhu az Egységet a Különbözőségben, a mi szampradájánkban. Például hogyan küldött szét számos vaisnavát, hogy a család ágait különböző helyeken megalapítsák. Ezek a vaisnavák, a maguk különféle hangulataiban, számos követőt hoztak el Sri Csaitanja Maháprabhuhoz. Köztük vannak: Sri Nitjánanda Prabhu, Dzsáhnavi dévi, Sri Advaita Prabhu, Szvarúp Damodár, Ráj Rámánanda és Gadádhar Pandit Navadvipban; Vakresvar Pandit és Prabhódhánanda Szaraszvati Dél-Indiában és Vrndávanban; a hat Goszvámi Vrndávanban; Sjámánanda Padit Orisszában; Naróttama dásza Thákura Manipurban és sok más helyen; Srinivász Ácsárja Bihárban és más területeken. Az Úr összes társának volt valami kapcsolata Srila Szanátana, Rúpa és Dzsíva Goszvámik Visva Vaisnava Rádzs Szabhájával, és ma mindegyiküket imádjuk, még akkor is, ha általában nincs sok kapcsolatunk tanítási hagyományaikkal.

Sri Csaitanja tanításai toleránsak voltak, tiszteltek minden vaisnavát, és a különféle hangulataikat. Legtöbb társa Srimati Rádháráni követőinek hangulatában volt, mások a szakhja-bhávában, megint mások Sri Rámát szerették. Később, a sokféle prakrita-szahadzsizmus kifejlődése miatt nehéz lett megkülönböztetni az egyes csoportok jllegét. A szentírások azonban számos útmutatást adnak nekünk, hogy megértsük az adhikárát és a vaisnava integritását. Tény, hogy Srila Bhaktivinoda Thákur a vaisnava méltóság nagy megmentője volt. Ma a vaisnavizmus a vallásos lelkesültség fő ereje, és a világ minden részében elterjedt számos misszió és egyéni vaisnava prédikátor formájában, akik mind ragaszkodnak a szanátana-dharma szigorú elveihez. Mint a személyes Legfelsőbb Isten hívei, a vaisnavák nem szektás módon, hanem szeretettel járulnak hozzá a teizmus világához.

Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur mondta, „Mindenkit befogadunk, aki teljesen tökéletessé vált lélek, aki ismeri a helyes sziddhántát, és aki raszika, bárhol is legyen.” Ilyen módon a mi paramparánk valamennyi vonalat képvisel, az egyik vagy a másik helyen.

Olyan sok tanítványi lánc van, de Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur azt mondta, mi a guru-paramparát ismerjük el, nem a tanítványi láncot.

A guru-parampara kizárólag azokból áll, akik bhagavat-guruk voltak, akkor is, ha nem voltak tanítványaik, és ezért nem származik tőlük közvetlen tanítványi lánc. Néhányan egyáltalán nem avattak tanítványokat, ők mégis dzsagat-guruk. Ő ilyen módon, mindent átható látásmóddal gyűjtötte össze a mahádzsanákat, és létrehozta azt, amit úgy ismerünk, bhagavat-parampara, vagy guru-parampara.

Visvanáth Csakravarti Thákur eltávozása után nagyon sok ismert tanítványi lánc keletkezett, de Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur nem törődött velük, hanem Baladev Vidjébhúsanát, és aztán Dzsagannáth dász Babadzsit ismerte el. Csak azokat fogadta el, akikben észlelte az igazi lelki szádhanát. Csupán az, hogy az egyik fülébe mantrát kap, majd azt a dhótit vagy ruhát viseli, amit a guru adott, még senkit sem tesz érdemessé arra, hogy a guru utódja legyen. Srila Bhaktivinoda Thákur semmilyen mantrát nem kapott Dzsagannáth dász babadzsitól, akkor hogyan volt a tanítványa? Felfogásának a tanítványa volt: ahogyan Krsna iránt érzett, ahogyan felfogta a raszát és a tattvát. Ez a tanítvány. Ezt a legtöbb ember nem tudja megérteni, de Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákurnak volt hozzá belátása, és kijelentette, hogy ez a mi vonalunk.

Srila Gaurkisor dász Babadzsi Mahárádzs sem volt Srila Bhaktivinoda Thákur avatott tanítványa, de a magáévá tette valamennyi érzelmét és felfogását, és ezért követi a neve az övét a mi tanítványi láncunkban. Ezen a ponton egyes babadzsik azt mondták, „Kinek a tanítványa Srila Bhaktisziddhánta Szaraszvati? Ki adott neki szannjászt? Miért nem visel olyan ruhát, mint Szanátana Goszvámi? A mi szampradájánkban, Sriman Maháprabhuval szemben, aki a szannjászt Kesava Bharatitól kapta, mindenki fehér ruhát viselt, mi meg azt látjuk, hogy ő sárfányszínű ruhát visel, és elfogadott egy dandát. Hogy teheti ezt?” De mi köze van a bhaktinak ahhoz, hogy valaki narancsásrga vagy fehér ruhát visel? Van valami kapcsolat?

kiba vipra, kiba njászi, súdra kene naja
jei krsna-tattva-vetta, szei ’guru’ haja

„Legyen valaki bráhmana, szannjászi vagy súdra, ha ismeri a krsna-tattvát, akkor ő a guru” (CC Madhja-lílá 8.128), akkor mit mondjunk arról, hogy ki a vaisnava? Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur azt gondolta, „Mi nem vagyunk érdemesek arra, hogy olyan ruhát viseljünk, mint a nagy személyiségek, Rúpa, Szanátana, Dzsíva és Krsnadász Kavirádzs. Megmaradunk a szannjászik közönséges öltözetében, és nem fogadjuk el a paramahamsza-babadzsik ruháját. A varnásrama rendszeren belül maradva, mint brahmacsárik és szannjászik, fejünk fölé emeljünk a paramahamsza ruha eszményét. Különben, ha elfogadnánk azt a ruhát, és bűnös tetteket követnénk el, az aparádha lenne Rúpa és Szanátana lábainál.”

Egyes babadzsik paramahamsza ruhát viselnek, mindenkinek és bárkinek megadják az emelkedett gopi-mantrát, aki az útjukba kerül, Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur azonban csak brahmacsárikat oktatott, nekik adott útmutatásokat, hogyan uralkodjanak az érzékeken. Melyik a helyes? Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur először azt akarta, hogy megértsük, mi a sziddhánta: dzsíva-tattva, májá-tattva, bhagavat-tattva, és hogyan lehet elkerülni a máját a kanaka, kamini és pratistha formáiban – ezek a kezdeti tanítások.

A gopi-bhava nagyon emelkedett; először meg kell értenünk, hogy „én Krsna szolgája vagyok”, aztán elkezdjük a harinámát. De egyes babadzsik azonnal közlik a gopi-bhaváról alkotott felfogásukat bárkivel, aki odamegy hozzájuk; aztán mind azt zengik, „Gopi vagyok, gopi vagyok,” és így zavart keltenek a társadalomban.

A mi szampradájánk

A szampradája, ahogyan azt a lelki tanítómestereink nekünk adták, az Úr Sri Krsnára vezethető vissza. A történelem során nagyon sok lelki tanítómester képviselte a Legfelsőbb Urat ebben a világban. Ilyen módon formálták a vaisnava iskola fejlődését. Srila Madhvácsárja a Brahma Szampradájaként ismert iskolát tette dicsőségessé, és Srila Mádhavendra Puri megjelenése megerősítette a tanításokat. Aztán a Brahma Madhva Szampradáját határtalanul megáldotta Sri Csaitanja Maháprabhu megjelenése. Elfogadta a szampradáját, és Srila Mádhavendra Puri tanítványától, Srila Isvara Puritól kapott avatást. Rajta keresztül ismerjük most így a transzcendentális iskolát úgy, mint Brahma Madhva Gaudija Szampradája.

Sri Csaitanja Maháprabhu maga a Legfelsőbb Úr. Azért jelent meg, hogy megmentse az elesett lelkeket a Kali-korban szankirtan mozgalmával, az Úr szent nevei éneklésével. Másik nagy ajándéka Sri Vrndávan Dhám újrafelfedezése. Azt jósolta, hogy a gaudija szampradája el fog jutni a világ minden szögletébe. Fő tanítványai, a hat vrndávani Goszvámi végtelenül sok írással áldottak meg bennünket, amelyek részletes irányítást adnak a mai vaisnaváknak.

Ebben a vonalban minden lelki tanítómestert, minden cselekedetüket érdemes tanulmányozni. Szampradájánk története mégis a rendelkezésre álló információra szorítkozik. Sok részletet közlünk, hogy meg lehessen érteni szampradájánk különféle ágainak kialakulását. Hála Srila A.C. Bhaktivedanta Szvámi egész világra kiterjedő prédikálásának, most nagy igény van a vaisnava társulásra. Mindez segyt abban, hogy különböző ágai jöjjenek létre a szampradájának, amely az egész világot felöleli a vaisnava missziók hálózatának áradatában.

Meg kell jegyezni, hogy a szampradája terjedésének életvonala az egyes lelki tanítómesterek fontossága, de ez soha nem árnyékolhatja be a Legfelsőbb Úr, vagy a Gaudija Védánta sziddhánta még nagyobb fontosságát. Az évek során sok mester jött és ment, de Sri Krsna, szeretett Srimati Rádhárinija és közös inkarnációjuk, Sri Csaitanja Maháprabhu olyan Istenségek, akiket a világ minden részében imád sok vaisnava.

Figyelembe véve a szampradája történetét, látjuk, hogy az egyes lelki tanítómestereknek nem tulajdonítanak olyan fontosságot, mint amiben a különböző tanítványoknak részesíteniük kellene a gurujaikat. Tanításaik kapják a legnagyobb fontosságot, valamint az, amit a világnak adtak. Védánta-magyarázataikat, irodalmi műveiket, a beállított múrtikat, az általuk létrehozott zarándokhelyeket, a Csaitanja-fa terjedéséhez való hozzájárulásukat, és a többi vaisnavával fenntartott kapcsolataikat mind figyelembe kell venni, amikor felmérjük, ki mivel járult hozzá a vaisnava gondolkodási iskolához.

Ezért mondják azt is, hogy az ácsárják önragyogók. Mindenkinek végzett szolgálatuk fényében ragyognak. Még a történelemben nem annyira kiemelkedő ácsárják is ugyanolyan fontosak a tanítványaik számára, mint a híresek. Kivéve a csalót, aki nem igazán törődik a vaisnava életmóddal, Sri Csaitanja Maháprabhu megerősítette a Csaitanja-csaritámrtában (Madhja 7.128-129), hogy személyesen meg fogja védelmezni azt, aki Krsna tudományát tanítja; ahogyan azt az olyan könyvek tanítják, mint a Bgahavad-gítá és a Srimad-Bhágavatam:

„Oktass mindenkit, hogy tartsa be az Úr Sri Krsna parancsait, amint azokat megadják a Bhagavad-gítá és a Srimad-Bhágavatam. Légy ilyen módon lelki tanítómester, és próbálj mindenkit felszabadítani ebben az országban.” Sri Csaitanja Maháprabhu még ezt is javasolta Kúrma bráhmanának: „Ha betartod ezt az utasítást, otthoni, materialista életed nem fogja akadályozni lelki fejlődésedet, Sőt, ha ezeket a szabályozó elveket követed, itt ismét találkozunk, vagy még inkább, soha nem veszíted el a társaságomat.” (CC Madhja-lílá 7.128-129)

A Visva Vaisnava Rádzs Szabhá (Vaisnava Világszövetség)


Srí Csaitanya Maháprabhu a legszeretetteljesebb és legalázatosabb, legkegyesebb, a leginkább a jövőbe mutató személyiség a vaisnavák számára evilágon megnyilvánult isteni útmutatások jelenkori történetében. Csodálatos lenne, ha a Visva Vaisnava Rádzs Szabhán, vagy Vaisnava Világszövetségen keresztül valósulna meg az a terve, hogy az egész világot elárassza a szent nevekkel. Ezt a Szövetséget nem más álmodta meg, mint a mi kedves Srila Rúpa Goszvámink, és az Ő szeretett Srila Dzsíva Goszvámija támogatta.

Megalapítása óta a Visva Vaisnava Rádzs Szabhá többször is megnyilvánult, utoljára Srila Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur Prabhupád vezetésével. Csak természetes, hogy legidősebb, még élő tanítványa, Srila Bhakti Promode Puri Mahárádzs folytatja ezt a fontos missziót.

Srila A.C. Bhaktivedanta Szvámi Mahárádzs valóra váltotta az Úr Csaitanja jövendölését – hogy a világ minden részében zengeni fogják Krsna nevét. Ez a tény feltárta a Vaisnava Világszövetség név igazi jelentését, valamint azt, hogy milyen szükség van rá ebben a korban. A Visva Vaisnava Rádzs Szabhá, vagy Vaisnava Világszövetség (WVA-VVRS) tehát a mi ácsárjáink terve, és Srila Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur összes élő tanítványa elfogadta, mint a Maháprabhu eljövetele alatt megalapított, eredeti Szabhá megújulását. Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur vonalában minden törekvő vaisnava, aki guruját akarja szolgálni, automatikusan a WVA-VVRS tagja, akár tud róla és elfogadja, akár nem. Különféle módokon említem itt azokat, akik már aktív részt vállaltak a WVA-VVRS felélesztésében. Néhány tag a WVA-VVRS alapító tagjainak a csoportjába tartozik. (A WVA-VVRS úgy döntött, hogy minden csatlakozó szannjászit vagy ácsárját is egyenrangú alapító tagnak kell tekinteni.) Néhány misszió még nem fogadta el teljesen a WVA-VVRS-t. Sok tagjuk mégis bekapcsolódott, egyéni alapon.

Mivel ez a könyv az egész Gaudija Math családhoz szól, és mivel a Gaudija Math alapítója, Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur is olyan híres, mint Srila Prabhupád, a világosság és etikett kedvéért úgy döntöttünk, hogy minden vaisnavát avatási vagy szannjász nevén említünk. Más vaisnava szampradáják vagy a Csaitanja-hagyomány más ágai vaisnavái is lehetnek a WVA-VVRS tagjai, amennyiben elismerik, hogy a Legfelsőbb Úr, Sri Csaitanja Maháprabhu Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákurt választotta, mint különleges eszközt, hogy jövendölései beteljesüljenek.

Nekünk az az alázatos véleményünk, hogy az egész világ javát szolgáló vaisnava teisztikus misszót rendkívüli módon megőrizte és terjesztette a mi szampradájánk Gaudija Math ága. Meg kell jegyezni, és ezt világosan megmutatja ez a könyv, az Úr Sri Krsna a Gaudija Mathot használta fel abban a tervében, hogy a vaisnava tanításokat elterjessze a világon. Teljes tisztelettel mondjuk ezt a négy vaisnava szampradája komoly eredményei és nagyon régi hagyományaik, vagy Csaitanja Maháprabhu egyéb követői iránt, akik fenntartották az Ő vonalának tiszta szellemét. Sőt a Visva Vaisnava Rádzs Szabhá egyik terve, hogy felkutassa a Csaitanja-fát, és kapcsolatainkat a régebbi fél-indiai szampradáják vaisnaváival, akiket Maháprabhu személyes látogatásával áldott meg.

A WVA-VVRS azon dolgozik, hogy egyesítse a Gaudija Mathot és valamennyi kiterjedt és fejlődő ágát; inspirálja az egyes bhaktákat, hogy felelősséget vállaljanak a prédikálásért; és az egész világhoz Sri Csaitanja Maháprabhu mindenkit felölelő részvétével közeledjenek. A közös törekvés részleteit látni fogjuk, amint fejlődés történik a Srivász Anganban, Májápurban és a vrndávani Rádhá Govindadzsiben tartott éves WVA-VVRS találkozókon, valamint közös Internet-lapjainkon.

Az ácsárjákat és a missziókat, akik/amelyek aktívabb részt kívánnak vállalni a WVA-VVRS munkájában, meghívjuk, jöjjenek el évente kétszer a szervezeti ülésekre, amelyen javaslatok készülnek az egész tagság számára. Ezeket az üléseket a nemzetközi találkozó napja előtt tartjuk. Ezek az ülések fokozatosan közös fórummá fejlesztik a WVA-VVRS-t, amely koordinálja a világ javát szolgáló vaisnava terveket.

Valamennyi vaisnava, de különösen a prédikálásban érdekeltek közös ügyét szolgálják az olyan törekvések, mint a WVA-VVRS, amely transzcendentális „kereskedelmi vásárként” tájékoztat minden különálló vaisnava misszió elvégzett munkájáról. Megkönnyíti a prédikálás eredményeinek megosztását más missziókkal. Olyan környezetet is teremt, amely vonzó azon vaisnava szampradáják számára, amelyek valamilyen módon elszigeteltek maradtak a saját csoportjukban. Ha meglátják, hogyan inspirálta az Úr Csaitanja saját szampradájájának egész világra kiterjedő ágait, hogy kedvező légkört teremtsenek a yuga dharma hirdetéséhez, ez arra fogja indítani őket is, hogy szanghájukkal hozzájáruljanak az ügyhöz. Ezenkívül a világ meg fogja tanulni, hogy a vaisnavizmust igazi világvallásként lássa, messze túl azon, amit a hagyományos vallások és a világi emberek besoroltak a furcsa szekták közé.

A vaisnava történelem egyetlen ponton sem állította, hogy egy adott vaisnava iskolának kizárólagos jogai lennének a vaisnava hagyomány képviseletére. Az Egység a Különbözőségben – amely a guru különböző tanítványain keresztül nyilvánul meg, akik új ágakat hajtanak ugyanazon a fán – ez az, amely ma életben tartja a vaisnava hagyományt. Az ágak elterjedtek az egész világon, és néha csekély, vagy semmilyen kapcsolatuk nincs ugyanannak a hagyománynak egyéb ágaival. Nem is kell mondani, emiatt az évek során bizonyos stílusváltozatok és szokások alakultak ki. A védikus szentírásokban és az Úr Csaitanja követőinek írásaiban lefektetett szabályok alapján könnyen meg lehet állapítani, kik ezeknek a nagy tanításoknak az igazi követői.

A vaisnava missziókban megtalálható transzcendentális áramlat (amelyet azok lelki vezetői képviselnek) tiszta átadása egyedül Isten akaratán múlik. A szamaszthi guru a tanítványi lánc isteni elve; a vjaszti guruk az elv egyéni képviselői. Az elektromos kimenetek helye és formája is eltérő, mégis mindegyik kapcsolatban van az ugyanazon áramfejlesztőtől kapott árammal. A guru-tattva isteni elve tehát az isteni kinyilatkoztatáson át nyilvánul meg a vjaszti-gurunak.

A WVA-VVRS csak azokat az iskolákat ismeri el, amelyek a hagyományos vaisnava értékeket tanítják, egyetlen vonalat vagy ágat sem emelnek ki mások rovására. A WVA-VVRS azonban mégsem törekszik arra, hogy megítélje mások valódiságát vagy hiteles jellegét ebben a tekintetben. Egy bizottság csak határesetben tanulmányozná, érdemes-e egy adott csoport a részvételre, a vaisnava hagyomány elveivel összhangban. Ezen túlmenően, a WVA-VVRS nem vállal felelősséget azért, ha egy magát vaisnavának állító, legyen hivatalosan tagja a WVA-VVRS-nek vagy nem, valami helytelen dolgot követ el ebben a világban. Az ilyesmi elkerülhetetlen, és a WVA-VVRS nem játszik aktív szerepet bárki rendreutasításában. A jó vaisnava imázs súlyos megsértése esetén ugyanaz a bizottság, amely a határeseteket vizsgálja, eldönti azt is, hogy egy tagot vagy missziót törölni kell-e a WVA-VVRS tagjai névjegyzékéről.

Megtisztelő feladatunk és szent kívánságunk, hogy összefogjunk minden igaz teistát a WVA-VVRS szerető kötelékeiben, és a vaisnava Egység a Különbözőségben. A WVA-VVRS megnyitja ajtóit minden vaisnava előtt, és kéri, ne legyenek előítéleteik más vaisnava csoportokkal szemben, bocsássák meg a múltban elkövetett hibáikat, és csatlakozzanak Sri Csaitanja Maháprabhu kirtanjához, ahogyan azt a mi ácsárjáink tervezték. Májá megoszt – Krsna egyesít. A WVA-VVRS Krsna egyesítő ereje: senki saját missziójában vállalt egyéni felelősségét nem fenyegeti az egyesülés valamennyi vaisnava közös ügyének szellemében. Nagyon hatékony lesz, ha félre tudjuk dobni a szertartásokra és különböző hagyományokra vonatkozó, kisebb megállapodásokat, és igazi szolgálatunkra koncentrálunk: megmenteni a világot a személyes Isten szolgálatával szembeni személytelen közönytől és apátiától. Ez a könyv megmutatja, Krsna hogyan áldja meg igaz bhaktáját azzal a védelemmel, amelyet megígért, és hogyan marad meg szampradájájának tisztasága. Ami a természet kizsákmányolását és az elburjánzó materializmust illeti, a vaisnaváknak ugyanazok a céljaik, egységben kell felsorakozniuk, hogy szembenézzenek a jelenkor befolyásának borzalmával. Ilyen módon a Visva Vaisnava Rádzs Szabhá lesz az a fórum, amely a mi egyetlen Legfelsőbb Urunk terveit szolgálja. Logikus és természetes lenne, ha mindenki megérteni a célunkat, és aktívan dolgozna ezen a közös törekvésen.

A Gaudija Math kezdetei

Srila Bhaktivinoda Thákur Vipin Bihári Goszvámitól kapott avatást a Gaudija Szampradájába. Srila Bhaktivinoda Thákur volt az első vaisnava ácsárja, aki azt akarta, hogy prédikáljanak a nyugati világban, és ő indította el a Náma Hatta programot is, mint a szent név ingyenes osztásának eszközét. Élete során több vaisnava emelkedett ki. Közöttük volt inspirációjának fő forrása, Srila Dzsagannáth dász Babadzsi, akinek segítségével újra felfedezte Sri Csaitanja Maháprabhu tényleges szülőhelyét. Ezután került kapcsolatba Srila Gaurakisor dász Babadzsi Mahárádzs-al, akitől, bár ő magát Srila Bhaktivinoda Thákur tanítványának tartotta, elkérte a lemondott személyek ruháját és mantráját. A Thákur a fiát, Srila Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákurt küldte el, hogy vegyen menedéket Srila Gaurakisor dász Babazsi Mahárádzsnál. Kezdetben vonakodott, végül elfogadta a fiút tanítványának, akit apja is, guruja is arra neveltek, hogy fölemelje a világot a nagy szankirtan mozgalommal. Ilyen módon minden előkészület megtörtént, hogy elindítsanak egy missziót, amely megváltoztatja a világ nézetét a vaisnavákról és a vaisnavizmusról. Ez a misszió lett világhírű, mint a Gaudija Math.

Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur a Gaudija Math-ot Kundzsa Babuval, és más bizalmas társaival együtt indította el. Nem sokkal azután, hogy a Gaudija Mathot jogilag bejegyezték, Srila Prabhupáda és bhaktái csak másodpercek híján kerülték el a biztos halált. Amikor elhagyták a középületet egy kijáraton, egy emeleti erkély meglazult, és lezuhant, csak néhány hüvelyknyire a bhaktáktól és Srila Prabhupádától. Ő azonban nem ijedt meg, hanem félelem nélkül megjövendölte az új misszió nagylelkű tevékenységét: „A Gaudija Mathot arról fogják ismerni, hogy megmenti az embereket a közeli veszélytől.”

Apja és guruja szelleme nagyon elszánt prédikátorrá tették Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákurt, akit ’oroszlán guruként’ ismertek. Tanítványai keményen dolgoztak, hogy segítsék a gurujukat, és sok központban virágzott a múrti-imádat. Az alapító számos kiváló tanítványa küzdött azért, hogy az eredeti Náma Hatta program komoly asramok létesítésévé fejlődjön. A legegyszerűbb férfitől vagy nőtől királyokig és híres emberekig, mindenki egyenlően részesült a Gaudija Math kegyében.

Kezdetben a misszió kinyilatkoztatás volt a vaisnava világ számára, a prédikáló szellem számos megújításával. Sokak számára nagy meglepetés volt a tridandi szannjászik bevezetése a Gaudija Szampradájába. A személyes Isten és felfoghatatlan, végtelen energiájának összekapcsolása is egész új volt egy olyan világban, amelyben az imperszonalizmus és politeizmus ugyanazt jelentette, mint a hinduizmus. Ugyanakkor a Gaudija Math egyik nagy erőssége az volt, hogy kiküldte tagjait a világba, és a lelkes Gaudija Math misszionáriusok egyik célja a Nyugat volt.

1933 július 20-án a Gaudija Mathot hivatalosan bemutatták Anglia királyának és királynőjének. Nem sokkal később létrejött az első európai prédikáló központ Londonban (London Glouster House, Cornwall Gardenm W7 South Kensington), ’Gaudiya Mission Society of London’ néven. Lord Zetland, angol államtitkár volt a társaság elnöke.

A második európai prédikáló központot Sríla B.H. Bon Maharádzs nyitotta meg Berlinben (W30 Eisenacherstr. 29).

Később 1935 október 8-án első törekvők közül néhányan hivatalos fogadtatásban részesültek a kalkuttai Howrah állomáson, a burdwani Mahárádzsa, Srí Bidzsoj Csand Mahatab elnöksége alatt.

A Gaudija Math tárta fel a Védánta igazi kincsét, a Srimad Bhagavatamot, mint a védikus tudás érett gyümölcsét. Ez az Egyetlen, Legfelsőbb Úr iránti odaadással teljes világnézet. Az Úr számos avatárban megjelenhet anélkül, hogy elvesztené eredeti helyzetét. A védikus hagyomány (ahogyan a Gaudija Math képviseli) sokkal régebbi, mint a kereszténység, de hasonlóan tanítja, hogy váljunk Isten szerető szolgájává az örök világban. Ezt Goloka Vrndávannak nevezik, és világi érzékeinkkel egyáltalán nem érhetjük el.

A Gaudija Math által hirdetett egyszerű életmód is fényt hoz egy olyan világba, amely el akarja magát pusztítani az anyagi javak kapzsisága, a lelki elégedettség és kötelezettségvállalás hiánya miatt.

Sri Csaitanja Maháprabhu felkereste India számos részét, és ilyen módon elsőként mutatta be a világnak a vaisnava egységet. Srila Bhaktivinoda Thákur azt jövendölte, hogy ebben a korban valamennyi vaisnava szampradája egyesülni fog Sri Csaitanja Maháprabhu inspirációjára. A jövendölést valóra váltva, a Gaudija Math először is tirthákat alapított egész Indiában, Sri Csaitanja Maháprabu szent utazásának emlékére; és 17 helyen elhelyezték a lábnyomait. A Gaudija Math alapító ácsárjájának munkája azt a vágyat is tükrözte, hogy valamennyi vaisnava szampradája ácsárjáját dicsőítsék. Beállította a múrtijaikat a sri májápuri központban, kiadta írásaikat, és létrehozott néhány Gaudija Math templomot Dél-Indiában.

A vaisnavák félelem nélkül tették, amit kell, a Gaudija Math zászlaja alatt. Templomokat hoztak létre nagy, modern városok szívében; a régi vaisnava könyveket kiadták és terjesztették a Brhat Mrdanga (nyomda) útján; a vaisnavák autókat, hajókat és gépeket kezdtek használni, hogy terjesszék üzenetüket; a materializmust a saját sarjával – a technológiával – támadták meg; teista kiállítások kapcsolták össze a művészetet és a nevelést, hogy terjesszék a vaisnava értékeket, és így tovább. Mint az idő már bebizonyította, a bekövetkezett változásokat és a bevezetett új tevékenységeket Isten akarta, Ő adta meg a felhatalmazást.

Egyesek mégis bírálják a Gaudija Mathot a prédikálás miatt. A kezdeti években a Gaudija Math erősen elítélte a vaisnavizmus utánzóit, akinek akkoriban számos áramlatuk volt: Aulok, Baulok, Kartabhadzsa, Gauranga Nagari, Szakhi Bheki, stb. Srila Bhaktivinoda Thakur nem hagyta jóvá ezeket a csoportokat. A Gaudija Math elítélti a kaszt-tudatos bráhmanák hamis állítását is, amely szerint bráhmana családban kell születni ahhoz, hogy valaki bráhmana legyen. Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur előtt a lemondott vaisnavák egyszerű fehér pamut gamcsát viseltek. Ezt ismerik babadzsi ruhának, és azt mutatja, hogy viselője lemondott a világról. Abban az időben azonban sok úgynevezett babadzsi is viselte ezt a ruhát, anélkül, hogy érdemes lett volna rá. A Gaudija Math keményen felszólalt az ilyen „babadzsik” ellen is. Ilyen módon nem hiányzott a Gaudija Math-tal szembeni ellenállás a különféle csoportokban.

A Sri csaitanja Maháprabhut követő számos áramlat közül a Gaudija Math mutatta be a legerőteljesebben, hogyan emelheti föl Sri Csaitanja Maháprabu valódi szelleme a világot, amelyben nincsenek lelki, erkölcsi, szociális és ökológiai megoldások. Közben a Csaitanja-fa néhány ága teljesen kiszáradt, alig maradt fenn, vagy a múltban keletkezett téves felfogások miatt eltorzította az igazi tanításokat. Mindent megáldott azonban a Gaudija Math erélyes kampánya, hogy valódi dicsőségében mutassa be Sri Csaitanja Maháprabhut és a tanítványi lánc transzcendentális jellegét. Ebben az igazi tanítványi láncban nem lehet semmiféle monopolisztikus, elitista vagy kiváltságokat hajhászó mentalitás, amely szemben áll a transzcendentális család természetével.

Srila Rúpa Goszvámi azt tanította, az igazi lemondás mindent Krsna szolgálatában használni. A Gaudija Math ezt meg is nyilvánította a vaisnava világban. Szerencsétlen emberek azok, akik még mindig bírálják a Gaudija Math alapítóját. Nem tehettek semmi lényegeset, hogy segítsenek a világnak kibontakoztatni az Istenszeretetet, a szankirtan jagját szolgálni, vagy elvinni az embereket Sri Rádhá Kunda szent vizeihez. Csak a tudatlanságukat és a feltételekhez kötött lelkek iránti részvétük hiányát tárják fel. Egészében véve a Gaudija Math nevet ad Sri Csaitanja Maháprabhu minőségének és üzenetének. Ez a könyv megmutatja, hogy a Gaudija Math és további al-ágazatai, úgymint Bágh Bazár Gaudija Math, Sri Csaitanja Gaudija Math, ISKCON, Gaudija Védánta Szamiti stb. fejleményei mind a Legfelsőbb Úr terve, hogy terjessze szerető üzenetét. A szentírások megerősítik, hogy Krsna valamennyi bhaktáját szereti, nem akarja elveszti egyik prédikátorát vagy azok eredményeit sem. Viszont mindig van alkalom arra, hogy kevésbé érdemes lelkek jöjjenek, és zavart keltsenek a missziós szervezetekben. Ezért Sri Krsna olyan helyzeteket teremt, amelyek sok bhaktát köteleznek arra, hogy vállalják a lelki felelősséget, újra meg újra, és így folytassák Guru Mahárádzsuk misszióját.

Ma tehát sok vaisnava missziót találunk. Némelyek neve ilyen vagy olyan módon Gaudija Math, másoké nem. Némelyiknek sok ága van, másoknak csak egy. Némelyik nagyon sok missziós tevékenységet végez, mások inkább csendesek és befelé fordulók.

De mindegyiknek ezen az alapon kellene állniuk: elvinni Sri Csaitanja Maháprabhu zászlaját a feltételekhez kötött, szenvedő lelkek szívébe, fenntartani közös alapítóink és valamennyi meghódolt szolgájuk dicsőségét. És mindezt Srila Prabhupáda Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákurtól inspirálta.

A Gaudija Math irányító testületének története


Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur arra kérte a tanítványait, hogy a távollétében alakítsanak egy irányító testületet. Távozása után ennek kellett irányítania a missziót. Ez a testület tizenkét tagból állt: Kundzsa Babu, Paramánanda, Ananta Vászudév, Srila Bhakti Keval Audulaumi Mahárádzsa, Prof. Niszikantha Szanjal, Hajagríva dász B., Giri Mahárádzs és mások. Később az összes szannjászit fölvették a listára. Kundzsa Babut (a Gaudija Math első és életre szóló titkárát) elnökké tette, de utód-ácsárját nem jelölt ki. Mint gyakran megjegyezte – az ácsárja önragyogó. Így a kezdeti idő, Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur eltávozása után tele volt bizonytalansággal, és sokféle vélemény vetődött fel arra vonatkozóan, hogyan folytatódjon a misszió.

A Gaudija Math vezető bhaktáinak alázata nevezetes volt. Senki sem akart guru lenni, és elfogadni tanítványokat. Általában mindenki azt mondta: „Nem vagyunk méltók arra, hogy lelki tanítómesterek legyünk.” Ez volt az, amiért Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur egyik szannjászija sem vállalta fel az ácsárja tisztségét. Mindenki félénk volt, és csak az idősebb vaisnavákat akarta szolgálni gurujuk távollétében. Visszatekintve úgy tűnik, meg kellett teremteni valami nézeteltérést Sri Krsna missziójában, hogy valamennyi képzett prédikátor aktív missziós munkát végezzen. (Szerintem Sri Krsna ezért engedte meg, hogy missziója végigmenjen a nézeteltérések időszakán.)

Amikor vitatkozni kezdtek a döntésen, ki legyen a következő ácsárja, sok bhakta szenvedett szeretett Gurudevjétől való elválástól. Bár kétségkívül Kundzsa Babu volt a Gaudija Math legkiemelkedőbb szervezője Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur életében, sok szannjászi nem akarta elfogadni őt, mint a következő ácsárját. Egy idő után az Ananta Vászudév nevű művelt brahmacsárit javasolták, mint a Gaudija Math lehetséges ácsárjáját, és a GBC legtöbb tagja valamint a szannjászik elfogadták ezt a javaslatot. Kundzsa Babu és közeli társai azonban nem értettek egyet. Ezt követően vita indult, és az eredeti Gaudija Misszió két adminisztratív testületre oszlott, amelyek a mai napig külön prédikálnak. Egy megállapodásban két csoportra osztották a 64 Gaudija Math központot.

A Gaudija Math intézmény nehézségei közepette az idősebb és tapasztalt vaisnavák belátták, gurujuk felszólította őket, hagyják el ezeket az intézményeket, és indítsák el a Csaitanja-fa Gaudija Math ágának új hajtásait. Néhányan nagyon sikeresek lettek, akik azért távoztak, hogy elindítsák a Gaudija Math új ágait. Bár az évek folyamán sok más nagyon fontos ág keletkezett, koncentráljunk először az első kettőre.

A Srí Csaitanja Math ág

Kundzsa Babu a Gaudija Math kezdetei óta Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur nagyon kedves tanítványa volt. Segítségével a Gaudija Math elterjedt egész Indiában. Sokan csatlakoztak a Math-hoz, és sok történelmi eredményt értek el. Gyakorlati értelemben ő volt az a nagy adminisztratív géniusz, aki segített, hogy a Gaudija Math nagy misszióvá növekedjen. Bár nem volt olyan népszerű az összes hittestvére között, rendkívül képzett volt.

Miután elvált a Gaudija Missziótól a Bágh Bazár templomban, megnyitotta a Sri Csaitanja Kutatóintézetet Kalkuttában. Később szannjászt kapott Srila Bhakti Vigján Asram Mahárádzstól, és a Srila Bhakti Vilász Tírtha Mahárádzs nevet. A Csaitanja Math vezetője maradt, sok könyvet írt, és kiadta a Gaudija Sziddhánta sok írását a madraszi kiadóhivatalból.

Sok fontos indiai politikus támogatását és rokonszenvét vonzotta, és non-stop prédikált, amikor beutazta egész Indiát. Sok magasrangú indiai vezetőt beavatott a bhakti hagyományba. Sok hittestvére is együtt dolgozott vele, segítettek fenntartani és kiterjeszteni a Csaitanja Mathot. A Csaitanja Mathban ő építette meg Srila Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur legszebb Szamádhi Mandirját. Srila A.C. Bhaktivedánta Szvámi Mahárádzs szerint, aki később az ISKCON missziót indította el, Srila Bhakti Vilász Tírtha Mahárádzs tiszta bhaktaként tért vissza az Istenséghez. Ezt csak azért idézem, hogy megmutassam, a vaisnavák közötti átmeneti nézeteltérések nem azt jelentik, hogy nem kapják meg a gurujuk és Krsna kegyét.

A Csaitanja Math májápuri ága kétszer szponzorálta az Össz-India Vaisnava Konferenciát. Srila Bhakti Vilász Tírtha Mahárádzs szervezésében, más vaisnava intézmények és szampradáják számos képviselőjének részvételével (pl. Pedzsvar Szvámi Udupiból) tartottak egy konferenciát, hogy fokozzák az együttműködést a szanátan-dharma terjesztésében.

1948-ban Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur Vjásza púdzsa-napján eldöntötték, hogy Srila Bhakti Hrdaj Bon Mahárádzsot nevezik ki a Sri Csaitanja Math titkári tisztségébe, aki itt három évig szolgált. Akkoriban Srila B.D. Mádhava Mahárádzs egy tanítványa volt B.V. Tírtha Mahárádzs titkára. Ő később a Sri Csaitanja Gaudija Math ácsárjája lett Srila B. Ballabh Tírtha Mahárádzs szannjász-néven. Aztán, 1954-ben Srila Bhakti Dajita Mádhava Mahárádzs, aki Srila B.V. Tírtha Mahárádzs-al dolgozott együtt (bár korábban kezdett tanítványokat avatni, mint ő) úgy döntött, hogy a legtöbb tanítványával együtt elhagyja a Csaitanja Mathot.

Miután Srila B.V. Tírtha Mahárádzs elhagyta ezt a világot, hittestvére, Srila Bhakti Kuszum Sraman Mahárádzs lett a következő ácsárja. Ezenkívül Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur sok más tanítványai is tanítványokat kezdett elfogadni a Csaitanja Mathon belül, vagy azzal szövetségben. Néhányan szerepelnek a következő listán:

    * Srila Bhakti Srirúp Sziddhanti Mahárádzs. Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Tkáhur nagyon kedvelte, nagy tudós volt, aki sok könyvet adott ki, pl. Uddhava Szandes és Gítá-anubhásja. Doktori értekezést írt a Govinda Bhásjáról – a Védánta-darsanról. Ő írta a Guru-presthát is, A legkedvesebb Gurut, Srila Bhakti Vilász Tírtha Mahárádzs támogatásával. Volt saját missziója, voltak tanítványai.
    * Srila Padmanábha Mahárádzs a Guntur Gaudija Mathból
    * Srila Bhakti K. Tapaszvi Mahárádzs, Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur egyik tanítványa
    * Srila Bhakti Praszant Puri Mahárádzs, Srila B.V. Tírtha Mahárádzs másik tanítványa
    * Srila Visnu Mahárádzs és Srila Bhakti Pragján Jati Mahárádzs

A Csaitanja Math misszió tartja fenn a híres Jóga Pithát, Srivász Angant, és más szent helyeket a Dhámban. Srila B.K. Sraman Mahárádzs eltávozása után a Csaitanja Math misszió több ágra oszlott, különböző szannjászik vezetésével. Srila B.K. Sraman Mahárádzs eltávozása után Srila Bhakti Bhúsan Bhagavat Mahárádzs, Srila B.V. Tírtha Mahárádzs egy tanítványa fogadott el hivatalosan tanítványokat.

Később a Csaitanja Math sok vezetője, pl. Srila B. Szaddzsan Mahárádzs, Srila Bhakti Praszun Puri Mahárádzs, Srila Avadhut Mahárádzs és Srila Bhakti Vaibhav Szagar Mahárádzs segítettek megszervezni a Visva Vaisnava Rádzs Szabhá találkozót Srivász Anganban, 1996-ban Gaur Purnima alatt. Az első nagy Vaisnava Világszövetség Melát is akkor ünnepeltük. Mivel a nagy lelkek előző nemzedékei fokozatosan visszavonulnak ebből a világból, a családfa valamennyi régebbi és újabb tagjának nyilvánvaló kötelességévé válik, hogy kemény munkával folytassa a Gaudija Math által elkezdett nagy munkát. Kiemelkedő események S.B.V. Tírtha Mahárádzs idejében:

    * 1957 november 28-án Dr. Rádhákrsnan lefektette a Csaitanja Kutatóintézet alapkövét.
    * 1960-ban eljött Radzsendra Praszád – India első elnöke -, meglátogatta a madraszi Gaudija Mathot Dzsanmástamin, és dicsérte a Gaudija Math munkáját.
    * 1963-ban Rádzsa Gopál Ácsárja – India britek által kinevezett kormányzója – is méltatta a Gaudija Math által végzett munkát.
    * 1964-ben Dr. Rádhákrsnan, India elnök kijelentette, hogy ő tulajdonképpen nem monista filozófus, mert ha az lenne, az apja nem adhatta volna neki ezt a nevet. 1964-ben nyitották meg a Csaitanja Kutatóintézetet Száma Praszád Mukherdzsivel – India miniszterelnökével – a kalkuttai egyetemen. 14 lákh (1,400,000) ember vett részt a megnyitón. Ezután a miniszterelnök beszédet mondott, amelyben kijelentette, nem igazi odaadás, ha csak a múrtiknak tesznek felajánlásokat. Kifejtette, az mutatja meg az igazi odaadást, aki kasztra, hitvallásra és bőrszínre való tekintet nélkül terjeszti a Csaitanja-kultuszt; elárasztja az egész civilizációt a szent nevek zengésével, és azzal a belátással, hogy mindannyian az Úr Sri Krsna szolgái vagyunk.
    * 1965-ben az akkori elnök és alelnök – Dr. Raddy és V.D. Yati méltatták Srila B.V. Tírtha Mahárádzs munkáját.

A Gaudija Misszió

Gaudija Misszió néven vált ismertté egy másik elvi csoport, amely a Gaudija Mathból vált ki. Ez a misszió tartotta fenn Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur híres templomát a kalkuttai Bágh Bazárban. A Gaudija Math sok központi tevékenysége folyt ebben a templomban, Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati idejében. Ez a templom azonban bizonyos elégedetlenséget is kiváltott. A bhakták öszevesztek néhány helyiség használatán, miután a pompás, márványpadlós templom elkészült. Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur megjegyezte, jobb lenne eladni az összes márványt, és könyveket kiadni. Ez a templom Sri Dzsagabandhu Datta jelentős adományából épült. Amikor a tulajdont megosztották, a Bágh Bazár Math és Sri Dhám Májápur Jógapith képezték a legfontosabb megállapodások tárgyát. A két csoport egy-egy nagy tulajdont kapott, hogy folytassák prédikáló missziójukat.

Ananta Vászudév Prabhut és Srila Bhakti Raksak Sridhar Mahárádzsát is gyakran felkérték, magyarázzák meg gurujuk leckéit. Ananta Vászudév ismerte a verseket, amelyeket a guruja idézett, még mielőtt azokat elmondhatta volna. Míg sok idősebb szannjászi elutasította, hogy ácsárja legyen, ezen a brahmacsárin látszott, hogy nagyon érti guruja tanításait. Így, amikor az irányító testület azt javasolta, hogy Ananta Vászudév Prabhu legyen a következő ácsárja, és a Gaudija Math sok idősebb tagja elfogadta ezt a javaslatot, ő is felvállalta az ácsárja tisztségét. Amikor Kundzsa Babu és támogatói elvetették ezt a döntést, és külön ágat alakítottak, a Bágh Bazár Gaudija Math megmaradt Ananta Vászudév Prabhu vezetése alatt. Miután elfogadta a szannjászt, Ananta Vászudév Prabhu Srila Bhakti Praszád Puri Mahárádzs néven vált ismertté. Néhány évvel később elhagyta a missziót, és a tisztség Srila Bhakti Keval Audulaumi Mahárádzs szakértő kezeibe került.

Srila B.K. Audulaumi Mahárádzs már Srila Bhaktivinoda Thákur Náma Hatta programja óta a misszióhoz tartozott. Keményen dolgozott a Gaudija misszióért, és sok épületet megvásárolt, amelyeket a Gaudija Math azelőtt bérelt. Egy nadiai földbirtokos fia volt. Ekkoriban nyitott a misszió egy csodálatos új ágat a navadvipi Godrumban. Sok könyvet adtak ki, szervezett módon, élénk táncokkal tartottak kirtanokat.

Beutazta egész Indiát, és sok fontos vezetőnek prédikált. Beszédeit kiadta angolul is. Missziója jelentős távolságot tartott a többi Gaudija Math-tól, a szétválás után. Eltávozása után a missziót Srila Bhakti Srirúp Bhagavat Mahárádzs vezette, Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur egy másik tanítványa. Prédikált Indiában, Angliában, és nyitott egy központot Hollandiában. Srila B.S. Bhagavat Mahárádzs eltávozása után a missziót átadták Srila B. Szuhrt Parivradzsak Mahárádzsnak. A Gaudija Misszió kiemelkedő eseményei:

    * A Gaudija Misszió évente Navadvip Dhám parikramokat szervezett.
    * B.K. Audulaumi Mahárádzs kirtan könyveket és parikram útmutatókat írt, többet között a Sri Ksetra Dhám parikramot és Navadvip Dhám parikramot.
    * A Gaudija Misszió tartotta fenn a vrndávani Kisor Pura eredetileg Gaudija Math templomát, és Bombay-ben egy szép új templomot építettek.
    * A Srila Bhaktisziddhánta Szaraszvati Gaudija Math Godrum Dhámban épült. Épült itt egy szép Puspa Szamádhi is Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákurnak. A Gaudija Misszió ebből a mathból vezette navadvip dhámi tevékenységeit.
    * Megalapítottak egy másik missziót is Asszamban, Rádhá-Govinda Gaudija Math néven, Haila Gandhi, Po. Lálá Bazár asszami kerületben.
    * Bihárban is megalapítottak egy missziót, a Bhakti Keval Audulaumi Gaudija Missziót, a bihári Mughalszerai kerületben.
    * Asszamban jött létre a Bhagavat Gaudija Math is, Po. Karim Gandzsban.
    * A Gaudija Misszió aktív ácsárjái, vagy akik új ágakat indítottak, többek között:
    * Srila B. Szuhrt Parivradzsak Mahárádzs – a Gaudija Misszó jelenlegi ácsárjája
    * Srila B. Srirúp Bhagavat Mahárádzs - a Gaudija Misszió előző ácsárjája
    * Srila B. Bhúsan Bharati Mahárádzs – külön missziót indított, neve Bhakti Keval Asram. Összesen hat új ágat nyitott.
    * Srila B. Gambhir Giri Mahárádzs Sri Vrndávan Dhámban él. A vrndávani Rádhá Gokulánanda Mandirban végez szolgálatot. Új életet lehelt ebbe a templomba, a Gaudija Math színvonalán.
    * Srila B. Szvarúp Tírtha Mahárádzs a burdavani kerületben nyitott egy templomot, és Indián kívül is kezdett prédikálni.

Krsna terve

Általánosságban azt lehet mondani, hogy nem a személyes ambíció okozott nehézségeket a Gaudija Mathban. Krsna kiszámíthatatlan befolyása volt ez, amely bizonyos aspektusokat fölvirágoztatott, másokat elhervasztott, amint a misszió tovább fejlődött. Krsna azt akarja, hogy valamennyi bhaktáját elismerjék, nemcsak egyet vagy kettőt. A világnak az válik hasznára, ha kiváló vaisnavák egyéni teljesítményét látja, nemcsak a bürokratikus missziók hangtalan tagjait.

Krsna terve más volt, mint sok bhaktájáé, és ez még sokkal világosabb lett olyan példákra, mint Bhakti Praszád Puri Mahárádzs (korábban Ananta Vászudév) váratlan visszavonulása az ácsárja tisztségből és a szannjász életből.

Másik példa, senki nem gondolta volna, hogy Srila A.C. Bhaktivedánta Szvámi Mahárádzs, aki egykor grhasztha volt, és a Gaudija Mathnak csak néhány tagja ismerte, kiemelkedő ácsárja lesz, és a missziót az egész világra kiterjeszti. Amikor elment Amerikába, 68 éves korában, és elindította az egész világon a Hare Krsna forradalmat, sok hittestvére alig tudta elhinni. Egyesek számára évekig tartott, míg megértették, hogy az Úr Nitjánanda energiája éppen ezt a különleges vaisnavát választotta, hogy valóra váltsa Sri Gaurénga és Srila Bhaktivinoda Thákur jóslatait.

Új ágak

A Gaudija Math igazi szelleme sok önragyogó ácsárját tárt fel. Ez további elágazásokat váltott ki, amikor az alapító ácsárják beléptek a nitja-lílába. Olyan helyzet alakult ki, hogy ma Krsna bhaktái gyakran meglepetéssel találkoznak egymással a világ minden részében, és nem feltétlenül tudják, melyik ág érte el már azt a térséget, és alapított vaisnava közösségeket.

Sok ma népszerű és növekvő Gaudija Math (amelyeket gyakran a mai orthodox Gaudija Mathnak tekintenek) kezdetben nem volt elfogadott ág. Néha az új ágakat „lázadóknak” tekintik, a korabeli intézmények szempontjából, amelyekből kiváltak. Sok bhakta nem lát túl intézményének formális felfogásán, és nagyon meglepődik, amikor új és sikeres ágak fejlődnek.

Így minden segítség nélkül kellett elindulniuk azoknak, akik nem értettek egyet a bevezetett ágak szellemével, vagy csak a saját lelkesedésük inspirálta őket arra, hogy kiterjesszék gurujuk misszióját. Guruik és a vaisnavák áldásával sok lemondott személy indította el a misszióját – ezek némelyike elképzelhetetlenül sikeres lett.

Ez egy új korszak kezdete. A Gaudija Math tevékenységei következő fejezetében a Gaudija Math ágakat és a kiemelkedő prédikátorokat jelenlegi tevékenységeik egyszerű beszámolójával mutatjuk be.

Nagyon kevesen tudják, hogy az Úr Csaitanja, szeretett Srila Prabhupád Bhaktisziddhána Szaraszvati Thákurján keresztül már milyen mértékben terjesztette el szampradájáját a világ minden szögletében, olyan sok különféle módon. Srila A.C. Bhaktivedánta Szvámi Mahárádzs kétségkívül kiemelkedik, mit úttörő, aki teljesítette gurujának és Sri Csaitanja Maháprabhunak a kívánságát, és a szent nevet adta az egész világnak. Ebben a listában megtaláljuk, kik járultak hozzá a Krsna-tudat terjedéséhez. Világos, hogy a jövő még sok meglepetést és különféle tevékenységet tartogat, amelyek által a Gaudija Math családfa hasznára válik a feltételekhez kötött lelkeknek.


--------------------------------

II. Minden városban és faluban

A Gaudija Math ágai

A következő rész a különféle Gaudija Math missziókat sorolja fel. Némelyik nagyon nagy misszió, mások kisebb ágak, amelyeket egyes vaisnavák indítottak el. Közös az, hogy mindegyik a Csaitana-fa önálló ága. Csaknem mindegyik adott ki könyveket és folyóiratokat, megnyitott egy vagy több templomot. A felsorolás nem teljes, mégis képet ad arról, milyen széles körben elterjedt a Gaudija Math befolyása. Megmutatja azt is, hogy milyen mértékben terjedt ki, és hogyan szolgálja az egész világot a vaisnava jelenlét növelésével.

Ha valaki további információt szeretne az egyes vaisnava missziókról, alapítóikról vagy tagjaikról, kérjük, nézze meg a Visva Vaisnava Rádzs Szabhá (WVA-VVRS) Internet honlapját, amely megpróbál naprakész információt adni a világszerte terjedő vaisnava tevékenységekről. Mivel nem kaptunk minden misszióról teljes információt, némelyiknek csak a neve jelenik meg, tevékenységeik részletei nélkül. Kérem, bocsássanak meg, ha még nem tisztultam meg eléggé az összes csodálatos vaisnava, misszióik és szolgálataik dicsőítésével. Kérem azt is, hogy tájékoztassanak tudatlanságomról és hibáimról, hogy a következő kiadásban kiegészíthessem az információt. Köszönöm megértésüket. A következő oldalakon használt rövidítések:

WVA-VVRS = Vaisnava Világszövetség, Visva Vaisnava Rádzs Szabhá
G = nemzedék, M = Mahárádzs, B = Bhakti

Srí Navadvip Dhám Pracsárini Szabhá

Alapító ácsárja: Srila Bhaktivinoda Thákur (9. nemzedék). Vipin Bihári Goszvámitól kapott vaisnava diksát, siksát pedig Srila Dzsagannáth dász Babadzsitól (8. nemzedék). Később, 1908-ban Srila Bhaktivinoda Thákur megkapta a Babadzsi-vesát Srila Gaurkisora dász Babadzsitól. Szamádhi Mandir Godrum Navadvipban.

Következő ácsárja: Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur (11. nemzedék). Srila Gaurkisor dász Babadzsi tanítványa (10. nemzedék).

Jelenlegi ácsárja: A Csaitanja Math ácsárjája.

Ágak: Az első Jógapith-ban. Aztán Srivász Anganban, Advaita Anganban, Gadádhar Bhavanban.

Más jellemzők:

    * megépítették a Gaurkisor dász Babadzsi M. szamádhi mandirt Májápurban (Sri Csaitanja MathÖ
    * megépítették a Sri Nrisingha Mandirt
    * bevezették a Náma Hatta programot
    * 1894-ben a Tripura-állam mahárádzsáját, Bir Csandra Dev Burman Mánikja Bahádurt nevezték ki a Pracsárini Szabá első elnökévé

A Szabhá célkitűzései:

    * rendbehozni Navadvip Dhámot, széles körben hirdetni szentségét, dicsőségét, valamint vallási és történelmi fontosságát
    * fenntartani a Jógapith Sri Mandirnak nevezett templomot Sri Csaitanja Maháprabhu születési helyén Sri Májápurban; folytatni a napi széva púdzsát a múrtiknak, név szerint Sri Gaur-Visnuprijának, és a többi beállított múrtinak, időszakos ünnepségekkel a múrtik tiszteletére
    * fenntartani az árja sásztrák könyvtárát – Védák, Upanisádok és bhakti irodalom – és az olvasószobákat a nagyközönség használatára
    * történelmi anyagok és régészeti emlékek gyűjtése Sri Navadvip Dhámmal kapcsolatban
    * bhakti irodalom népszerűsítése és kiadása
    * Csatuhspathi létesítése és fenntartása, a szanszkrit és a bhakti irodalom tanulmányozásához
    * terjeszteni az árja sásztrák – Védák, Upanisádok és bhakti irodalom – ismeretét
    * birtokba venni, fenntartani, birtokolni, vezetni vagy irányítani a Jógapith Sri Mandirként és Srivász Anganként ismert földtulajdont, épületeket és templomokat, mindkettő Májápurban
    * új épületeket emelni, bővíteni, helyreállítani, rendbe hozni, biztonságossá tenni és vásárolni újabb ingó és ingatlan tulajdont, a fenti célok előmozdítására
    * kitüntetéseket és díjakat adni, tiszteletben részesíteni a bhakti irodalom tudósait, és azokat, akik érdemdús szolgálatot végeztek a nevezett szabhának és múrtiknak
    * mindent megtenni, ami szükséges, vagy a szabhá és a fentiek célkitűzéseit előmozdítja

A Csaitanja Math

Alapító ácsárja: Paramapúdzsapáda Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur (11. nemzedék)

Srila Gaurkisor dász Bababdzsi M. (10. nemzedék) tanítványa. Szamádhi Mandir a Csaitanja Math-ban, Májápur.

Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur (Srila Szaraszvati Thákur) a Visva Vaisnava Rádzs Szabhá elnöke volt.

Következő ácsárják:

    * Srila Bhakti Vilász Tírtha M. (12. nemzedék). Srila Szaraszvati Thákur sisjája volt, és Srila Bhakti Vigján Asram M.-tól kapott szannjászt. Szamádhi mandirjaik a májápuri Sri Csaitanja Math-ban.
    * Srila Bhakti Kuszum Sraman M. (12. nemzedék). Srila Szaraszvati Thákur sisjája, Srila B.V. Tírtha M.-tól kapott szannjászt a májápuri Sri Csaitanja Mathban.
    * Srila Bhakti K. Tapaszvi M (12. nemzedék). Srila Szaraszvati Thákur sisjája. Szamádhi mandir a májápuri Srivász Anganban.

Jelenlegi ácsárják: többen

Ágak: 66

Ezek később szétváltak, és jelenleg 42 van.

Srila Szaraszvati Thákur szannjász avatottjai: 20

Kiadott könyvek: Közel 300 bengáli, szanszkrit, angol és hindi nyelven

A misszióból keletkezett új missziók: kb. 25

Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur a következő módszereket alkalmazta Sri Csaitanja Maháprabhu tanításának gyakorlására és hirdetésére:

   1. A bhakti irodalom terjesztése és népszerűsítése érdekében több nyomdát létesített: Bhagavat press Krsnanagarban, Nadia Prakas Printing Sri Májápurban, Gaudija Printing Works Kalkuttában, és a kattaki Paramártha Press. Szerkesztette és kiadta a bhakti irodalom nagy köteteit, főleg a hat Goszvámi és a Gaudija vaisnava iskolák más vaisnava mesterei sásztráit. Az emberek könnyen megkaphatták ezeket a könyveket, ingyen, vagy névleges áron.
   2. Elindított több folyóiratot, amelyek kizárólag a bhaktival foglalkoztak. Többek között:
          * Szaddzsan Tosani, bengáli havilap
          * The Harmonist, angol havilap
          * A Gaudija, bengáli hetilap
          * Nadia Prakás, bengáli napilap
          * A Bhagavat, kéthetente hindi nyelven
          * A kirtan, asszami havilap
          * A Paramarthi, kéthetente orisszai nyelven
   3. Képkiállításokon mutatta be Sri Csaitanja és a szentek életét és tanításait, az Upanisádokból, Puránákból, Mahábháratából és Rámájanából vett történetekkel és prédikációkkal együtt. Ez a prédikálási módszer nagy hatást keltett még írástudatlan emberek, nők és gyermekek között is.
   4. Házról házra és faluról falura prédikált, csoportos találkozókat és beszélgetéseket tartott. Ezzel a céllal prédikátorait nemcsak India legtávolabbi falvaiba küldte el, északtól délig és kelettől nyugatig, hanem Burmába és Európába is.
   5. Vallási ünnepeket rendezett minden központban és mathban, ezek vonzották az embereket, és alkalmat adtak nekik arra, hogy vallási témákról halljanak.
   6. Bevezette és népszerűsítette a vaisnava szmritiket, úgymint Szanátana Goszvámitól a Hari Bhakti Vilászt, és Sri Gopál Bhatta Goszvámitól a Szat Krijá Szár Díipikát és a Szamszkára Dípikát. A vaisnava gyakorlatot (ácsár) a nevezett szmriti művek alapján vezette be tanítványai között, ami a sráddhát és egyéb vallási szertartásokat illeti.
   7. Bevezette és megadta a pancsarátrika diksát a tanítványainak, kaszttól függetlenül, és ezáltal feljogosította őket arra, hogy Bhagaván Visnut imádják.
   8. Másik célja az volt, hogy bevezesse a tisztán vaisnava oktatást, és ezért adta ki a Hari Námámrta Vjákaranát, Sri Dzsíva Goszvámi szanszkrit nyelvtankönyvét, és létrehozott egy Szanszkrit Akadémiát ennek tanulmányozására. Most ez az egyik tantárgy, és diplomát lehet szerezni Upádhi Vjákaran Tírthán.
   9. Létrehozott egy Szanszkrit Akadémiát (Bhágavata Pathaszála vagy Paravidjá-pitha), ahol a saját irányítása alatt tanulmányozták a bhakti irodalmat, szakértő panditokat hozott Udupiból (Dél-India) és más helyekről, hogy a különféle iskolák filozófiáját tanítsák.
  10. Létrehozott egy bennlakásos angol főiskolát is Sri Májápurban, a Thákur Bhaktivinoda Intézetet, ahol a vaisnava hit alapján oktatták a fiatal fiúkat. Nem hitt az Isten nélküli nevelésben. Ezt követően Srila B.V. Tírtha M. is alapított egy elemi iskolát, amelyet Thákur Bhaktivinodáról neveztek el.
  11. Helyreállította a régi vagy elhanyagolt templomokat és vallási fontosságú helyeket, régi, Sri Csaitanja Maháprabhu és más vaisnava szentek életével kapcsolatos helyeket fedezett fel. Templomokat és emlékműveket állított Indiaszerte, azokon a helyeken, amelyeket Sri Csaitanja Maháprabhu meglátogatott.
  12. Bevezette a vaisnava irodalom, filozófia és a vallási szekták története tíz vizsgáját.
  13. Felélesztette a Sri Rúpa és Sri Szanátana Goszvámik által alapított Sri Visva Vaisnava Rádzs Szabhát.
  14. Bevezette tanítványai között a brahmacsári, vanaprasztja és szannjász gyakorlatát, melyek mind az Istenség szolgálatára irányulnak. Ez a gyakorlat az életszabályozás egészséges módszere, az első lépés a lelki életbe való belépéshez.

Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Goszvámi Thákur világszerte népszerűsítette a rendkívül kiváló Gaudija vaisnavizmust. Megalapította a Sri Csaitanja Mathot Sri Májápurban – ez a város manapság a Gaudija Math vagy száz ágának templomaival és kolostoraival van tele. India különböző résziben és külföldön is létrehozta az imádat helyeit.

Más jellemzők és eredmények:

Srila B. Vilász Tírtha M. által alapított mathok:

    * Banga, Ny-Bengál, Haridász Thákur bhadzsan-kutir
    * Guntur Gaudija Math, Andhra Prades
    * Burdvan, Kulija Grám – Thákur Haridász bhadzsan-szthánja
    * Diamond Harbor Gaudija Math, 1963

Vaisnava folyóiratok:

    * Dainik Nadia Prakás, e napi kaidvány szerkesztője Srila Bhakti Promode Puri M. volt
    * Gaudija – Bhakti Vilász Tírtha M. Különféle nyelveken adták ti, többek között hindi, bengáli, orija, asszami és angol nyelven

Parikramák:

    * Vradzsa-mandal parikram
    * Navadvip Dhám parikram

Homeopátikus gyógyszertárak.

A Gaudija Misszió

Alapító ácsárja: Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur (11. nemzedék)

A Gaudija Misszió központja a kalkuttai Bágh Bazár Gaudija Math lett, Bhakti Prasád Puri M. (12. nemzedék) vezetésével. A missziót Srila Bhakti Keval Audulaumi M. (12. nemzedék) folytatta.

Következő ácsárják:

    * Srila Bhakti Keval Audulaumi M. (12. nemzedék). Srila Szaraszvati Thákur sisjája. Szamádhi mandir Godrum, Navadvipban.
    * Srila Bhakti Srirúp Bhagavat M. (12. nemzedék). Srila Szaraszvati Thákur sisjája, szannjásu Srila B.K. Audulaumi M.-tól. Szamádhi mandir Godrum, Navadvip.

Jelenlegi ácsárja: Srila Bhakti S. Parivradzsak M. (13. nemzedék). Srila B.K. Audulaumi M. tanítványa és szannjász-tanítványa.

Ágak: 34

Szannyás avatottak: kb. 60

A misszióból származó új ágak: 4

Más jellemzők:

    * Srila B.K. Audulaumi M. két kirtant írt: Sri Ksetra Dhám parikram, és Navadvip Dhám parikram.
    * Bhakti patra – havilap bengáli nyelven (Kalkutta)
    * Orvosi szolgáltatást és gyógyszertárakat hozott létre.

Az általa alapított templomok:

    * Bhaktisziddhánta Szaraszvati Gaudija Math, Godrum Dhám. Itt van srila Szaraszvati Thákur puspa szamádhija.
    * Rádhá-Govinda Gaudija Math, Haila Gandhi, Po. Kerület, Lálá Bazár, Asszam
    * Bhakti Keval Audulaaumi Gaudija Math, Mughalszerai kerület, Bihár
    * Bhagavat GM, Po. Karim gandzs, Asszam

Kiemelkedő tevékenységek:

    * Nagyon különleges kirtan stílusa volt. A misszió a Gaudija Math sok, korábban bérelt épületét is megvásárolta.


Vaisnava ácsárják, a 12. nemzedék új missziói és projektjei

Az ácsárják neve szerinti abc rendben.

Srila Bhakti Prakás Aranja M. (12. nemzedék)

Srila Szaraszvati Thákurtól kapott szannjászt.

Srila Bhakti Vaibhav Aranja M. missziója


Alapító ácsárja: Srila Bhakti Vaibhav Aranja M. (12. nemzedék). A WVA-VVRS alapító tagja. Srila Szaraszvati Thákur sisjája, szannjász Srila B. Bhudev Srouti M.-tól.

Létesítés: Krsna Balarám Mandir, Mathurá. Szamádhi mandir ugyanott.

A misszióból keletkezett új missziók: 3

Srila Bhakti Vaibhav Aranja M. komoly prédikációt folytatott a levelekben, amelyeket a tanítványainak írt a világ minden részébe. Bezárt egy vágóhidat Mathurában.

Srila Bhakti Sudhá Asram Mahárádzs missziója

Alapító ácsárja: Srila Bhakti Sudhá Asram M. (12. nemzedék). Srila Szaraszvati Thákur sisjája, szannjász Srila B. Vaikanás M.-tól. Szamádhi mandir Májápurban.

Ágak: 4

Elindított egy iskolát Kalkuttában.

Srila Bhakti Szambal Bhavat Mahárádzs (12. nemzedék)

Szannjász Srila Szaraszvati Thákurtól.

Sri Gauránga Gaudija Math

Alapító ácsárja: Srila Bhakti Szaurabhi Bhakti Szár M. (12. nemzedék). WVA-VVRS alapító tagja. Srila Szaraszvati Thákur sisjája, szannjász Srila Bhakti Szaranga Goszvámi M.-tól. Szamádhi mandir Májápurban.

Jelenlegi ácsárja: Srila Bhakti Szundar Szudir Ácsárja M. (13. nemzedék)

Ágak: 4

Szannjász avatottak: 6

Srila Bhakti Randzsan Bhaktiszár (12. nemzedék)

Szannjász Srila Szaraszvati Thákurtól.

Srila Bhakti Bhúsan Bharati M. (12. nemzedék)

Srila Szaraszvati Thákur sisjája. WVA-VVRS alapító tagja.

Sri Rúpánuga Bhadzsanasram

Alapító ácsárja: Sril bhakti Vilásu Bharai M. (12. nemzedék), szannjász Srila Bhakti Souti Goszvámi M.-tól.

Múrtik: Sri Rádhá-Sjámaszundar. Szamádhi mandir Sri Rúpánuga Bhadzsanasram, Májápurban.

Szannjász tanítványok: 1

Jelenlegi ácsárja: Srila Bhakti Szádhan Tatpar M. (13. nemzedék), szannjász Srila Bhakti Vilász Bharati M.-tól.

Könyvek: sok

Más jellemzők: egy nagyon szép templom, tele Bhagaván-lílá diorámákkal

Srila Bhakti Proszun Bodhajan M. (12. nemzedék)

Szannjász Srila Szaraszvati Thákurtól.

Institute of Oriental Philosophy

Alapító ácsárja: Srila Bhakti Hrdaj Bon M. (12. nemzedék)

Srila Szaraszvati Thákur sisjája. Szamádhi mandir és bhadzsan kutir a vrndávani Madan Mohan templomban.

Következő ácsárja: Srila Bhakti Raszika Bon M. (13. nemzedék)

WVA-VVRS alapító tagja.

Srila Krsnánanda Bon M. (13. nemzedék)

Mindketten B.H. Bon M.-tól kaptak szannjászt.

Jelenlegi ácsárja: Srila Gopánanda Bon M. (13. nemzedék). WVA-VVRS alapító tagja.

Ágak: 4

Szannjász avatottak: 20

Kiadott könyvek: 40

A misszióból származó új missziók: 2

Könyvek: sok

Más jellemzők:

    * Srila Bhakti Hrdaj Bon M. volt az első Gaudija vaisnava, aki prédikálni kezdett a nyugaton. Templomokat alapított Londonban és Berlinben.
    * Ő hozta el első európait Indiába, Bhakta Szadánanda Szvámit. Bon M. gyakorlatilag Európa valamennyi fontos egyetemén prédikált.
    * Találkozott Anglia királyával és királynőjével, sok más arisztokratával Európában. Megtanult németül, hogy jobban adjon elő a német egyetemeken.
    * Többször körülutazta az egész világot.
    * A mahantok választott vezetője volt a Kumbha Melán, oktatási projektjeit sok indiai vezető támogatta.


Gaur Gadádhar Gaudija Math

Alapító ácsárja: Bhakti Prapanna Damodar M. (12. nemzedék)

Srila Szaraszvati Thákur sisjája. WVA-VVRS alapító és tiszteletbeli tagja.

Léterehozott egy Sri Sri Gaur Gadádhar mathot, Puriban.

Sri Gaur Gadádhar Math

A misszió alapítója: Sri Dvidzsa Bani Náth (12. nemzedék) a Csaitanja Math irányítása alatt, diksa Srila Szaraszvati Thákurtól, és babadzsi Srila Bhakti Promode Puri M.-tól 1994-ben.

Jelenlegi ácsárja: Srila Dzsjóti M. (13. nemzedék)

WVA-VVRs alapító tagja.

Srila B. Vilász Gavaszthi Nemi Mahárádzs (12. nemzedék)

Szannjász Srila Szaraszvati Thákurtól. Nagy pandit, sok tanítványa volt, íret egy könyvet, és később mindennel meghódolt Srila Szaraszvati Thákurnak.

Srila Bhakti Gambhir Giri Mahárádzs (12. nemzedék)

Srila Szaraszvati Thákur sisjája. WVA-VVRS alapító tag.

Srila Bhakti Szarvasza Giri Mahárádzs missziója

Alapító ácsárja: Srila Bhakti Szarvasza Giri M. (12. nemzedék). Szannjász Srila Szaraszvati Thákurtól. Saját mathot nyitott Vrndávanban.

Gaudija Szanga

Alapító ácsárja: Srila Bhakti Szaranga Goszvámi M. (12. nemzedék). Srila Szaraszvati Thákur sisjája, szannjász Srila B.R. Sridhar M.-tól. Szamádhi mandir Nandan Ácsárja Bhavan, Májápurban.

Jelenlegi ácsárja: Srila Bhakti Szuhrt Akincsana M. (13. nemzedék). Szannjász Srila Bhakti Szaranga Goszvámi M.-tól. A WVA-VVRS alapító tagja.

Ágak: 30

Szannjász avatottak: 40

Kiadott könyvek: kb. 20

A misszióból származó új missziók: 4

Más jellemzők:

    * megtalálták az Imli Tala szent helyet Vrndávanban
    * Srila Bhakti Szaranga Goszvámi M. együtt ment Srila Bhakti Pradip Tírtha M.-al Angliába, és prédikált.
    * Állandó központot alapítottak Londonban.
    * Navadvip Dhám parikram
    * Létrehozták a Sri Nitái Gaur találkozóhelyet Májápurban (Nandan Ácsárja Bhavan).


Gaudija Védánta Szamiti

Alapító ácsárja: Srila Bhakti Pragján Kesava M. (12. nemzedék). Srila Szaraszvati Thákur sisjája, szannjász Bhakti Raksak Sridhar De Goszvámi M.-tól.

Szamádhi mandir. Dévánanda Gaudija Math, Navadvip.

Jelenlegi ácsárja: Srila Bhaktivédánta Vamana M. (12.nemzedék). Szannjász Srila B.P. Kesava M.-tól. WVA-VVRS alapító tag.

Ágak: 50

Szannjász avatottak: 50

Könyvek: kb. 100 sok nyelven

Más jellemzők:

    * évente nagyon nagy Navadvip Dhám parikram
    * évente Vrndávan Dhám parikram
    * több folyóirat hindi, bengáli és angol nyelven
    * Srila Bhakti Pragján Kesava M. nagyon művelt lemondott volt, gazdag családból.
    * Írt egy Vaisnava Vidzsaj című könyvet is, a Májávádi filozófia ellen
    * Alapított egy Gaudija Math központot Mathurában
    * ő adott szannjászt az ISKCON alapítójának, Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi M.-nak


Srila Niskincsana Krsna dász Babadzsi M. (12. nemzedék)

Srila Szaraszvati Thákur sisjája. Mindenki szerette. Szamádhi mandirja Nandagrámban van, Szanátana Goszvámi bhadzsan kutirja mellett. Valamennyi misszió boldog volt, amikor kirtant énekelt.

Sri Csaitanja Gaudija Math

Alapító ácsárja: Srila Bhakti Dajita Mádhava M. (12.nemzedék). Srila Szaraszvati Thákur sisjája, szannjász Srila B.G. Vaikanás M.-tól. Szamádhi mandir a Sri Csaitanja Gaudija Mathban, Májápurban.

Jelenlegi ácsárja: Srila Bhakti Ballabh Tírtha M. (13. nemzedék). Szannjász S.B.D. Mádhava M.-tól. Srila Tírtha M. a WVA-VVRS alapító tagja és alelnöke.

Ágak: kb. 24. Pandzsábban és Asszamban.

Szannjász avatottak: kb. 60

Kiadott könyvek: 40

A misszióból származó új missziók: 4

Más jellemzők:

    * építettek egy templomot a Gaudija Math alapítójának szülőhelyén, Puriban
    * nagy vendégházak a szent Dhámban
    * évente Navadvip Dhám parikram, minden harmadik évben Vradzs Mandal parikram
    * havilap: Csaitanja Vani
    * máig három világkörüli út, Maháprabhu Acsintja bheda-abheda-tattvájának szakértő előadója


Sri Krsna Csaitanja Math

Alapító ácsárja: Srila Bhakti Kamal Madhuszúdana M. (12. nemzedék). Srila Szaraszvati Thákur sisjája, szannjász Srila B.R. Sridhar M.-tól. Szamádhi mandir Májápurban.

Jelenlegi ácsárja: Srila Bhakti Prinan Visnu Dévatam M. (13. nemzedék). WVA-VVRS alapító tagja.

Ágak: 6

Szannjász avatottak: 5

Kiadott könyvek: 5

Más jellemzők:

    * templomai nagyon díszesek
    * nagy tudós volt


Srila Najanánanda dász Babadzsi M. (12. nemzedék).

Srila Szaraszvati Thákur sisjája. WVA-VVRS alapító tag.

Más jellemzők:

    * Srila Najanánanda dász Babadzsi M. felügyelte az építkezéseket a Csaitanja Math összes ágában. Srila Szaraszvati Thákur adta ezt a szolgálatot.
    * Most Gaur Gadadhar Csampahatta Gaudija Math központjának a vezetője. A Csampahatta Gaudija Math szolgálatát az elmúlt 71 év óta látja el.
    * Srila Najanánanda dász Babadzsi M. mindig fehér ruhát viselt, Srila Szaraszvati Thákur utasításai szerint, lemondott szelleme ellenére. Később Srila Bhakti Promode Puri M.-től kapott babadzsit.


Paramahamsza Gaudija Math

Alapító ácsárja: Srila Bhakti Alok Paramahamsza M. (12. nemzedék). Srila Szaraszvati Thákur sisjája. Szannjász Srila B.R. Sridhar M.-tól. B.A. Paramahamsza Srila Szaraszvati Thákur személyes szolgája volt és azelőtt vele prédikált.Szamádhi mandirja Sri Májápur Dhámban, Isodhjánban van.

Jelenlegi ácsárja: Srila Bhakti Szadhak Niskincsana M. (13. nemzedék). Diksa Paramahamsza M.-tól, és szannjász B. Promode Puri M.-tól. WVA-VVRS alapító tag.

Szannjász tanítványok: 3

Srimad B.S. Niskincsan M. korrában egy nagy májápuri földesúr ügyintézője volt. Az ő felelőssége volt a Grantha kiadóhivatal.

Gopináth Gaudija Math

Alapító ácsárja: Srila Bhakti Promode Puri M. (12. nemzedék). A WVA-VVRS elnöke. Srila Szaraszvati Thákur sisjája, szannjász S.B.G. Vaikanás M.-tól.

Ágak: 15

Szannjász avatottak: 120

Kiadott könyvek: kb. 80

Más jellemzők:

    * kiváló író és sok lap szerkesztője
    * kiadványai, többek között: Nadia Prakás, Csaitanja Vani, Gaudija, Bhagavat Darsan
    * Srila B.P. Puri M. szakértő minden púdzsában és múrti-beállításban, templomok szentelésében, stb.
    * Életében több, mint 80 múrtit állított be, az elsőt Jógapith-ban.
    * Egyike a Gaudija Math első tagjainak
    * Sok idős vaisnava, más missziók hittestvérei és ácsárjái eljöttek, hogy konzultáljanak vele.
    * Felélesztette a Visva Vaisnava Rádzs Szabhát, 1994-ben.
    * Csaknem 100 éves, még mindig templomokat nyit meg, segít másoknak.
    * Helyreállította a Kesi Ghatot és a híres Daudzsi Mandirt Vrndávanban.
    * Híres a hittestvéreivel való együttműködésről.


Srila Bhakti Srirúp Puri M. (12. nemzedék)

Szannjász Srila Szaraszvati Thákurtól, Szvarúp Gandzs védelmezője. Srila Szaraszvati Thákur bizalmas társa.

Sri Krsna Csaitanja Misszió

Alapító ácsárja: Srila Bhakti Vaibhav Puri M. (12. nemzedék). Srila Szaraszvati Thákur sisjája, szannjász Srila B. Giri M.-tól. WVA-VVRS alapító tag.

Ágak: 16

Szannjász avatottak: 20

Kiadott könyvek: kb. 30 Orisszában

Más jellemzők:

    * prédikált Orisszában
    * szép templomépítések
    * prédikált Dél-Indiában
    * helyreállította a vrndávani Rádhá-Vrndávan Csandra régi Szeva Kundzsa templomát
    * nemrégen járta körül Európát, 86 éves korában


Srila Szadánanda Szvámi (12. nemzedék)


Srila Szaraszvati Thákur sisjája.

Könyvek: 6 németül, mások svédül, angolul és spanyolul

Más jellemzők:

    * ő volt az első német vaisnava
    * Srila B.M. Bon M. hozta őt Indiába
    * Indiában élt a gurujával, Srila Szaraszvati Thákurral, és később visszatért Németországba és Svédországba
    * Ezt Srila B.M. Bon M. egy tanítványának, Vamana dásznak (Walter Eidlitz, 13. nemzedék) segítségével tette. Ez volt az első alkalom, hogy Gaudija vaisnava irodalmat adtak ki Indián kívül.
    * Prédikáltak egyetemeken is, és elindították az első európai vaisnava kört.


Srila Bhakti Vaibhav Szagar M. (12. nemzedék)

Szannjász Srila Szaraszvati Thákurtól. A múrtikat szolgálta Mamghatiban.

Szakhi Csaran Babu (12. nemzedék)

Nagyon sokat tett a Gaudija Mathért. Sok hittestvérnek és missziónak segített. Imli Talában lépett szamádhiba.

Srila Bhakti Kumud Szanta Mahárádzs Missziója

Alapító ácsárja: Srila Bhakti Kumud Szanta M. (12. nemzedék). WVA-VVRS alapító tag. Srila Szaraszvati Thákur sisjája, szannjász S.B.G. Vaikanás M.-tól.

Ágak: 6

Szannjász avatottak: 30

Kiadott könyvek: 12

Más jellemzők:

    * mindig segít a vaisnava ünnepek rendezésében
    * prédikált a nyugaton is
    * fő központja Beherla, Kalkutta


Prof. Srila Niszikantha Szanjal (12. nemzedék)

Srila Szaraszvati Thákur sisjája. Nem nyitott saját missziót, de írt angolul egy fontos könyvet: Sri Krsna Csaitanja. Saját guruja írta a bevezetést ehhez a könyvhöz. Professzor volt a Ravenshaw College-ban, és sok Gaudija Math kiadvány főszerkesztője.

Srila Bhakti Szvarúp Szár Mahárádzs (12. nemzedék)

Szannjász Srila Szaraszvati Thákurtól.

Szaraszvat Gaudija Asram

Alapító ácsárja: Srila Bhakti Srirúp Sziddhanti M. (12. nemzedék)

Srila Szaraszvati Thákur sisjája.

Jelenlegi ácsárja: Sri Bhakti Randzsan Szagar M. (13. nemzedék). WVA-VVRS alapító tag. Szannjász Srila Bhakti Srirúp Sziddhanti M.-tól.

Ágak: 3

Szannjász avatottak: 7

Kiadott könyvek: 40

Sok fontos könyvet írt és adott ki, az egyik a Guru Prestha; másokat már régóta nem lehetett megkapni.

Más jellemzők: három nagyon díszes templomot épített, állandó teista kiállítással, a teljes templomi terület szobrai között

Sri Csaitanja Szaraszvat Math

Alapító ácsárja: Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Goszvámi M. (12. nemzedék). Srila Szaraszvati Thákur sisjája, tőle kapta a szannjászt is. A WVA-VVRS alapító tagja. Szamádhi Mandir a navadvipi Sri Csaitanja Szaraszvat Mathban.

Jelenlegi ácsárja: Srila Bhakti Szundar Govinda M. (13. nemzedék). Szannjász Srila B.E. Sridhar M.-tól.

Ágak: 50

Szannjász avatottak: kb. 30

Kiadott könyvek: kb. 200 (fordítások más nyelvekre)

A misszióból szármató új missziók: csaknem 10

Más jellemzők:

    * Vaisnava Tosani, angol havilap
    * kiadványok sok nyelven
    * folyóiratok több nyelven
    * évente Navadvip Dhám parikram és Vradzs Mandal pariksam
    * központok világszerte
    * Srila B.R. Sridhar M.-t nagy tisztelettel elfogadta a legtöbb vaisnava. Több eredeti Gaudija Mathot megnyitott. Írt sok dalt is, amelyeket sok helyen énekelnek a Gaudija Mathban, pl. a lelki tanítómesteréhez írt dalt, a Sri Sri Premadhám Dev Sztótramot. Egyértelműen továbbfejlesztette a Srimad Bhagavad Gita sziddhantikus megértését, Az Édes Abszolút Rejtett Kincsében, és az összes Gaudija vaisnava magasztalja magasztos művét és stílusát a Sri Sri Prapanna Dzsivanámrtamban. Élete utolsó éveiben prédikálása az egész világra kiterjedt, és a könyveit sok nyelven kiadták. Sok lelki tanítómester kért tőle tanácsot. Nagy szanszkrit tudós és költő volt.


Srila Bhakti Bhudev Srouti M. (12. nemzedék)


Szannjász Srila Szaraszvati Thákurtól. Csalgrám Midnapurban nyitotta meg a saját mathját, előkészítette guruja cikkeit a Gaudija Patrika számára.

ISKCON – Nemzetközi Krsna-tudat Társaság, BBT – Bhakrivedanta Book Trust

Alapító ácsárja: Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi M. (12. nemzedék). Srila Szaraszvati Thákur sisjája, és szannjász S.B.P. Kesava M.-tól. Szamádhi mandir a vrndávani Krsna Balarám Mandirban.

Srila Bhaktivédánta Szvámi M. az egész világot és hittestvéreit is meglepte kiemelkedő eredményeivel. Egymaga valóra váltotta Sri Csaitanja Maháprabhu jövendölését: Krsna szent nevét a világ minden falvában és városában énekelni fogják.

Srila B.R. Sridhar M. mondta: „Amit Sri Csaitanja Maháprabhu bejelentett, Srila Bhaktivinoda Thákur eltervezett, Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Goszvámi M. elindított, azt ő teljesítette be.”

Jelenlegi ácsárják: sokan

Ágak: kb. 500

Szannjász avatottak: kb. 150

Kiadott könyvek: kb. 3000 (64 nyelven)

Nyomtatva és kiosztva: 400 millió

A misszióból származó új missziók: 15

Más jellemzők:

    * az alapító 108 központot hozott létre a világ minden részében, később a tanítványai még többet
    * sok vegetáriánus étterem és farmközösség

Bhaktivedanta Book Trust

    * Kiadványok több, mint 64 nyelven. A Srimad Bhágavatam és a Csaitanja-csaritámrta első teljes angol kiadásai, Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi M. magyarázataival.
    * több honlap az Interneten, digitális formátumú prédikáláshoz

Bhaktivédánta Archives:

    * Vedabase – vaisnava klasszikus könyvek 80 fordítását tartalmazó számítógépes adatbázis, digitális formátumban, Bhaktivédánta magyarázataival
    * fölvett leckék és dalok könyvtára, magnószalagon és CD-n (mágneses és digitális média formátumok)
    * 14,000 levél a tanítványainak

Bhaktivedanta Institute:

    * tudományos kutatás, kiadványok és konferenciák
    * hagyományos vaisnava művészetek támogatása, világszerte
    * oktató szemináriumok művészetekről és tudományokról
    * „Origins magazine”, élet és anyag kérdések elemzése

Egyéb kiadványok:

    * az alapító életrajza, írta Srila Szatszvarúp dász Goszvámi
    * Vissza az Istenséghez, angolul és sok más nyelven (az alapító indította el 1944-ben)
    * Hare Krsna World – nemzetközi újság angolul
    * ISKCON Television – vaisnava TV úttörők
    * ISKCON Cinema – Sri Jadubara és Srimati Visákhá sok filmet készítettek a prédikáláshoz

Egyéb prédikáló tevékenyégek:

    * pada-jatrák világszerte – járás és prédikálás a föld körül
    * Ratha-játrák a nagyvárosokban az egész világon (több, mint 50)
    * az ISKCON alapítójának TV-életrajza, két évig közvetítették Indiában
    * Gurukulák – úttörő munka, a védikus elvek megvalósítása az elemi iskolai oktatásban
    * praszádam osztás, ételsegély, és világszerte vegetáriánus éttermek
    * FATE – Első Amerikai Transzcendentális Kiállítás
    * kísérletek világszerte önellátó farmközösségek létrehozására
    * behatolás politikailag nagyon nehéz területekre, pl. kommunista és muszlim országok; a Krsna-tudat sikeres megalapozása ezeken a területeken
    * zenéjükbe felvették a Mahámantrát és más szent énekeket, és így nagyon híressé tették Krsna nevét

Srila Bhakti Pradip Tírtha Mahárádzs (10. nemzedék)

Srila Bhaktivinoda Thákur tanítványa, szannjász Srila Szaraszvati Thákurtól.

Nagy író volt, kiadta a Bhagavadgítá egy kommentárját. Angliába küldték prédikálni.

Sri Csaitanja Gaudija Math


Alapító: Srila Bhakti Gaurab Vaikanás M. (12. nemzedék)

Ez Srila Bhakti Dajita Mádhava M. (12. nemzedék) Sri Csaitanja Gaudija Math-jának egyik ága.

Szannjász avatottak: 13

Kiadott könyvek: 10

Srila Bhakti Gaurab Vaikanás M. (12. nemzedék)

Szannjász Srila Szaraszvati Thákurtól. Mathot alapított az orisszai Bhuvanesvarában. Ismerik Rádzs Panditként is.
Srila Bhakti Szudhir Jacshak M. (12. nemzedék)

Szannjász Srila Szaraszvati Thákurtól. Jól ismert, mint nagy szakács, és Vrndávanban szolgált.

Sri Csaitanja Bhagavat Math

Alapító ácsárja: Srila Bhakti Vicsár Jadzsavár M. (12. nemzedék). Szannjász Srila Szaraszvati Thákurtól.

Jelenlegi ácsárja: Bhakti Visztar VisnuM. (13. nemzedék)

WVA-VVRS alapító tag.

Ágak: 6

Szannjász avatottak: 10

Kiadott könyvek: 6

Más jellemzők:

    * Srila Bhakti Vicsár Jadzsavár szamádhija Májápurban van. Ő volt Srila Szaraszvati Thákur utolsó szannjászija.
    * Templomai nagyon díszesek.
    * Ő volt az első, aki egy nyilvános vaisnava találkozón kijelentette, Srila A.C. Bhaktivedánta Szvámi biztosan egy sakti-avesa-avatár, amiért meg tudta tenni, amire kiválasztották. Srila B.R. Sridhar M. egyetértett ezzel az intuícióval.

Vaisnava ácsárják, a 13. nemzedék új missziói és projektjei

Az ácsárja nevének abc rendjében

International Association – Sri Csaitanja Bhakti Raksak Mandapa

Alapító ácsárja: Srila Badri Nárájan Bhagavat Búsan (13. nemzedék). A.C. Bhaktivedánta Szvámi M. és Srila B.R. Sridhar M. sisjája.

Ágak: 10

Kiadott könyvek: 14

Más jellemzők:

    * kiadványok angolul és spanyolul
    * Jayasri Classics kiadóhivatal
    * központokat nyitott Rádhá Kundában és Gadádhar Danta Szamádhi Szevaite Vrndávanban
    * Ratha játrá a venezuelai Caracas-ban


Bhakti Keval Audulaumi Gaudija Math

Alapító: Srila Bhakti Vilász Bharati M. (13. nemzedék). WVA-VVRS alapító tag. Bhakti Keval Audulaumi M. sisjája.

Ágak: 6. Ő nyitotta meg a Bágh Bazár Gaudija Misszió egyik ágát.

Könyvek: 2 bengáli nyelven

Srila Bhakti Raszánanda Bon M. (13. nemzedék)

WVA-VVRS alapító tag. S.B.M. Bon M. sisjája.

Ágak: 1; Bon M. Gaudija Math, Májápur

Bhaktivedanta Institute ISKCON

Elnök: Srila Bhakti Szvarúp Dámodar M. (13. nemzedék)

Szannjász Srila A.C. Bhaktivedánta Szvámi M.-tól.

WVA-VVRS alapító tag.

Más jellemzők: tudományos konferenciákat szervez a tudomány és vallás szintéziséről

Sripad Dasarath Szúta dász B. (13. nemzedék)

Srila A.C. Bhaktivedánta Szvámi sisjája. WVA-VVRS alapító tag.

Könyvek: kb. 100 vaisnava könyv fordítója és kiadója.

ISKCON Bhuvanesvar

Alapító: Srila Gour Govinda Szvámi (13. nemzedék). Szannjász Bhaktivédánta Szvámi M.-tól. Szamádhi mandir Sri Sri Krsna Balarám Mandirban, ISKCON Bhuvanesvar.

Könyvek: személyesen fordította le guruja könyveit orisszai nyelvre

Más jellemzők:

    * különböző könyveket és folyóiratokat írt
    * megnyitott egy templomot Bhuvanesvarában
    * emelkedett bhakta volt, nagy és művelt tudósSri Csaitanja Mudráni Gaudija Math

Alapító: Srila Bhakti Prakás Hrsikes M. (13. nemzedék)

Harinám Srila A.C. Bhaktivedánta Szvámi M.-tól., diksa Srila B.R. Sridhar M.-tól, és szannjász Srila B.P. Puri M.-tól.

WVA-VVRS alapító tag.

Más jellemzők:

    * missziókat nyitott Bulgáriában és Malajziában
    * kiadta Srila B.R. Sridhar M. sok könyvét, angol nyelven
    * a WVA-VVRS folyóirat szerkesztője

Szadhu-Szanga folyóirat

Bhaktivédánta Szvámi Asram Tröszt

Alapító: Srila Bhaktivédánta Ksirodakáji Visnu M. (13. nemzedék), Srila Bhaktivédánta Szvámi M. sisjája, és szannjász Srila B.A. Paramadvaiti M.-tól.

WVA-VVRS alapító tag.

Ágak: 2 (Vrndávan és London)

Kiadott könyvek: 20

Más jellemzők:

Bhagavat Darsan folyóirat hindi nyelven

Krsna Intézet


Alapító: Sripad Kusakratha dász Brahmacsári (13. nemzedék), Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi M. sisjája, szanszkrit tudós is.

Más jellemzők:

több, mitn 300 kötetnyi Goszvámi irodalom fordítója és kiadója

Srila Bhakti Mádhava Mahárádzs (13. nemzedék)

Srila B.D. Mádhava M. sisjája, A WVA-VVRS alapító tagja.

Srila Bhakti Prabhav Mahávir M. (13. nemzedék)

Srila B.D. Mádhava M. sisjája. WVA-VVRS alapító tag.

Ágak: 3

Kiadott könyvek: 3

Más jellemzők:

prédikál Vrndávanban és nyugati országokban

Magyar Vaisnava Hindu Misszió


Alapító: Srila Bhakti Abhaj Nárájan M. (13. nemzedék). WVA-VVRS alapító tag. Félelem nélküli prédikátor; Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi M. tanítványa volt, szannjász Srila B.K. Sridhar M.-tól. Szamádhi mandirja Balástyán, Magyarország.

Jelenlegi ácsárják: Srila Bhakti Kamal Tírtha M. (14. nemzedék), szannjász Srila Bhakti Abhaj Nárájan M.-tól; WVA-VVRS alapító tag.

Srila Krsnánanda Prabhu (14. nemzedék), WVA-VVRS alapító tag.

Ágak: 5

Szannjász avatottak: 1

Kiadott könyvek: 40

Más jellemzők:

    * Kagylókürt folyóirat, évente négyszer magyarul
    * Gangesz, vaisnava folyóirat évente négyszer magyarul
    * Srila Bhakti Abhaj Nárájan az első prédikátor a Vasfüggöny mögött
    * lefordította a Bhagavad-gítát oroszra és magyarra
    * templomokat nyitott Magyarországon, Romániában, Bulgáriában és Jugoszláviában

Srila Bhakti Kinkara Nárájan M. (13. nemzedék)

Srila B.K. Sraman M. tanítványa, szannjász Srila B.P. Puri M.-tól. WVA-VVRS alapító tag.

Templomok: Sri Sri Rádhá-Govinda, Milan Kundzsa, Rádhá-Govinda-Maháprabhu, Parganas, Nyugat-Bengál.

Sripad Nrsinghánanda dász Adhikári (13. nemzedék)

WVA-VVRS tag.

Más jellemzők:

    * ISKCON Television – a világ első vaisnava videoszolgáltatásának igazgatója
    * több, mint 200 videót készített és adott ki vaisnava témákról

Srila Bhakti Vikás Padmanábha M. (13. nemzedék)

S.B.R. Sridhar M. sisjájam szannjász S.B.P. Puri M.-tól. WVA-VVRS alapító tag.

VRINDA – Vaisnava kultúra és tanulmányok vrndávani intézete, ISEV – Védikus tanulmányok Főintézete, SEVA – Vaisnava ácsárják kiadói szolgáltatása

Alapító ácsárja. Srila Bhakti Alok ParamádvaitiM. (13. nemzedék). WVA-VVRS alapító tag.

Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi M. sisjája, szannjász Srila B.R. Sridhar M.-tól.

Más ácsárják:

    * Srila Bhakti Vimal Haridzsan M. (13. nemzedék). Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi M. sisjája, szannjász Srila B.R. Sridhar Ma.-tól. WVA-VVRS alapító tag. Szamádhi mandir: Sri Sri Guru Gauránga-Rádhá-Vradzsesvara, Bogotá, Columbia.
    * Srila Atulánanda Ácsárja Prabhu (13. nemzedék), A.C. Bhaktivédánta Szvámi M. sisjája. WVA-VVRS alapító tag.

Ágak: 82

Szannjász avatottak: 15

Kiadott könyvek: 120

A misszióból származó új missziók: 2

Más jellemzők:

    * VRNDA régi templomokat állított helyre Vrndávanban, többek között Vrnda Kundzsa Mandir, Gopála Mandir ls a Jamuná Kundzsa az Imli Talánál.
    * Sok vegetáriánus étterem, asram és farm közösség Európában, Észak-, Közép- és Dél-Amerikában, valamint Indiában.
    * Kiadványok németül, spanyolul és angolul.
    * Az ISEV olyan program, amely levelező bhakti jóga tanfolyamokat is szervez.
    * A vaisnavizmus első német és spanyol Internet jelenléte.


Srila Bhakti Paramárthi M. (13. nemzedék)

Srila B.R. Sridhar M. sisjája, szannjász Srila B.P. Puri M.-tól. Van egy központja Asszamban.

Srila Bhakti Parvirádzsak M. (13. nemzedék)

Elindított egy missziót Májápurban, és Howrah, Kalkuttában. WVA-VVRS alapító tag.

Navadvip Dhám parikram szervezője.

Srila Bhakti Praszun Puri Mahárádzs missziója

Alapító ácsárja: Srila Bhakti Praszun Puri M. (13. nemzedék). Srila B. Vilász Tírtha M. tanítványa. WVA-VVRS alapító tag.

Kiadott könyvek: 2

Rádhá-Krsna Math

Alapító ácsárja: Srila Bhakti Vidzsaj Puri M. (13. nemzedék)

WVA-VVRS alapító tag. S.B. Szaran Szanta M. tanítványa, és szannjász S.B.P. Puri M.-tól.

Más ácsárják: Srila Bhakti Mangal M. (13. nemzedék)

S.B. Szaran Szanta M. sisjája.

Ágak: 1, Kalkuttában

Srila Bhakti Vaibhava Szagar Mahárádzs (13. nemzedék)

Srila B. Vilász Tírtha M. sisjája. WVA-VVRS alapító tag.

Ágak: 1, Májápurban

Más jellemzők:

Rudradvip Gaudija Math gondnoka. A Gaudija Math irodalom kitűnő könyvtárát tartja fenn.

Sripad Szatjarádzs dász Adhikári (13. nemzedék)

Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi M. tanítványa. Folk Books alapítója. Journal of Vaisnava Studies – negyedévenként jelenik meg, tudományos cikkekkel - kiadója.

Könyvek: sok könyv szerzője, vaisnava kutatásról

Csaitanja Misszió

Alapító: Srila Dzsagat Guru Sziddhaszvarúpánanda Paramahamsza (13. nemzedék)

Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi M. tanítványa, WVA-VVRS alapító tag.

Ágak: 80

Kiadott könyvek: 30, angolul

Más jellemzők:

    * a 60-as években jógi volt Hawaiin, és sok tanítványa volt
    * később meghódolt, összes tanítványával együtt, Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi M.-nak
    * Life-force Nrws angolul, lengyelül, oroszul és filippínó nyelven
    * kábel-TV prédikálás úttörője
    * Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi M. egy másik tanítványa kíséri, Sripad Tuszta Krsna dász (13. nemzedék)
    * sok füzetet adott ki, vaisnava útmutatással szociális témákról
    * missziója sok kommunista országban is prédikál


Srila Bhakti Sziddhanti M. (13. nemzedék)

Srila B.R. Sridhar M. sisjája, szannjász Srila B.P. Puri M.-tól. Van egy központja Navadvipban.

Csaitanja Isa Mandalam

Alapító ácsárja: Srila Bhakti Nandan Szvámi M. (13. nemzedék). Arila B.R. Sridhar M. sisjája, és szannjász S.B.P. Puri M.-tól. WVA-VVRS alapító tag.

Központok: Anglia, USA és Malajzia

Kiadott könyvek: 6

Srila Bhakti Szvarúp Tírtha M. (13. nemzedék)

WVA-VVRS alapító tag.

Sisja és szannjász Srila B.S. Bhagavat M.-tól, a Bágh Bazár Gaudija Math-tól. Misszió Kalkutta mellett. Jól ismert, mint nemzetközi prédikátor.

Gaudija Vaisnava Társaság

Alapító ácsárja: Srila Bhaktivédánta Tripurári M. (13. nemzedék). Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi M. sisjája, és szannjász ugyancsak tőle. WVA-VVRS alapító tag.

Ágak: 6

Szannjász avatottak: 3

Kiadott könyvek: kb. 20

Más jellemzők:

    * az alapító sok könyvet írt
    * kiadja a Gaudija Védánta folyóiratot – negyedévente angolul
    * az egyik legjobb filozófiai vaisnava folyóirat
    * szintén ő adja ki a Clarion Call-t
    * arról híres, hogy megszervezte a világ legnagyobb vaisnava könyvosztását

Más ácsárják: Srila Bhakti Gaurava Narasimha M. (13. nemzedék). WVA-VVRS alapító tag. Sisja és szannjász Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi M.-tól.

Szannjász avatottak: 3

Kiadott könyvek: 2

Más jellemzők: az első nyugaton született vaisnava, aki mandirt nyitott Vrndávanban és Dél-Indiában

Mantra Meditáció, Hawaii

Alapító: Srila Trija Mahásaja M. (13. nemzedék). Srila A.C. bhaktivédánta Szvámi M. sisjája. WVA-VVRS alapító tag.

Más jellemzők:

    * renoválási projekt Govardhan Vrndávanban
    * hírlevél angolul, múrti-imádat szakértője


Sri Csaitanja Gaudija Szevásram

Alapító ácsárja: Srila B. Szambandha Jacshak M. (13. nemzedék).

B. Vilász Tírtha M. sisjája, szannjász B.P. Puri M.-tól.

Csaitanja Math ácsárjája, Midnapur, Ny. Bengál.

Srila Bhakti Jati M. (13. nemzedék)

Srila B. Vilász Tírtha M. sisjája, szannjász Srila B.P. Puri M.-tól. WVA-VVRS alapító tag.

Rádhá-Kunda Kundzsa Bihári

--------------------------------

III. Vaisnava kapcsolatok
A Vaisnava vallás a szabályok megfelelő követését jelenti


Sri Csaitanja Maháprabhu és kapcsolata a vaisnava szampradájákkal

A Gaudija Math guru paramparája megerősítette a kapcsolatot a Brahma-Madhva-Szampradájával. A Brahma Szampradája a másik három szampradájával együtt (Sri, Rudra és Kumára szampraádják) a védikus kultúrát tanítja a világnak. A négy szampradája néhány tanítását Sri Csaitanja Maháprabhu átvette a Brahma-Madhva-Gaudija szampradájába.

A Sri Navadvip-Dhám-Mahátmja című könyvében, Srila Bhaktivinoda Thákur arról az időről beszél, amikor Sri Nitjánanda Prabhu parikramára vitte Srila Dzsíva Goszvámit. Itt említi, hogy Sri Csaitanja Maháprabhu a négy szampradája mindegyikéből két elvet fogadott el, és azokat építette bele a saját szampradájájába. Említi azt is, hogy a négy vonal négy fő ácsárjája később az Úr Csaitanja bhaktáiként születtek meg, a megnyilvánult lilá alatt:

A Sri Szampradájában Rámánudzsa a dászja-rasza és visita-advaita filozófiáját hirdette. Ananta nevű gaura-bhaktaként született újra, és Vallabhácsárja háza közelében lakott. Sri Csaitanja Maháprabhu a következő két elvet fogadta el a Laksmi-Szampradájából:

    * tiszta, karmától mentes odaadás, és gjána-ananja-bhakti
    * a bhakták szolgálata – bhakta-dzsana-széva

A Brahma-Szampradájában Madhva a dvaita filozófiát prédikálta. Az ő szampradájájából a következőket fogadták el:

    * a májávádi filozófia teljes veresége – keval-advaita-niraszana
    * Krsna-múrti imádata, örökkévalóságának megértése – krsna-múrti-szévana

A Rudra-szampradájában Visnuszvámi a suddha-advaita filozófiát hirdette. Vallabha Bhatta néven született újra, mint gaura-bhakta, aki Gauránga kegyéből tökéletesítette a saját szampradájáját. Ebből Sri Csaitanja Maháprabhu a következőket fogadta el:

    * a Krsnától való teljes függőség érzése – tadija-szarvaszva-bhava
    * a spontán odaadó szolgálat útja – rága-marga

A Kumára-szampradájában Nimbárka a dvaita-advaita filozófiát tanította. Újraszületett, mint Kesava Kasmiri, egy gaura-bhakta. Ismét két dolog került elfogadásra:

    * kizárólag Rádhikánál kell menedéket venni – ekánta-rádikásraja
    * a gopik Krsna iránti emelkedett szeretete – gopi-bhava

A vaisnaváknak közös ügyet és alapot ad az a koncentrált teista szemlélek, hogy az Urat imádják mindenek felett. Elsődlegesen az avisesa-vádára, a Védánta monoteista magyarázatára koncentrálnak. A vaisnava hagyományok jellemzői a Legfelsőbb Úr múrtijának imádata és a nagy ácsárják tisztelete minden szampradájában.

Könyvében, a Prema Pradipában, Srila Bhaktivinoda Thákur rámutat a következőkre:

    * A Legfelsőbb Úr kettősség nélküli egy. Valamennyi transzcendentális energiával rendelkezik, és minden törvényt irányít.
    * A Legfelsőbb Úrnak végtelenül szép, nagyon áldásos, lelki formája van. Benne minden ellentmondás csodálatosan megbékül. Bár van formája, Ő mindent áthat. Bár gyönyörű, a világ érzék nem észlelheti. Bár egy helyen van, egyidejűleg mindenütt teljes mértékben jelen van.
    * Minden élő és élettelen az Ő energiáiból született. Ő az idő, hely és törvény teremtője, fenntartója és megsemmisítője.
    * Az élőlény alkata lelki, de az Úr akaratából az anyagi természet feltételekhez köti, ezért élvez vagy szenved a törvények szerint. Az odaadó szolgálat folyamatával azonban megszabadul az anyagi köteléktől.
    * A gjána és karma útja tele van nehézségekkel. Amikor a gjána és a karma a bhaktit szolgálják, nincs hiba. De a karmától és gjánától eltérően, a bhakti teljesen független.
    * Az élőlény kötelessége, hogy társuljon a szádhukkal, és megbeszélje az odaadó szolgálatot.

A Gaudija Math hagyomány azt tanítja nekünk, hogy a vrndávani isteni pár az Istenség eredeti formája, és Sri Csaitanja Maháprabhu nem más, mint maga Krsna, nagyon kedves Srimati Rádháráinjával együtt. Sri Csaitanja Maháprabhu azért jött el, hogy ezt tanítsa. Ő a juga-avatár, aki szétosztja a szent nevek közös éneklését az egész világon. Megjelenése Sri Navadvipot azonossá tette Vrndávannal. Sri Csaitanja Maháprabhut néha bhakta-avatárnak, néha rejtett avatárnak nevezik, mivel általában elrejtette isteni természetét, és a krsna-bhaktit hirdette, elmerülten az elválás hangulatában.

Nem mindegyik vaisnava szampradája fogadja el ezt az ontológiát, hanem inkább Sri Laksmi Nárájana, Sri Szitá Ráma, Sri Nathdzsi, Sri Baladzsi és Sri Venkatésvara imádatára koncentrál. Mégis mind az Istenség Legfelsőbb Személyiségét imádják. Ezen kívül, Sri Csaitanja Maháprabhut már egyre inkább elfogadják, mint juga-avatárt. Vrndávanban valamint Dél-Indiában a Sri Csaitanja Lilá eseményeit színpadi feldolgozásokban mutatják be, és az hatására az egész világ megismerte a szanátana-dharma dicsőségét.

Néhány gondolat más vallásokról


A Gaudija Math szintén elismeri, hogy a Legfelsőbb Úr más vallásokban is megnyilvánította üzenetét az emberiségnek. Srila Bhaktivinoda Thákur pl. nagyon tiszteli Jézus tanításait, Jeruzsálem megmentőjének nevezi, és kommentárokat írt az első parancshoz. Sok más vaisnava ácsárja prédikált Jézusról ugyanebben a szellemben. A Visva Vaisnava Rádzs Szabhá elnöke, Srila B.P. Puri Mahárádzs mondta: „Nem lehet figyelmen kívül hagyni, milyen sokat adott Jézus a teizmus világának.” Tudjuk, hogy Sri Csaitanja Maháprabhu is sokszor beszélt muszlimokkal. Hivatkozott a Koránra is, és elfogadta, hogy Allah Visnunak egy másik neve.

Míg a Gaudija Math minden tiszta teizmus érvényességét elfogadja, szükségessé vált tisztázni azokat a területeket, ahol a követők eltértek az eredeti tanításoktól. Példa erre, hogy Srila A.C. Bhaktivedánta Szvámi Mahárádzs, aki sokszor találkozott keresztény vezetőkkel, hangsúlyozta, a „Ne ölj” parancs az állatokra is vonatkozik. A római Canciani atya könyvének címe, Jézus vegetáriánus volt. Kutatásai során felfedezte, hogy az első keresztényeket azért üldözték a római hatóságok és az állattartók, mert a vegetáriánizmust prédikálták és terjesztették.

Azt is meg kell jegyezni, hogy a Tizenkettők Evangéliumában, a régebbi keresztény írások egyikében, Jézus a vegetárianizmust, a reinkarnációt és a karma törvényét tanítja, csaknem ugyanazokkal a szavakkal, mint a hívő vaisnava. Ha megfontoljuk, hogy az esszénusokat (Jézus saját közösségét) szigorú vegetáriánusoknak ismerték, arra lehet következtetni, hogy a modern keresztény húsevők eltértek igazi tanításaiktól.

Ilyen dolgok minden vallásban megtörténtek a Kali-jugéban. Meg kell találnunk a lényeget. Ilyen módon nagyon is nyilvánvaló lesz, hogy valamennyi igazán teista vallás ugyanazokat az erkölcsi szabályokat tanítja, amelyek az emberiséget a szerető odaadó szolgálat felé vezetik. Akik meg akarják ismerni a legmélyebb és legszebb üzenetet, amelyet Isten ennek a világnak adott, minden vallás mélyebb ontológiáját fogják tanulmányozni. Az igazi bhakták tanulmányai soha nem vezetnek heves vitákhoz (amilyenek a politikai manipulátorok által, gyakran önző célokra teremtett viták).

A Gaudija Math minden vallásból és vaisnava filozófiai iskolából szerzett tagokat. A Gaudija vaisnavák azonban teljes mértékben elfogadják a más vallásokkal való együttműködés pozitív szellemét, az emberiség erkölcsi fölemelése érdekében. Ugyanakkor minden erőfeszítést megtesznek, hogy ebben a világban mindenkit boldoggá tegyenek azáltal, hogy tisztelettel megosztják velük Sri Csaitanja Maháprabhu ajándékait.

Kaszt és kultúrák
Felsőbbrendűségi és kisebbrendűségi komplexusok


A szentírások teljes mértékben alátámasztják, hogy minden ember áttérhet a vaisnavizmusra, vagyis mindenkinek joga és kötelessége, hogy a vaisnava hit legmagasabb szolgálatait gyakorolja. Valahogy még, nagyon mélyen ott gyökerezik a feltételekhez kötött lélekben az előítélet mások iránt, akik más kultúrából, kasztból vagy fajból származnak. Szégyenletes valóság, hogy a múlt befolyása mennyire áthatja a tökéletlenség e pszichológiáját.

Ez a nehézség létezik még a vaisnavák között is Indiában. Ott pl. a bengáli származású kezdő vaisnavák nem keverednek a hindi nyelvet beszélőkkel. Hasonlóan, amikor a nyugatiak hirtelen felbukkantak, hogy vaisnavizmust prédikáljanak a szannjászik és lelki tanítómesterek öltözetében, nem volt könnyű India összes vaisnavája számára, hogy befogadja őket. A fejlett vaisnavák azonnal elfogadták és üdvözölték az új áttérteket, de ez nem könnyű azoknak, akiknek zavaros felfogásuk van a vaisnava etikettről és sziddhántáról. Az európaiak, de különösen az amerikaiak magasabbrendűeknek érzik magukat, mint a szegényebb országok és más fajok, és a fiatal nyugati vaisnavák viselkedése is rossz szájízt hagyott. A vaisnava közösségeknek azonban sikerült a legváltozatosabb embereket összehozni, akik a közös célért élnek és dolgoznak.

Srila Rúpa Goszvámi maga elítélte, ha a születése szerint néznek egy vaisnavát. Ezért nagyon óvatosaknak kell lennünk ebben a tekintetben. A Gaudija Math családnak most az egész világon vannak ágai, és még sokszor vizsgát kell letennünk, hogy bebizonyítsuk, valóban messzebbre látunk, mint a testek, és úgy viselkedünk, mint igazi fivérek és nővérek.

Nemcsak az áll az utunkban, hogy félünk az ismeretlentől, az egyenes önzés is szemben áll a helyes meglátással. Néha ellenszenvet érzünk egy bhakta vagy bhaktacsoport iránt, és a következő pillanatban rokonszenvezünk egy másikkal. Mindkét érzelem ugyanabban a tévedésben gyökerezik. Minden vaisnavát imádandó prabhuinkként kell tekintenünk. A legmagasabb elv ellen van minden elhajlás, amelynek az alapja valamilyen előítélet.

Érezhetünk úgy néha, hogy valamelyik társadalmi osztálynak a nagyközönségtől külön kell prédikálnunk, mivel nincs meg a közös alap. Ez megtörténhet, de veszélyes; és amíg a különféle társadalmi rendek megtértjei le nem szállnak az előítélet szintjéről, és amíg nem tisztelnek minden vaisnavát egyenlően, addig nehezen válnak igazi vaisnavákká.

Példa erre, hogy Sri Csaitanja Maháprabhu nem volt hajlandó meglátogatni Pratáparudra királyt, mert a lemondott ne társuljon azokkal, akik világi tisztségeket viselnek. Másrészt a legnagyobb tiszteletben részesítette a muszlimnak született bhaktát, Srila Haridász Thákurt.

A kezdő bhakta minden felsőbbrendűségi komplexusát úgy kell érteni, mint az igazi vaisnava érzés ellenségét. Másrészt a személyes kisebbrendűség érzelmeit hagyományosan úgy fogadják el, mint ami nagyon alkalmas arra, hogy megerősítse a személy, mint a legalantasabb szolga helyzetét. Srila Szanátana Goszvámi és Srila Haridász Thákur viselkedése Dzsagannáth Puriban ezt nagyon is bizonyítja. Ezért nagyon is jó, ha a nyugati vaisnavák nagyon alacsonynak érzik magukat, alacsony születésük miatt, de a másik oldalon sértés, ha egy bráhmanának született vaisnava jobbnak tartja magát.

A széles látókörű felfogások tökéletesen beleillenek a vaisnava világnézetbe és a prédikáló tevékenységekbe. A születési kiváltságokhoz ragaszkodó, szűklátókörű személyek kimentek a divatból, és jobban tennék, ha a védikus bölcsek dicsőséges nagylelkűségét kutatnák. Sri Csaitanja Maháprabhu kegyéből a világ igazi vaisnava családja fel fog emelkedni, átöleli az egész világot az egységgel a különbözőségben, el fog érni minden kultúrát és népet.

Mi már tanúi voltunk annak, hogy németek, zsidók és arabok együtt táncoltak Sri Vrndávan Dhámban, híres zenészek elérték, hogy milliók hallgatták a Mahámantrát, szürrealista vaisnava színjátszó csoportok prédikáltak a Kali-korszak hatásai ellen, és Krsna-templomok vannak felhőkarcolókban és korábbi keresztény templomokban. Nincs olyan, amit Krsna meg ne tudna tenni.

Szektás-e a Gaudija Math?


Isten valamennyi formája örök, és transzcendentális helyzetben vannak. Krsnának és Visnunak pl. külön kedvteléseik vannak, de mindketten ugyanaz az isteni igazság. Nem akarunk civódni, amikor az Úr különféle liláról beszélünk, csupán értékeljük, az Úr milyen sokféle módon nyilvánul meg, és milyen sokféle kapcsolatba kerül számos bhaktájával. Az az igazság, hogy a feltételekhez kötött lelkek az isteni kegy által közelednek a lelki megértéshez, és ez teremti meg azt a rengeteg sokféleséget, amivel találkozunk. Ha ezt nem tudjuk méltányolni, akkor kételkedhetünk a saját meggyőződéseinkben is, valamint abban, hogyan jöttek létre.

Az igazság őszinte keresői korszakról korszakra kívülről is, belülről is kaptak segítséget. Ugyanakkor mindig ott volt a feltételekhez kötött lélek lezüllesztő tendenciája minden lelki áramlatban. Mégis, ahogyan Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi Mahárádzs gyakran mondta: „Az Istenszeretet az élet legmagasabb célja. Az nem számít, hogyan nyerik el. Akiben megvan, az tökéletes személy.” Ugyanez az elv vonatkozik a többi vaisnava szampradájára is. Mint a mi kiemelkedő ácsárjánk, Srila Bhaktivinoda Thákur tanította: A vaisnavák örülnek, ha az igazi teizmus bárhogyan is, de megnyilatkozik ebben a világban.

A Gaudija vaisnavák minden érvényes gondolatot elfogadnak, tekintet nélkül arra, honnan származik. Srila B.R. Sridhar Mahárádzs pl. gyakran használta Hegel kijelentését, ”Halj meg, hogy élhess,” amikor arról beszélt, hogyan hódol meg a lélek Krsnának. A vaisnavák készek arra, hogy a tanításaikat kitegyék az építő bírálatnak, nagyon nem-dogmatikus módon.

A Gaudija Math természetesen sok vallási elvet tanít, és elveti azokat, amelyek ártani akarnak más élőlényeknek. Mint ilyen, a vallástalanság és korrupció világában a Gaudija Math tanítói olyanok, mint a forradalmárok, a helyes magatartás és lelki beteljesülés világtudatát hirdetve; nem jógik, akik csak a saját megváltásukkal törődnek, és közömbösek a szenvedő világgal szemben.

A Gaudija Math azt akarja továbbadni a világ összes filozófiai iskolája gondolkodóinak, amit a tanítványi láncunktól kapott, és szolgálni akarja az egész emberiséget. A boldog nektárt akarja szétosztani, amit maga Isten adott a világnak. Sri Csaitanja Maháprabhu formájában vezette be a szent név közös éneklését. Sri Krsna szerető líláinak isteni elvei kigyógyíthatják az emberiséget a világ kéjvágyfüggőségből, és ebben a törekvésben nincs helye a szektásságnak.

Vaisnavizmus – valódi és látszólagos

Az anyagi természet és az illúzió (májá) ügynökei gyakran megtévesztik a vaisnava hitet. Emiatt nehézségek támadnak azok között, akik a legmagasabb vaisnava ideálokat követik, és akik erről csak beszélnek. A vipralipsának nevezett csaló gondolkodásmód mindenütt megnyilvánul ebben az anyagi világban. Ettől a vaisnava mozgalmak sem mentesek. Ezért az ácsárják kötelessége, hogy mindig fenntartsák a tisztaságot abban a körben, ahová a befolyásuk elér. El kell ítélniük minden visszaélést, ami megzavarhatja a vaisnava missziós tevékenységeket, és rossz benyomást kelthetnek a vaisnavákról alkotott közvéleményben. A vaisnavizmus – valódi és látszólagos – olyan téma, amelyről a vaisnaváknak rendszeresen beszélniük kell; így védjük meg magunkat a saját éretlenségünktől, ingatag elménktől és a hamis ego hegyeitől.

Minden, a vaisnava ideálok útmutatásait követő, őszinte lélek tiszta lélekké válhat. Ha a kaszt-Goszvámik, szmárta bráhmanák, prakrta szahadzsiják és institucionalisták története zavaró befolyást keltett ebben a világban, ez csak megerősíti a híres verset:

sruti-szmrti-puránádi-pancsarátra-vidhim vina
aikantiki harer bhaktir utpatajaiva kalpate

„Az olyan odaadó szolgálat, amelyet nem a kinyilatkoztatott szentírások ítélete szerint végeznek, csak szükségtelen zavar az emberi társadalomban,” (Bhakti-raszámrta-szindhu 1.2.101). Mindent meg kell tennünk, amit tudunk, hogy elérjük a legnagyobb tisztaságot a lelki életünkben és lelki misszióinkban. A szanátan-dharma követői mindig készek arra, hogy harcoljanak a zsarnokság ellen, mind a fizikai világban, mind a gondolatok birodalmában. Nyilvánítsa meg bárki az igaz vaisnava jeleit, terjessze a vaisnavizmus tiszta értékeit, és mindenkinek boldog lesz a szíve.

Kapcsolatok a Babadzsikkal


Szampradájánkban a lemondottak azelőtt a babadzsik módjára öltözködtek. Ilyen ruhát viselt Vrndávan hat Goszvámija. Ugyanakkor erőteljesen prédikáltak, sok könyvet írtak, rendszeresen leckéket tartottak, nagy templomok építését inspirálták, és nagy szeretettel alapozták meg a múrtik imádatát. Szent helyeket hoztak létre, és elküldték a követőiket, hogy mindenfelé terjesszék az írásokat. Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati idejében a hagyományt olyan babadzsik vitték tovább, mint Srila Dzsagannáth dász Babadzsi Mahárádzs és Srila Gaurkisor dász Babadzsi Mahárádzs. Még ma is sok babadzsit látunk a szent Dhámban, akik a Gaudija Math hagyományt prédikálják, szolgálják a Dhámot és a bhaktákat, akik odalátogatnak.

De a Kali-korszak és sok babadzsinak öltözött nem szerencsés tevékenységei hatására ezt a ruhát már nem tisztelték az egyszerű emberek abban az időben, amikor a Gaudija Math megkezdődött. Sok ilyen úgynevezett babadzsi a jámbor és tudatlan emberek adományaiból élt anélkül, hogy igazán hozzájárult volna Sri Csaitanja Maháprabhu missziójához. Megkérdőjelezhető viselkedésük miatt a közvélemény többeket meggyanúsított. A Gaudija Math-al szemben ellenséges babadzsi csoportok között voltak egy bizonyos babadzsi követői, akiket jól ismertek arról, hogy mindenütt a „saját” mantrájukat énekelték. Az igazi Rádhá Kunda babadzsik nem fogadták el őket.

A Gaudija Math a Rádhá Kundát tekinti a legszentebb helynek, és a dicsőségét elvitte a világ minden részébe. Mégis, még a Rádhá Kunda partjának egyes lakói sem értékelték, amit a Gaudija Math tett. Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati egyértelműen elítélte ezeket a materialista tendenciákat a Dhám lakói között. Ugyanakkor egyértelműen megérttette, hogy ki az igazi babadzsi; aki megérdemli a tiszteletet, amelyben az igazi lemondottat részesítik. A Gaudija Math elfogadja az igazi babadzsikat és Dhám gurukat, de távol marad azoktól, akikből hiányzik a belső érték.

Kapcsolatok kaszt-Goszvámikkal és szmárta bráhmanákkal

Csak azt lehet elfogadni hiteles vaisnavának, aki elfogadja a szampradáják alapvető tanításait, és a cselekedeteit meg tudja indokolni a sásztrák szerint. Az olyan kaszt-Goszvámik, mint a Nitjánanda Vamsa, Advaita Vamsa utódai, és a szmárta bráhmanák a kegyet a születéssel szerzett jogokra és kötelességekre akarják behatárolni. Sri Csaitanja Maháprabhu, Srila Bhaktivinoda Thákur és a tanítványi lánc többi ácsárjája határozottan elutasította ezt a felfogást, és le is győzte sok vitában.

A démonok főpapját, akit gyakran említenek a Puránákban, úgy hívják, Sukrácsárja. A szószerinti fordítás ’semen-ácsárja’, vagy olyan valaki, aki kijelenti, a születési kapcsolat az egyetlen módja annak, hogy a magas pozíciókat ráhagyományozzák a jövendő nemzedékekre. A vaisnava szampradája mindig cáfolta ezt a felvetést. Olyan sok történet beszél erről. Híres Válmiki története, aki korábban gyilkos volt, megváltoztatta az avatás, amit Srila Nárada Munitól kapott, és ő lett a Rámájana, egy szentírás szerzője.

Modern világunkban már közönséges, hogy nem-védikus családokban született, és korábban bűnösen cselekvő emberek vaisnava missziókat indítanak el, és másokat avatnak (ideértve bráhmanának született hindukat is) a valódi bráhmana vaisnava hagyományba. Ez önmagában véve forradalom, és segített abban, hogy megteremtse a szellem nagy megújulását és megerősödését a hindunak született emberek között, Indiában és másutt is.

Kapcsolatok májávádikkal


A vaisnavák és az imperszonalisták között olyan szakadék van, amely a Puránák korára, és a nagy védikus ácsárjákra megy vissza. A Gaudija Math továbbra is keményen fellép azok ellen, akik Istennek állítják magukat, vagy azt hirdetik, hogy Istennek nincs személyisége. Nem ez a fórum, hogy mélyebben belemenjünk a szakadék ontológiai megvitatásába. Mégis meg kell itt említeni, hogy az anyagi világ tele van olyan elméletekkel és spekulációkkal, amelyek az advaita, vagy monista, imperszonalista világnézetre támaszkodnak, és nagy zavart keltettek a feltételekhez kötött lelkek elméjében.

Bár sok imperszonalista elég sokban osztja a védikus vaisnava sziddhántát, mégis igaz az, hogy teljes közönyükben nem akarnak örökké egy személyes Istent szolgálni, és ez a társaságukat veszélyessé teszi a szeretet gyengéd hite számára. Ezért a Gaudija Math fölemelte a tiszta monoteizmus erős zászlaját, hogy megmentse a világot az ürességtől és a személytelenségtől. Jól ismerik ácsárjáinkat kemény szavaikról is, amelyek a vaisnava hitre térítettek májávádikat.

A vaisnava szanga odaadó érzelmei számára nem tekintik kedvezőknek az olyan Védánta iskolák követőit, amelyek az Úr transzcendentális liláját kizárják Nitjánanda-felfogásukból. Az ilyeneket el kell kerülni, nem lehet őket teistáknak tekinteni, a szó igazi értelmében. Srila Bhaktivinoda Thákur még azt is leírta, hogy ne társuljunk azokkal, akik haboznak bírálni a Védánta személytelen értelmezését.

Mivel a teizmus szó személytelen értelmezése eleve ellentmond a szótári jelentésnek, könnyen megérthetjük, hogy ez az értelmezés sok vita forrása lett. Theo annyi, mint Isten, és Isten a Legfelsőbb Személy: az egyetlen, akinek nincs párja – senki sem áll följebb. Ha Legfelsőbbnek nem lenne személyisége, már akkor valahogyan kevesebb lenne, mint teremtésének összes gondolkodó, érző és akaró személye. Az egész elfogadhatatlan egy vaisnava számára; ezért nem tudja elfogadni a végső igazságnak sem a buddhista, sem egyéb imperszonalista értelmezését.

Az illúzió utolsó tőrvetése, kísérje bár lemondott és jámbor viselkedés, ez az imperszonalista felfogás. Igazi alázat nélkül, a májávádi azt mondja, „Nincs magasabb lény vagy tekintély felettem. Én meg tudom menteni magamat. Az egyéniségem semmire nem volt jó.” A vaisnavák mély részvétel éreznek a lelkek iránt, akiknek ilyen frusztrált elgondolásaik vannak, de azt is megértik, hogy a szeretet világa elrejtőzik az ilyen emberek elől. Ezért a vaisnavák azon vannak, hogy az Úr szent nevét terjesszék, megtisztítsák az egész világot az ilyen hozzáállástól.

Utánzók

Utánzóknak vagy prakrta-szahadzsijáknak azokat nevezzük, akik azt állítják, hogy a vaisnavizmust gyakorolják, de felhatalmazás nélkül megváltozott viselkedést vagy felfogást vezettek be gyakorlataikba és filozófiájukba. Eltértek a szampradájától. Indiában jól ismerik ezeket az utánzókat és kicsavart tanításaikat; ilyenek az aulok, baulok, gauránga nágarik, szakhi bheki és sok más, régi és új. Ezenkívül sok kezdő azt állítja, hogy máris a Krsna-tudat szintjén van, valójában persze nem ott vannak. Hogy ezeket az utánzókat fel lehessen ismerni, Srila Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur Prabhupád összeállított egy könyvet, a Prakrta Rasza Sata Dusanit. Ugyanakkor visszaállította a Brahma Madhva Gaudija Szampradája teljes dicsőségét, a Gaudija Mathon keresztül.

Az utánzást általában ott találjuk, ahol a feltételekhez kötött lélek lusta gondolkodásmódja meg akarja kapni a lelki élet egy olcsóbb, könnyebb változatát. Messzire elvisz az igaz folyamattól, ha a vaisnava filozófiát arra akarják felhasználni, hogy pénzt, nőket vagy hírnevet szerezzenek. A tisztaság folyamatos keresése, állandó figyelés és kitartás az igazán fejlett vaisnavák irányítás alatt – ez az egyetlen védelem a külvilág befolyásai és elme utánzó tendenciái ellen.

Templomok májá királyságában


Az emberek ki vannak téve a félreértések világának. Ezek a félreértések megnyilvánulnak vaisnavák között is. Egyszer, amikor megkérdezték, miért van olyan sok májá még Krsna templomában is, egy szádhu azt felelte, „Nem szabad meglepődnünk, amikor Máját a templomokban találjuk, azon kell meglepődnünk, hogy vannak templomok Májá királyságában.”

Minél több ága van egy fának, annál fenségesebbnek látszik, és annál több áldást fog adni. De Májá meg akar osztani, nem hagy semmi esélyt az áldozatoknak, hogy ismét egyesüljenek a többi vaisnavával. Ezért aztán sok pszichológiai trükköt talál ki. Csak néhány az elme kifogásai közül, amelyek távol tartanak bennünket a nagyon is szükséges szádhu-szangától:

    * Valójában az én gurum az egyetlen, aki megadhatja a legmagasabb nektárt. Senkivel nem társulok, aki ezt még nem látta be.
    * Én olyan elesett vagyok, nem megyek el, hogy beszennyezzem a többi bhaktát.
    * Ha más vaisnavákkal és a misszióikkal társulok, a tanítványaim észreveszik, hogy végül is nem én vagyok az egyetlen igazi bhakta, és nem fognak szeretni.
    * Talán a tanítványaim jobban fognak vonzódni egy másik bhaktához – aki nálam idősebb – és el akarják hagyni a társaságomat.
    * Lehet, hogy más vaisnavák más dolgokat követelnek meg, mint mi a templomainkban, és ez megzavarhatja a tanítványaim abszolút megértését.
    * Nem szeretem órákig hallgatni, amikor más vaisnavák adnak elő.

Egyszer a lelki tanítómesterem azt írta nekem egy levelében, „Ti nyugatiak mindig harcolni akartok, és ha nem is akarnátok, valaki mégis rávesz benneteket.” Gondolkodjunk el azon, hogy előbb-utóbb csaknem minden közösségben kitör valami harc vagy félreértés. Mit lehet tenni? Valahogyan a helyileg érintett bhaktáknak kell megoldaniuk ezt a problémát; és ezt szokás szerint gyorsan megteszik. Néha azonban a prédikáláshoz szükséges dolgok, pl. templomok, járművek stb. feletti rendelkezési jog miatt a viták hosszabb ideig is elhúzódhatnak, az eltávozott lelki tanítómester nem egyértelmű utasítása miatt.

Mégis, mint annak gyakran tanúi voltunk, még az ilyen viták sem fékezik le prédikáló szellemünket. Általában az egyéni félreértések, sőt egyének és missziók közötti harcok sem érintik azokat a kapcsolatokat, amelyeket mások tartanak fenn a vitázó felekkel. A vitát szokás szerint másodlagosnak tekintik. Mivel kisebb és nagyobb viták bármikor megjelenhetnek, gondosan meg kell figyelnünk, hogyan kezelik az ilyen helyzeteket a fejlett bhakták. Ilyen módon megtanuljuk, hogyan folytassuk a prédikálást, anélkül, hogy túlzottan befolyásolna minket, amikor a Kali-juga valamilyen módon megnyilvánul.

A vaisnava intézményeknek nem az a céljuk, hogy lustákká, önelégültté, iriggyé, közömbössé vagy nem-intellektuálissá tegyenek minket. Nem azért teremtették ezeket, hogy mások gondolkodjanak helyettünk. A vezetők jól teszik, ha úgy nevelik a tanítványaikat, hogy a sraddhájuk fennmaradjon, és a szampradája más vaisnavájával is társuljanak a távollétükben. Máskülönben kultusz jön létre, és nem a vaisnava szampradája egyik ága – ahogyan azt Srila Dzsíva Goszvámi elgondolta.

Krsna elrendezéséből minden kis nehézséget el lehet simítani. Csak ragaszkodnunk kell az igazi szádhukhoz, és prédikálnunk kell. Akkor Krsna kegyéből még több lehetőség jelenik meg, mint amennyit kezelni tudunk; hiszen Ő bármit, bármikor megadhat a bhaktáinak. Ez az egyik fontos tanulság, amit meg kell tanulnunk a Gaudija Math történelméből. Azok, akik a múltban belebonyolódtak a területi vitákba, nem figyeltek oda a prédikálásra, és az is lehet, hogy a hanyagságuk miatt elvesztettek valamit abból, amit Krsna adott.

Azok viszont, akik fenntartották a Gaudija Math prédikálás igazi szellemét, és lemondtak a könnyen megszerezhető javakról (újra kezdték, ugyanolyan alázatosan, ahogyan a gurujuk indította el a misszióját), mindenfelől támogatást és új lelkesedést kaptak, és szolgálatukat sokkal jobban kiterjesztették, mint ahogy várták. Erre ma is van sok példa.

Mint annak tanúi voltunk, Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi Mahárádzs, Srila B.R.Sridhar Dev Mahárádzs és Srila B.P. Puri Mahárádzs (hogy csak néhány fontos személyt említsek a Gaudija Math újabb történetében) mind így cselekedtek. Baráti kapcsolatokat tartottak fenn közeli vaisnava barátaikkal és hittestvéreikkel, még akkor is, ha másokkal vitáztak. Távol maradtak a problémáktól, hogy szolgálhassák a gurujaikat. Sőt megbocsátottak azoknak, akik a múltban megsértették őket, a vaisnava harmónia kedvéért. Meghódolt hangulatban dolgoztak együtt a hittestvéreikkel, és gurujaik tervei érdekében megpróbálták egyesíteni a vaisnavákat.

Maguk is vaisnava missziókat indítottak el, hogy segítség eljuttatni Gurudevjük igaz tanításait másoknak, akik segítségért imádkoztak hozzájuk. Lehet, hogy néha megmondták a magukét egy adott helyzetben vagy probléma esetén, de egyetlen aktívan prédikáló hittestvért vagy a tanítványait sem zárták ki a Gaudija Math családból és személyes áldásaikból. Még ők kértek bocsánatot, amiért másokat megsértettek, és kijelentették, őket nem sértheti meg senki, hiszen annyira elesettek. Ha ez nem elég bizonyság, akkor biztos vagyok benne, hogy találunk más ácsárja példákat a múltban vagy a jelenben, ami megmutatja, hogy ez a szent elv él.

A Kali-juga a hibák óceánja. Kali áldozatai viszálykodnak és képmutatók. Amennyiben haladni akarunk a lelki életben, nem szabad elidőznünk mások hibáin. Túl sok ebből csak bennünk is megnyilvánítja ugyanazokat a hibákat. Ha valaki zavart kelt, foglalkozzanak vele a magasabb tekintélyek. Bármi is legyen a véleményünk, próbáljunk meg nagyon nagylelkűeknek lenni másokkal, szigorúaknak magunkkal szemben, és tegyünk meg minden lehetségest, hogy mindenki boldogan elférjen a Krsna-tudatos családfán. Tudhatjuk, hogy nagy szükségük van a segítségre azoknak, akik nem ezt kívánják, hanem inkább ellenségeskedést szítanak a vaisnavák között.

A pártos szellem az igazság legnagyobb ellensége

Mindenfajta prédikálás, amely más vaisnava ágakat kizár Krsna és a paramparánk kegyéből, nem nagyon nagylelkű, hogy ne is mondjunk sokat; mit szóljunk azokról, akik azt tanítják, hogy az ő missziójuk az egyetlen, amely a szampradája igazi titkát hordozza? Ez a pártos szellemű gondolkodás nagy hatással lehet a misszióik új követőire, de ellenkezik Sri Csaitanja Maháprabhu, Nitjánanda Prabhu, Abhiráma és más, különbséget nem tevő kegyosztók szellemével

A pártos szellem finoman vagy durván is megnyilvánulhat egy prédikáló misszióban, különösen túlbuzgó követőkkel. Mindegyik feltételekhez kötött lélek szereti hallani, hogy a legpáratlanabb misszióhoz csatlakozott, mert akkor különlegesnek gondolhatja magát. Részrehajlás nélkül, távolról vizsgálva, az ilyen felfogás nem más, mint az önzés kiterjesztett formája, és a követői, a legjobb esetben, kezdő vaisnavák.

A pártos szelleműek egyetlen személy vagy misszió megbízhatóságát prédikálják. Egyesek azt hirdetik, az ő kapcsolatuk a bhakti magasabb magját biztosítja, amelynek másutt nincs párja. Lehet, hogy nem diszkvalifikálnak más ácsárjákat, de gyakran kezelik megvetéssel a kortársaikat, különösen ha fölvállalták az ácsárja szolgálatát. Szélsőséges esetekben a követők megpróbálják átvinni az ácsárja kizárólagos szavahihetőségét egyetlen lelki tanítómesterre, az összes többi ácsárja kárára.

A pártos szellemmel az az egyik probléma, hogy zavart kelt a társadalomban (Bhakti-raszámrta-szindhu 1.2.101). Néhány pártos szellemű prédikátor kételyeket kelt az új és régi bhaktákban, más lelki tanítómesterek felől. Ezek a kételyek körben járnak, és ártanak más lelki tanítómesterek tanítványai hitének. A pártos szellemű prédikátorok ilyen kérdésekkel intik óva a többieket: „Ad a ti gurutok sziddha pranálit?” Vagy, „Milyen az adhikárája ennek vagy annak a gurunak? Tudja, mi a saját lelki formája Golokában?”

A pártos szellemben prédikálók nem szeretnek olyan vaisnavákkal társulni, akik nem állnak az irányításuk alatt. Gyakran képmutatók, és nem félnek elkövetni a vaisnava aparádhát vagy a sásztra-nindát. A pártos szellem általában a bhakti legmagasabb filozófiáját használja fel tagszerző technikának. Ez a zavaró gondolkodásmód jellemző a kanistha-adhikárikra.

A kizárólagos magatartású és összekotyvasztott filozófiájú missziók tagjai hajlanak arra, hogy ellenségesek legyenek más vaisnavákkal szemben, és gyakran sértőek. Hibákat keresnek, és így próbálnak támogatást nyerni eltorzult következtetéseiknek. Ha a követőik belátják, mi a helyzet, természetesen elvesztik a hitüket az ilyen vezetőkben. Szerencsétlenek, ha nincs kapcsolatuk a WVA-VVRS-el, mert nem tanultak meg társulni más vaisnavákkal.

Az ácsárja kötelessége, hogy megvédje tanítványait hitük kezdeti szakaszaiban az olyan külső befolyásoktól, amelyet gondot okozhatnak odaadásuk zsenge kúszónövényének. Most, hogy az egész világon vaisnava közösségek jönnek létre, inkább meg kell próbálnunk együttműködni abban a közös érdekben, hogy fölemeljük az Úr Csaitanja szankirtan mozgalmának zászlaját, mintsem hogy összeütközzünk a különféle helyi érdekekkel. A szeretet, bizalom és minden őszinte vaisnava tisztelete a szádhu-szanga alapvető elv Sri Csaitanja Maháprabhu paramparájának aktív és élő fáján.

A Csaitanja-fa ágai


A szent név közös éneklése, amit Sri Csaitanja Maháprabhu kezdeményezett, a lelki segítség ajánlott folyamata, amely felszólítja az emberiséget, hogy változtassa meg anyagias cselekvésmódját, álljon meg a zuhanásban. Ezért egy vaisnava misszió alapításának egyetlen oka, segíteni az emberiség szenvedésének enyhítésében, és ilyen módon, elégedetté tenni a Legfelsőbb Urat. Azoknak a lelkeknek, akiket a vaisnava hívó szó vonzott, és szeretnének együtt lenni más, odaadó lelkekkel, segélyközpontokra van szükségük, ahol a vaisnava hit ideáljait tanítják és gyakorolják. Ezeket a helyeket nem szennyezhetik be önző, hátsó szándékok vagy a magántulajdon érzete. Az ácsárjának egyfajta vallási trösztöt kell létrehoznia, amely biztosítja a templomban vagy asram közösségben és azon kívül folytatott tevékenységek transzcendentális természetét. Ezek a helyek a legjobb oázis ebben a sötét világban, ahol az emberek részt vehetnek a Legfelsőbb Úr szerető, odaadó szolgálatában.

A Csaitanja-fa egy új ága természetes folyamatként nyilvánul meg, és olyan ácsárja inspirációjából fakad, aki folytatni akarja guruja misszióját. Néha az új ág megteremtését szülési fájdalmak kísérik, mivel más vaisnavák nem fogadják el, és nem támogatják. Az ilyen misszió méltóságának és szavahihetőségének megalapozásához meg kell fogalmazni a hiedelmeket és a szolgálati eljárásokat, mint a prédikáló tevékenységek részét.

A transzcendentális közösségek jellege változó lehet, az ácsárja és a szevaiták (vagy igazgatói tanács, amely a templom lelki természetét védelmezi) szerint. A közösség fenntartásához az ácsárja adja meg a szabályokat és előírásokat. Egy dolog azonban döntő fontosságú marad: a közösség célja és eszközei nem részesíthetnek előnyben egyéni anyagi érdekeket – különben vége a lelki oázis céljának.

Tisztaság az ácsárják között

Személyi kultusz az egész földön van. Isten úgynevezett inkarnációinak, híres zenészeknek, filmsztárokat és politikusoknak a követői mind tévúton járnak, és elvesztik az emberi élet értékes esélyét az önmegvalósításra. A vaisnava guru is csak a saját szeszélyei szerint vezeti a követőit? Elég nehéz tiszta képet kapni az anyagi világ dzsungelében, ahol mindent, még a vallás szavait is, önző célokra használnak. A felületes megfigyelők azonnal eltévednek; de az őszinték, még ha nincs is kapcsolatuk, vagy fogalmuk sincs Isten természetéről, megbízhatnak a belső irányítójukban, aki az igazság felé vezérli őket. Mivel minden hiteles guru mindig a saját gurujának tulajdonítja az érdemeket, magát pedig nem tekinti másnak, mint guruja kívánságai megvalósítása eszközének, világos, hogy csak a guru, sásztra és szádhu kritériumai útján lehet valakit hiteles ácsárjának vagy gurunak elfogadni a vaisnavák között. Ez azt jelenti, hogy a vaisnava család ellenőrzi és jóváhagyja a tanításait.

Egyes esetekben, amikor nem volt helyes, hogy valaki elfoglalja a guru helyzetét, voltak is eltérések a vaisnava úttól, és az ilyen személyek átmenetileg félrevezették a követőiket. Ezért a cél tisztaságát csak akkor ismerik el, ha valaki szigorúan kitart guruja, és így az egész szampradája céljai mellett. Ilyen módon nincs nehézség, amikor a szampradája különféle ágai földrajzilag vagy valamelyik feladatban átfedik egymást, mivel az a feltételezés, hogy mind a közös ügyet követik, és tisztelik az Egység a Különbözőségben elvét.

Ne hanyagolj el egy vaisnavát se

Krsna szereti a nirupadhi vaisnavát, aki úgy végzi a szolgálatát, hogy észre sem veszi senki. De ha más vaisnavák elhanyagolják őt, Krsna nem fogadja el az ilyen bhakták szolgálatát. Erre a következő történet emlékeztet:

Amikor Judhisthíra Mahárádzs egy Rádzsaszújája sikeresen befejeződött, ezt onnan tudták, hogy az aréna közepén egy csengő magától megszólalt. Egy alkalommal azonban a bráhmanák befejezték a Legfelsőbbnek tett felajánlásaikat, a rsik, a félistenek, mindenki a csengő felé nézett, de nem történt semmi. Kétségbeesésében Judhisthira Krsnától kért segítséget. Krsna azt mondta neki, hogy minden nagy személyiséget imádtak, de elhanyagolták az egyszerű, alázatos vaisnavát. Ardzsuna ismert egy ilyet, aki egy szalmakunyhóban élt, Hasztinapuron kívül. Elment, hogy elhozza őt az arénába. A vaisnava vonakodott, és csak akkor egyezett bele, hogy elmegy Ardzsuna kocsiján, amikor hallotta, hogy találkozni fog Krsnával. Mindenki imádta őt, és Draupadi lakomát készített neki. Ez a bhakta minden ételt összekevert, és boldogan evett. Ezután visszavitték a házába, és mindenki a csengő felé nézett. Nem történt semmi. Judhisthira Mahárádzs aggódott. Úgy látszott, nincs megoldás. Megint Krsna volt az egyetlen kiút. „Most milyen hibát követtünk el?” Krsna megmondta nekik, „Valaki megsértette azt a vaisnavát.” Mindenkit megkérdeztek, de mindenki tagadta. Végül, amikor Draupadit kérdezték, ő lehajtotta a fejét, és így szólt, „Igen, én sértettem meg. Finom lakomát főztem neki, de ő mindent összekevert. Azt gondoltam, ennek a bhaktának nincs kultúrája.” Krsna megerősítette, hogy ez volt a sértés. Másnap Ardzsuna elment ugyanahhoz a bhaktához. Megint nehéz volt meggyőzni, hogy jöjjön vissza, de végül nem tudott ellenállni Ardzsuna kérésének. Imádták őt, Draupadi egy másik, még nagyobb lakomát készített neki. A bhakta mindent összekevert, és amint megette az utolsó morzsát, a csengő nagy erővel megszólalt, és mindenki örvendezett.

Minden rossznak van valami jó oka

Kezdetben azt gondoltam, csatlakozom egy vaisnava asramhoz, és minden problémámnak vége. Hát, tévedtem. Minden pillanatban ébernek kell lennünk, hogy ne essünk májába. A kanaka (vagyon utáni vágy), kamini (kéjvágy kielégítése) és pratistha (hírnév vágya) mindig ott lappanganak bennünk, és várják, hogy elkapjanak egy óvatlan pillanatban. A lelki fejlődést nem lehet elérni csupán azzal, hogy több évet a misszióban töltünk. Még a misszió idősebb tagjainak is óvatosaknak kell lenniük. Igazából csak az igaz odaadásra törekvő, gyámoltalan lélek tiszta imádkozó hangulatában vagyunk biztonságban.

Dél-Amerikában van egy mondás: „Minden rossznak van valami jó oka.” Sok nehéz pillanatot éltünk meg asrami életünkben, valamint a vaisnava missziók történetében. Miért adódnak ilyen nehézségek? Krsna a legfelsőbb irányító: Amikor látja, hogy a bhaktái valamibe belebonyolódtak, vagy sértően gondolkoznak, drasztikus intézkedéseket tesz, hogy megvédje a tisztaság útját.

Még a legnehezebb pillanataiban, és látszólag megoldhatatlan helyzetek után is hamarosan felfedeztem az álcázott áldást. Pl. azt mondták, ne társuljak fejlett bhaktákkal, mert ez nem az intézmény érdeke. Én azonban figyelmen kívül hagytam a formális ellenvetéseket, és elnyertem Krsna tiszta bhaktáinak kegyes társaságát, amilyet nagyon ritkán találni.

Részrehajlás nélkül, köszönetet kell mondanom mindazoknak, akik bár akaratlanul, de olyan komplikálttá tették az életemet, hogy ez arra kényszerített, tovább menjek az úton, és keressem Krsnát.

Szampradájánkban a jó és rossz fordulatokat úgy is lehet látni, mint a módokat, hogy meg lehessen őrizni a tisztaságot. Ezek segítenek abban, hogy terjesszük a tanítások lényegét, mindenféle intézményesített ellenőrzés nélkül. Srila Bhaktivinoda írásai ezt sok történelmi megállapításában megerősítik, pl.:

    * a szektásság az igazság legnagyobb ellensége
    * amíg tudatlanok, elvárhatjuk, hogy tudatlanul fognak cselekedni
    * ha nem tudod megtalálni a belső békét, az igazság kimeríthetetlen forrásánál kell kopogtatnod, mint Vjásza tette
    * a vaisnavizmus a szabadság, tiszta igazság és abszolút szeretet vallása

Levonandó tanulságok

Srila Raghunáth dász Goszvámi írja: „Szeretett Gurudevem távollétében még a Govardhant is olyannak látom, mint egy nagy óriáskígyót, és Sri Rádhá Kunda, a legszentebb hely, olyan, mint a tigris szája, készen áll arra, hogy felfaljon engem.” (Sztavavali). Bizony, a guru eltávozása az egyik legnehezebb pillanat egy tanítvány életében. Az élet elviselhetetlennek tűnik Sri Guru nélkül. Ezen kívül természetesen sok nehézség felmerül, hogyan folytassuk az ácsárják misszióját.

Ahhoz, hogy a guru misszióját az eltávozása után folytatni lehessen, néhány vaisnava menedéket kell adjon az újaknak, éppen úgy, mint az ácsárja a személyes tanítványainak. De ki méltó arra, hogy folytassa a misszióját? Olyan sok vélemény van erről a kérdésről. Némelyik lehet tökéletes, némelyik helytelen. Gyakran eltart egy ideig, mire megnyilvánul, hogyan folytatódik a lelki tanítványi lánc, miután egy ácsárja eltávozik. Lehet, hogy ilyenkor hivatalos vagy intézményes megoldást kívánunk, de szükség van erre az átmeneti időszakra, hogy a lelki tanítómester valamennyi tanítványa ráébredjen, nekik maguknak kell teljesen meghódolniuk.

A mi gurunk megtanította nekünk, hogyan ismerjünk fel egy igazi vaisnavát, és az igazi filozófiát. Megtanította nekünk, hogyan prédikáljuk a vaisnava sziddhántát imperszonalistáknak és ateistáknak. Sok durva és finom eltéréstől óva intett. Most, a távollétében, remélhetőleg elég érettek vagyunk, hogy hívek maradjunk a tanításaihoz. Meg kell tanulnunk helyesen cselekedni. Ha még nem tettük meg, itt az ideje, hogy teljesen meghódoljunk. Különben elkerülhetetlen lesz a zavar.

Hogyan tudunk továbbra is lelkesedéssel prédikálni Gurudevünk jelenléte nélkül? Kihez küldjük el az új bhaktákat, hogy menedéket vegyenek, ahogyan mi tettük, amikor találkoztunk Sri Gurudevvel? Annyi lesz most a próbatétel, és olyan hirtelen. Tényleg alkalmasak a hittestvéreim, hogy folytassák a tanítványi láncot, mint guruk? Vagy csak az irigységem miatt látok bennük annyi hibát? Ilyen módon fogja kutatni az elménk, hogy világosan megértsük, hogyan folytassuk, vagy még inkább, hogyan hódoljunk meg jobban az életünkkel. A Krsna-tudat folyamata önkéntes, és végül mindenkinek a saját szívében kell eldönteni, hogyan akarjuk folytatni azt, amire a gurunk parancsot adott. Nem lesz más vezérlő fényünk, mint az, ahogyan a guru parancsát megértjük.

Diksa gurum, Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi Mahárádzs és szannjász gurum, Srila B.R. Sridhar Mahárádzs eltávozása után sok váratlan nehézséget tapasztaltam. Eközben tanulmányoztam a Gaudija Math történetét is. Arról, ami először nagyon kaotikusnak és szélsőségesnek tűnt, később kiderült, maga Krsna lépett sürgősen közbe, hogy megtanítsa nekünk a tiszta tanítványi lánc alapelveit. Voltak fájdalmas fejlemények, de ebből kellett levonni a tanulságot azok számára, akik csak nemrégiben kerültek kapcsolatba a tanítványi lánccal. Hosszú távon a leckék, amelyeket nagyon gyorsan meg kell tanulnunk, a tanítványi lánc szennyeződés és visszaélés elleni küzdelmének fognak bizonyulni. Azt is meg kell érteni, hogy valahányszor egy önérdektől motivált egyén tölt be egy tisztséget egy lelki szervezetben, biztos a kudarc. Íme néhány példa, milyen leckéket kaptunk.

Ácsárja átadás – elmélet és gyakorlat


A múltban az ácsárják különféle módokon készítették fel a tanítványaikat a fizikai elválás pillanatára, de az én megértésem szerint egyikük sem változtatta meg a guru parampara dinamizmusát. Néhány ácsárja rittvik ácsárjákat jelölt ki, hogy a nevükben avassanak; ez azt mutatta, hogy ezek a rittvik ácsárják igazi ácsárjákkal válhatnak az eltávozásuk után. Mások missziótitkárt neveztek ki. Egyes ácsárják levelet hagytak hátra, ebben jelentették ki, hogy egy különösen kedves és megbízható tanítványuk lesz a következő ácsárja, aki gondját viseli az általuk alapított templomoknak és múrti-imádatnak. Igazán nincsenek szigorú szabályok arra nézve, hogy ilyen esetekben mit kell tenniük. Egy dolog azonban kétség kívül megmarad: egyetlen ácsárja sem hanyagolta el a lelki kinyilatkoztatás pluralitását és dinamikáját, amely újra meg újra áthatja a szentírásokat és az élő hagyományt.

Technikai okokból, vagy hogy a bhakták ne harcoljanak a tulajdon használatán, a guru könnyedén rábízhat mindent egyetlen tanítványára. Mégis világos az útmutatása, meg az is, amit Maháprabhu parancsolt valamennyi tanítványának: mindannyiatoknak meg kell próbálnotok másokat megmenteni azáltal, hogy magatok is gurukká váltok, valamint a Srimad Bhagavad-gítá és a Srimad Bhágavatam következtetéseit tanítjátok. Minden olyan értelmezés helytelennek bizonyult, amely a múltban egy ácsárja lelki kinyilatkoztatását egyetlen intézményi csatornára próbálta behatárolni; ez csak zavart hozott a missziónak. Más szavakkal, minden tanítvány képes kell legyen arra, hogy szíve teljes megelégedésére továbbadja másoknak azt, amit a Gurudévjétől kapott. Ez nagyon könnyen jelentheti azt, hogy el kell indítania a vaisnava fa egy új misszós ágát.

A mi lelki tanítómesterünk sokszor elküldött bennünket. „Menjetek, és nyissatok új központokat a misszónak,” mondta. „Ne ragaszkodjatok semmihez, kivéve Krsna és Sri Guru kegyét. Végül is, ha Krsna valamilyen különleges szolgálatban akar alkalmazni benneteket, ezt nagyon könnyen fel tudja tárni.” Ezért van az, hogy megmondhatjuk, mikor önragyogó egy ácsárja. Mint a mi tanítványi láncunk megerősíti: az ácsárják úgy nyilvánulnak meg, mint a világítótornyok, hogy megmutassák az utat Kali e sötét korszakában. Krsna meg fogja mutatni az ácsárjákat ennek a világnak, és mi annyira fogunk nekik segíteni, amennyi inspirációt kaptunk.

A múlt megmutatta, hogy néhány ácsárja sok más gurunak a guruja lehet, mások szinte észrevétlenül folytatják a szolgálatukat. Sri Krsna minden jogot fenntart magának. A guru-tanítvány kapcsolat csak az Ő csaitja-guru funkciója által válik hitelessé. A szavazás, közvélemény, politikai megfontolások vagy hazug kizárólagossági igények biztosan kudarcot vallanak ebben a folyamatban. Semmi közük a guru paramparához. Talán egy guru sok könyvet ír, talán nem; talán sok tanítványt avat, talán csak egyet; talán művelt szanszkrit tudós, talán nem; talán indiai bráhmana családban született, vagy talán egy nyugati mleccsha családból származik. Ezek a különbségek nem indíthatnak bennünket arra, hogy megkülönböztetést tegyünk az egyik ácsárja és a másik között.

Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi Mahárádzs írta Az élet végső célja kutatásában: „Sértés azt gondolni, hogy az egyik guru tisztább, mint a másik.” Csak Krsna tud mindent. Ami minket illet, mi mindenkit csak tisztelünk, aki aktívan hirdeti szeretett gurunk és Krsna igaz dicsőségét.

Menekülés nem élő Rittvikhez

A Rittvik ácsárja kifejezést a mi szampradájánkban szigorúan arra alkalmazzuk, aki egy élő ácsárját képvisel, az ő utasítására. Hosszú történelmünk során sehol sem utalnak másféle rittvik ácsárjára. Ha lenne ilyen, akkor mindenki Srila Rúpa Goszvámitól vagy Nárada Munitól akarna avatást rittvik útján. Mégis, mivel voltak rossz tapasztalatok a szampradájánkban, és egyes új bhakták spekulációi miatt felvetődött, hogy be kell vezetni egy új eljárást a tanítványi láncba, amely által az új bhakták mint már eltávozott ácsárják tanítványai kaphatnak avatást. Ez a rendszer, amelyet ’poszhumusz rittvik ácsárja rendszer’ néven ismernek, sok vitát váltott ki, de senki számára nem hozott életképes lelki megoldást.

Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi Mahárádzs óva intett bennünket az eltérés veszélyeitől, felhozta a keresztény példát, és bemutatta, a guru-tanítvány kapcsolat hogyan veszett el az évek során. A szikhek is eltörölték a guru-rendszert Guru Govinda Szingh után. Mindkét rendszert elutasítja a mi szamzpradájánk. Az egyetlen eset, amikor efféle poszthumusz rittvik ácsárjáról hallottunk, Banglades valamelyik szahadzsija hagyománya.

A poszhumusz rittvik ácsárja javaslatban az a másik veszély, hogy az a személy, aki rittvik kapcsolatot ajánl egy eltávozott ácsárjával, a saját szeszélye szerint cselekszik; és ha ő maga nem jut el az odaadó szolgálat megfelelő szintjére, elengedi az új bhaktát a védtelen életre.

Élő lelki tanítómestert kell elfogadni, csak így lehetünk Isten szolgájának a szolgája. Ezt nem lehet eltörölni csupán azért, mert méltatlan személyek is betölthetnek ilyen tisztséget. A lelki úton a guru, sásztra és szádhu az útmutatók. A védikus elvek szerint, ha valaki meg akarja találni Istent, és egy másik személyt fogad el a lelki tanítómesterének, Krsna magára vállalja a felelősséget, hogy megvédje őt. A feltételekhez kötött lélek számára az a legnagyobb segítség, ha személyes kapcsolata van egy lelki tanítómesterrel.

A guru keresése és szolgálata valamelyik formájában örök, önkéntes elv, amely valódi élettel tölti meg a paramparánkat. Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi Mahárádzs kiemeli ezt az egyik beszédében:

„Uraim, a Gaudija Math bombayi ága tagjai nevében üdvözlök mindenkit, aki olyan kedvesen csatlakozott hozzánk ma este, hogy közösen ajánljuk fel hódolatunkat a világtanító, ácsárjadév lótuszvirág lábainak, aki a Gaudija Misszió alapítója, és a Sri Sri Visva Vaisnava Rádzs Szabhá elnök-ácsárjája – aki az én örök isteni mesterem, Om Visnupád Paramahamsza Parvrádzsakácsárja, Sri Srimad Bhaktisziddhánta Szaraszvati Goszvámi Mahárádzs.

62 évvel ezelőtt, ezen az áldásos jelent meg az ácsárjadév Thákur Bhaktivinoda hívására Sri Ksetra Dzsagannátj Dhámban, Puriban.

Uraim, a hódolat, amelyet ma felajánlunk az ácsárjadévnek, nem egy szekta ügye, mert amikor mi a Gurudév vagy ácsárjadév alapelvéről beszélünk, csak azt mondjuk, ami egyetemesen érvényes. Föl se merül olyan kérdés, hogy megkülönböztetem a gurumat az Önökétől, vagy bárki másétól. Csak egyetlen guru van, aki végtelenül sok formában jelenik meg, hogy tanítsa Önöket, engem, és mindenki mást.”

Az őszinte keresőt a belső vezető, a paramátmá, maga Isten viszi el személyes lelki tanítómesteréhez. A lelki tanítómester kiválasztása tehát misztikus dolog. Sok ember keresi fel a Gaudija Math különböző ágait, és más mozgalmakat is. Nem lehet megérteni, hogyan ébred fel a hit valakinek a szívében, hogy valakit őréül elfogadjon. A hit és egy lelki tanítómester elfogadása folyamatát nem irányíthatják mások. Minden lélek felelős a választásáért. Ez ugyanúgy vonatkozik a diksa- mint a siksa-guru elfogadására. Mindig valami szerencsétlenséggel jár, ha földrajzilag vagy intézményesen korlátozni akarják a lelki tanítómester felé szabadon áramló hitet.

Az a következtetésünk, hogy a poszthumusz rittvák ácsárja ötlet, amelyet az ISKCON alapító ácsárjájának egyes tanítványai javasoltak, nem a mi hagyományunk része. Az ilyen elgondolásokat nem teszi szebbé, ha azt akarják hangsúlyozni, ez a guru annyira rendkívüli, hogy mostantól kezdve a szampradája megváltozik. Ez valójában sértés a guruval szemben. A mi családunkban egyetlen tekintély sem hagyott jóvá ilyen torzításokat. Ha fájdalmas is, keményen kell dolgoznunk, és tovább kell szolgálnunk a gurunkat az elválásban. Nem elég fölakasztani az ácsárja óriási képeit, lejátszani a hangfelvételeket, és idézni a szavait.

Ha valaki eléggé képzett és megbízható, hogy elfogadja egy másik személy szolgálatát, akkor jelöltté válik arra is, hogy átadja Krsna kegyét. Ha az új keresők, akik aktívan kívánnak szolgálni, nem találnak ilyen méltó vaisnavákat, akkor bátorítsuk őket, nézzenek körül máshol. Nem kell megosztani valakinek a szomorú társaságát, akiben nem bíznak meg, vagy aki nem megbízható. Krsna segíteni fog nekünk, hogy visszanyerjük a lelkesedésünket a valódi szádhuk társaságában, és a család folytatódik, ahogyan a guruink kívánják.

A bizottság által kinevezett ácsárja

A másik lecke, amit meg kell tanulnunk: bizottságok nem nevezhetnek ki, nem irányíthatnak ácsárjákat. Tanítványai szemében az ácsárja elfogadott, mint teljesen független tekintély, és a Legfelsőbb Úr képviselője. Éppen ezért a helyzete könnyen összeütközésbe kerülhet a hittestvéreivel, vagy a misszió más tagjaival fenntartott kapcsolattal.

Nehézségek felmerülhetnek akkor is, amikor döntéseket kell hozni a misszió vagyonáról, különösen ha azt a vagyont az ácsárja hittestvéreinek segítségével gyűjtötték össze, mielőtt ő avatni kezdett volna.

Másrészt, az intézményeknek szükségük van egy igazgatói tanácsra. Az alapító ácsárja távollétében az igazgatói tanácsnak kell megvédelmeznie a missziót, a tulajdont, a múrti-imádatot, stb. Elég bonyult összekapcsolni az ácsárja-hagyományt az igazgatói tanáccsal. Több javaslat hangzott el, kísérleteket folytattak a dilemma megoldására, de soknak nem sikerült megteremtenie a harmóniát a missziókban.

Még az olyan nagy Gaudija ácsárják, mint Srila Szanátana Goszvámi, Srila Rúpa Goszvámi és Srila Dzsíva Goszvámi nagy templomait is érintette az effajta zavar, és hozzájárult a kaszt-Goszvámi hagyomány létrejöttéhez.

A papok az eredeti szabad lelki áramlást zárt családi, semen (sukra) alapú tanítványi láncként mutatták be. Még rosszabb, hogy ezekben a kaszt-Goszvámi családokban sok fiatal gyereket nem érdekelt a misszió, csak élvezték a templomok előnyeit; megélhetési eszközként vagy csupán a saját élvezetükre használták.

Válaszul erre a dilemmára, Srila B.R. Sridhar Mahárádzs azt javasolta, hogy az alapító ácsárja által elindított, eredeti templomok tírthákként maradjanak fenn a család jövő ágai számára. Azt mondta, az új ácsárják is indítsanak el új központokat, vagy hozzanak létre kis közösségeket. A tírthák arra szolgálnak, hogy összehozzák egy ág hittestvéreit, és együtt üljék meg a nagy ünnepeket. A tírthában egyetlen új ácsárja sem válik kiemelkedővé.

Mégis olyan sok körülményt kell figyelembe venni. Pl. ki fogja fenntartani a tírthákat? A tírthák csak akkor működnek, ha van sok új ág, amelyek készek pénzügyileg támogatni egy központi tírthát, és bhaktákat küldenek oda, hogy folyamatosan végezzék az imádatot. A szevaitáknak (vagy az igazgatói tanácsnak) kétségkívül nagy felelőssége van, de nem dönthetik el, mit érez egy bhakta, vagy milyen kapcsolatai vannak a lelki tanítómesterével.

Soha ne felejtsük el, hogy a vaisnava család minden tagja önként jött, és addig fog maradni, amíg úgy érzi, hogy helyén van a szíve. A szevaiták és az illető ácsárja, aki úgy döntött, hogy folytatja az avatásokat, szeretettel próbálják megtalálni a kölcsönös tisztelet útját és a boldog prédikáló szellemet. Ez az igazi vizsga, amit le kell tenni, hogy megteremtsük az egységet a különbözőségben, és a vaisnava család akadályok nélkül növekedjen.

A ácsárja mint kizárólagos jogutód kinevezése

Nemcsak a bizottsági kinevezések kerültek szembe súlyos problémákkal, megnyilvánult egy másik jelenség is: Egyes bhakták a misszió jogutód-ácsárjájának kinevezését úgy értelmezték, ez azt jelenti, kizárólagos joggal képviseli guruját a világ felé. Azt hitték, senki más nem méltó avatást adni, és megsértené a vaisnava etikát. Ez a felfogás elfojtja a prédikáló szellemet.

Srila B.R. Sridhar Dev Maharádzs elmagyarázta, mindenkinek joga és kötelessége, hogy szíve megelégedésére tovább adja azt, amit a lelki tanítómesterétől kapott. Dicséretes próbálkozás, ha valaki lelki menedéket akar adni másoknak. Ezt a törvény semmilyen módon nem irányíthatja, és nem korlátozhatja. Srila Sridhar Mahárádzs élete során mindig szívesen vette, ha más ácsárják avatnak, és részei a missziónak.

Az ácsárja kijelölheti az egyik tanítványát, hogy a továbbiakban ácsárja legyen, és kezelje a templomokat, ezzel el lehet kerülni a hittestvérek közötti viszályt, de az ácsárja nem korlátozza a tanítványi láncot egyetlen személyre. Ez ellentmondana az egész Srimad Bhágavatamnak és a Csaitanja-csaritámrtának.

Ebben a világban nagy szükség van sok lelki tanítómesterre. Legalábbis ’nemes tettnek’ kell tekinteni a szolgálatot, amelyet az végez, aki hűséges a gurujához, és inspirációt érez, hogy másokat megvédjen. Mindezek a konfliktusok abban segítenek bennünket, hogy belássuk, a Krsna-tudat igazi, dinamikus kiterjedése csak olyan személyektől jöhet, akik boldogan meghódoltak ebben a folyamatban, mint szerető lelki tanítómestereink.

A rang csak fémjelzés: az ember az arany

Manapság Májá világa olyan erős, hogy gyakran még az országok vezetőit is rajtakapják, mint olcsó kis tolvajokat, akik a zsebeiket töltik meg ahelyett, hogy a népüket szolgálnák. A legkevésbé kívánatos anyagi cselekvéseket találni a vallás nevében is. Nem meglepő, hogy az emberek kételkednek annak a szándékában, aki azon az úton jár, hogy meghódol a lelki tanítómesterének, mint az igazság és Isten tiszta jósága képviselőjének. Ez szinte hihetetlennek hangzik. Mégis ez a mi utunk, és az egyetlen reményünk.

Ez a mondás, „a rang csak fémjelzés; az ember az arany”, Angliának abból a korszakából származik, amikor guinea-jelet nyomtattak az aranyra, ez tanúsította a minőségét. Itt ezt a népszerű mondást arra használjuk, hogy kifejtsük, mi a különbség egy tisztség, presztízs-állás, feladat vagy hivatal, valamint a tisztség viselője és a lényeg között, amelynek ott kell lennie a formális felfogás mögött. Az igaz bhakrák a bráhmana, szannjászi, guru vagy mahanta vaisnava fémjelzése által megígért, egyedüli arany. Szerencsére vannak olyan nagy bhakták a Gaudija Math történetében, akiknek nyugodtan megvizsgálhatják a szentségét és végtelen odaadását, minden, a tisztaságukkal kapcsolatos kétség el fog tűnni.

Hacsak valakit nem a szolgálat élete tölt fel, mások szolgálatának elfogadása vagy az együttműködés is csalás, és ezt a fájdalmas tényt Krsna előbb vagy utóbb fel fogja tárni, mindenki javára. Bürokratikus vaisnava intézményekben néha egyes méltatlan emberek megkísérlik az anyagi eszközöket alantas célokra használni, ami arra kötelezi az igaz bhaktákat, hogy vonuljanak vissza az ilyen környezetből, mentsék meg guru paramparájuk méltóságát. Nem is szabad vakon elfogadnunk mindenkit, akinek valamilyen tisztsége van a vaisnavák között, inkább gondosan meg kell figyelnünk az őket körülvevő szádhukat, hogy lássuk, boldogok-e vezetőjük szolgálatával. Ha mások is zengeni kezdik Krsna nevét, és a vezetővel való kapcsolat jó bhaktákká teszi őket, akkor biztos, hogy Krsna használja őt a maga céljaira, mi pedig legyünk tisztelettel.

Újraavatás – démoni és isteni

Sziddhantánk rámutat arra, hogy szampradájánk hosszú távon siksa-guru paramparát valósít meg. A szambandha-gjánát (a Legfelsőbb Úrral való örök kapcsolatunk ismeretét) azonban általában a diksa kapcsolattal együtt adják. Ez az avatás útján nyert kapcsolat sok tekintetben a tanítvány életvonala a lelki életben, meggyőződésének és szolgálatának forrása is. Ezért a diksa guru elvesztése nagy csapás a személy lelki életében.

Általában szólva, ha egy vaisnava otthagyta a guruja szolgálatát, valamilyen formában még megmenekülhet. De tekintettel kell lenni a vaisnava etikettre is. Ha két lelki tanítómester kapcsolatban áll, könnyen együttműködhetnek egymással abban, ahogyan egy tanítvány gondját viselik. Ez gyakori olyan esetekben, amikor a bhaktáknak, különösen a bhaktáknak máshova kell költözniük. Ha egy vaisnava felkér egy másik vaisnavát, hogy törődjön a tanítványaival, akkor nyilvánvalóan nincs szükség újraavatásra.

Több esetben azonban számos bhakta elvesztette a hitét a diksa gurukban, azok helytelen magatartása és érzéketlenségük miatt. Ezek a bhakták nem tudták, mit tegyenek, és más vaisnavák lábainál kerestek menedéket. Ilyen körülmények között voltak, akik úgy nyerték el a kapcsolatot, hogy avatást kaptak egy másik gurutól, aki szívesen segített a szenvedő bhaktáknak. Úgy érezték, hogy az előző avatás valójában nem érvényes, mivel nem adták meg az ígért védelmet. Ilyen esetekben a vaisnaváknak elégedetteknek kell lenniük, ha barátaik és testvéreik találnak egy helyet, ahol boldogan folytathatják odaadó szolgálatukat.

Egészében véve a lelki tanítómester dönti el, hogyan foglalkozik egy másik guru elégedetlen tanítványaival. Ez az ő felelőssége, és ő kapja meg a visszahatást, ha nem kezeli elég érzékenyen a másik vaisnava helyzetét. Ha azonban két ácsárja vagy vaisnava misszió között tájékoztatás vagy kellő ok nélkül történik meg az újraavatás, ez csak azt mutatja, mennyire nem ismerik el egymás hitelességét. Nyilvánvalóan sértés, és katasztrofális eredményekkel jár minden olyan eset, amikor azért prédikálnak egy másik guru ellen, hogy ellopják a tanítványát. Kívánatos, ha az ilyen nézeteltéréseket kiküszöbölik, és felfedezik a közös ügyet. Ilyen helyzetekkel kapcsolatban útmutatást lehet találni abban, hogyan cselekedtek a nagy bhakták, pl. Srila A.C. Bhakivédánta Szvámi Maharádzs, Srila B.K. Sridhar Maharádzs, Srila B.P. Puri Maharádzs és még sokan mások. Természetesen mindenek felett Krsna valamennyi bhaktájának igazi élvezője.

Transzcendentális udvariasság

Igazából egészen természetes, hogy a feltételekhez kötött lelkek közötti szoros kapcsolat tele lesz nehézségekkel. Néha még azok is a félreértések és téves értelmezések mezejére lépnek, akik a bhakti és a megvilágosulás útját választották. Így derül ki minden emberi gyengeségünk. Különféle bhakták, akik vaisnava eseményeken találkoznak, nem szükségszerűen értenek egyet minden pontban, ami gyakorlataikat és a sziddhantát illeti. Fennállhat feszültség ugyanannak a missziónak a tagjai között is. Nekünk mégis a híres tanácsot kell követnünk: A bűnt gyűlöld, ne a bűnöst. Ne zavarják meg egymás becsülését az olyan különbségek, mint a prédikálás stílusa, kezdő bhakták túlbuzgalma gurujuk iránt, vagy csupán ego-összeütközések.

A nyugatiak különösen hajlanak arra, hogy durvák legyenek egymással. Az ilyen bánásmód egyáltalán nem kívánatos. A büszkeséget, arroganciát, beképzeltséget, haragot és durvaságot egyértelműen démoni tulajdonságoknak nevezi a Bhagavad-gítá, és ne gondolja senki, hogy joga van efféle viselkedéshez. Legyen egy fórum, hogy a filozófiai kérdéseket egymás gyalázása nélkül vitatják meg.

A személyi támadásokat el kell kerülni, és az igazat mindig kedvesen kell megmondani, amennyiben lehetséges. Egyszer egy szannjászi megkérdezte Srila B.R. Sridhar Mahárádzsot, van-e valami különleges utasítása számára, mielőtt elindul a nyugatra, hogy prédikáljon. Ő így felelt: „Igen, van egy dolog. Nem szabad durván bánnotok egymással.”

Az is csak a Kali-korszak befolyásának szégyenletes maradványa, ha egyes vaisnavák hibáit az egész csoport általános trendjének tartják. Meg kell próbálnunk, hogy ne engedjünk teret Kalinak a prédikálásunkban és a vaisnava kapcsolatainkban. Ha a vaisnavák udvarias szellemben találkoznak egymással, ez mindig segíteni fog a félreértések megoldásában.

A bhakták természete is kétféle. Az Úr Csaitanja tanításai-ban Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi Mahárádzs elmondja, Srila Rúpa Goszvámi arra ösztönöz, hogy a hasonló természetű bhakták jöjjenek össze, vitassák meg együtt a Krsna-tudat filozófiáját. Másrészt, ha ellentétes természetű bhakták összeütközésbe kerülnek a filozófia miatt, ez megzavarhatja a saját hitüket, de másokét is.

Az odaadó szolgálat útján sokféle íz van, a meghódolás és feltételekhez kötöttsége mértéke is sokféle. A vaisnava irodalom egyes útmutatásait igazából csak nagyon fejlett vaisnavák érthetik meg. Ezért egyes írások gyakorlatilag be vannak tiltva általában a szannjásziknak, nem is beszélve a kezdőkről. Ez mégsem lehet ok arra, hogy ne tiszteljük egymást, vagy ne teremtsük meg a szíves vendéglátás légkörét a templomainkban, a világ vaisnava családjának összes többi tagja számára.

Mindegyik bhakta a fejlődés másik szakaszában van. Ezért türelemre van szükség, mindenkit hagyni kell, bátorítani, hogy fejlődjön a Krsna-tudatban. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetnek filozófiai viták és párbeszéd. De a vitákat olyan szellemben kell folytatni, ami segít az egyéneknek és a csoportoknak, hogy fejlődjenek Krsna-tudatukban.

Ezt a hozzáállást transzcendentális udvariasságnak lehetne nevezni. Az olyan eseményeken, mint a WVA-VVRS találkozók, vaisnava ácsárják ünneplése, Vjásza púdzsa vagy tirobháva, számos tag vesz részt, különböző missziókból. Az ilyen találkozók során a transzcendentális udvariasság egészen természetes. Végül is olyan sok közös dolgunk van, és olyan kevés, amiben nem értünk egyet, ha egyszer értékelni kezdjük egymást.

Szokások a Gaudija Mathban

Sistácsára jelentése, a magatartás és az imádat szabályai, amint azok a lelki tanítómesterek tanítványaiknak adott szóbeli utasításaikból ránk maradtak. A különböző Gaudija Mathok közötti kapcsolatok íratlan szabályai a vaisnava hagyományban gyökereznek. A missziók eltérhetnek bizonyos dolgokban, de csaknem mindenütt meg lehet figyelni egy általános sémát. Pl. kötelezően fakad a nem szektás vaisnavák természetéből, hogy nagyon barátságosak a bhaktákkal, becsülik őket és a más ágak tagjai által végzett szolgálatot.

Viták vagy téves elgondolások mégis beszivárogtak a különféle ágakba, vagy a missziók közé, ami sok barátságtalan kapcsolatot eredményezett a Gaudija Math családban. Útmutatás céljaira felsorolom a megfelelő vaisnava magatartás néhány jellemzőjét, amit megfigyeltem a Gaudija Mathban:

    * Amikor egy Math különleges ünnepet tart az alapítójuk vagy másvalaki tiszteletére, szomszédságuk más különféle ágait is meghívják, hogy vegyenek részt az eseményen. Tiszteletből a többi misszió és elküld néhány tagot, hogy a meghívást megtiszteljék.
    * A Gaudija Math tagok egymás között a szenioritásnak megfelelően mutatnak tiszteletet. Gyakran azonban az idősebb tagok elutasítják ezt a tiszteletet, és inkább egy fiatalabb vaisnavát tisztelnek meg, aki kiemelkedő szolgálatot végzett. Ezt az indítványt azonban a fiatalabbak is elutasítják, és ragaszkodnak ahhoz, hogy előbb az idősebb tagot tiszteljék meg. Ezt a szeretetteljes vetélkedést gyakran meg lehet figyelni az igazi vaisnavák között. Ilyen módon választják ki az előadókat a találkozókon, és gondoskodnak a személyi ellátásról is.
    * Ha egy vaisnava eljön, hogy megáldjon egy találkozót vagy egy ünnepet, általában, a vendéglátó lehetőségeinek megfelelően, a következő dolgokat kapja:
          o kedves szavú üdvözlet
          o ülőhely, kusafűből vagy pamutként készült ászana formájában (idősebbeket gyakran fogadnak fapaddal)
          o kérés, hogy beszéljen Hariról (Hari-katha)
          o meghívás, hogy fogyasszon praszádamot
          o adomány, ami fedezi az útiköltségét
          o egy ruha
          o pihenőhely

Ezek az alapszabályok, amiket a vaisnavák között megfigyelhetünk, és ez teszi olyan édessé a társaságukat. Valójában a testvériség és a vendégek barátságos üdvözlése minden jólnevelt személy számára kötelező. Még az ellenség se érezze úgy, hogy rosszul bánnak vele, ha eljön a házunkba, nem is beszélve más vaisnavákról. Illendő szolgálatuk csak áldást és boldogságot hoz.

Ezen kívül meg lehet említeni még néhány egyéb dolgot:

    * Kérdezzük meg az érkező vaisnavát avatása és szolgálati kapcsolata felől, hogy megtudjuk, hogyan tiszteljük, hogyan bátorítsuk az útján.
    * Ne dicsérjük túlzottan a gurunkat a nála idősebbek vagy a hittestvérei előtt. Az sem helyes, ha a lelki tanítómesterünket ugyanazon a néven említjük a hittestvérei előtt, ahogyan ők a saját gurujukat szólítják meg.
    * A Gaudija Mathban általában abban a szellemben vagyunk, hogy felajánljuk a tiszteletünket másoknak, anélkül, hogy előbb bármit elvárnánk.
    * Ha bármilyen faja büszkeség szennyezi be a vaisnava kapcsolatokat, csak idő kérdése, hogy Krsna megleckéztet. Örülünk ennek. A környezet mindannyiunkhoz barátságos, állandóan.
    * Soha ne essetek kétségbe a nehéz pillanatokban. Tanuljátok meg jól a leckét, és menjetek tovább a meghódolás útján.

Ami a legfontosabb, soha ne felejtsük el Srila Rúpa Goszvámi Prabhupád versét: yena tena prakarena, manah Krsna nivesayet… „Mindennél előbbre való, hogy az emberek Krsnára gondoljanak. Később, fokozatosan be lehet vezetni a szabályokat és előírásokat.”

Mindenkinek boldogan el kell helyezkednie a Krsna-tudat e családjában. Ez az aranyszabály, és a magatartásunk ne zavarja meg ezt az ideált. Teljesen másodlagos, hogy milyen dalokat éneklünk a különböző eseményeken, milyenek a szertartások és avatási eljárások, stb. Bár Srila Gopál Bhatta Goszvámi könyve, a Szat Krijá Szár Dipika sok szamszkáráról (tisztító szertartásról) ad útmutatásokat; láttuk, hogy a különböző ácsárják a szertartások más, egyszerűsített változatait fogadták el prédikálási gyakorlatukban. Ez nem ok a vitára.

Ha valaki nagyon is kezdő ahhoz, hogy ezt megértse, nehezen fog társulni más Gaudija Math ágakkal. Nem lehetséges ugyanazt a szigorúságot alkalmazni minden időpontra, helyre és körülményre. Legyünk rugalmasak, harmonizáljunk, és ismét, mindig gondoljunk Krsnára.

A lélek eredete

1981-től 1996-ban folyt a vita a Csaitanja-fa Gaudija Math ágának ISKCON tagján belül a lélek eredetéről. Ezért itt röviden megemlítem, a Gaudija Vaisnava sziddhánta, amint azt az ácsárjáink tanítják, teljesen rávilágít arra a tényre, hogy a dzsavák Sri Krsna tatasztha saktijából (határenergiájából) jönnek, nem buktak el, miután már személyes kapcsolatban voltak az Úr Krsnával Golokában, vagy az Úr Nárájannal Vaikunthán.

Srila Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákura írja könyvében, Bráhmana és Vaisnava, 2. fejezet, Hari-dzsana kanda (86. oldal): „Mielőtt megszerezte volna az anyagi megjelöléseket, az élőlény teljesen tiszta. Bár nem szolgálja a Legfelsőbb Urat, határ-természete miatt megmarad a sánta-rasza semleges helyzetében. A határenergiából született élőlény akkor ugyan még nem érzi az Úr szolgálatának ízét, hiszen nem ismeri az önmegvalósítást, mégis megmarad benne, alvó állapotban, a Legfelsőbb Úr szolgálatának közvetlen hajlama. Bár akkor még nem található meg benne az anyagi élvezet közvetett hajlandósága, amely szemben áll az Úr szolgálatával, a Hari szolgálatával szembeni közöny, és az anyagi élvezet magva, amely a közöny állapotára következik, mégis jelen vannak.

A határenergiához tartozó élőlény nem maradhat örökre közömbös, az odaadásra és a nem odaadásra irányuló hajlamait örökre legyőzve. Ezért, határ-helyzetéből, nem-alkati cselekvéseken elmélkedik. Ahogyan az alvó személy azt álmodja, hogy a fizikai világban cselekszik, anélkül, hogy a cselekvésekben valóban részt venne, amikor a határenergia alvó, közömbös élőlénye csak egy kevés apátiát mutat a Legfelsőbb Úr szolgálatával szemben, és akár csak egy kis időre semleges, változatlan állapotba helyezkedik, megfertőzi az imperszonalizmus. Ezért vágyik arra a feltételekhez kötött lélek, hogy elmerüljön a személytelen Brahmanban, és ezzel elárulja elméjének állhatatlan természetét. De mivel elhanyagolta az Úr örök szolgálatát, és ezáltal ellenségessé válik, nem maradhat meg szilárdan ebben a helyzetben. Az Úrral szembeni ellenségesség megszakítja elméjének koncentrációját, és megszilárdítja, mint az élvezet e világának az urát.

Ezután Májá, a Legfelsőbb Úr külső energiája, befedő és elvető energiái révén arra indítja a határenergia élőlényét, hogy ezt a világot élvezze, és így mutatja meg az élőlénynek, mivel jár az, ha valaki nem vonzódik az Úr szolgálatához.”

Valójában ebben mind a négy vaisnava szampradája egyetért. Az ezzel ellenkező kijelentéseket (pl. amelyeket a Vissza az Istenséghez-ben találunk), vagy amelyeket így lehet értelmezni, úgy foghatjuk fel, mint egyszerűsítéseket egy kereten belül, amely nem igényel sziddhantikus megvilágítást. Mindenesetre a mi Legfelsőbb Urunk jól őrzi a lélek eredetének titkait, és minden jogot fenntart magának, hogy eljátssza szerető kedvtelését, és senkit sem kényszerít arra, hogy kapcsolatban legyen Vele.

Mit tart a vaisnava sziddhánta a transzcendentális irodalom szerzői jogáról


A szerzői jog felhasználója egy kreatív alkotás tulajdonjogait igényli. Ez azonban nem fér össze a világba alászálló isteni tudás természetével. A szentírások kiadásának és terjesztésének egyetlen személyre vagy intézményre korlátozása ellentmond a mi siksa guru paramparánk és a vaisnava ácsárják természetének. Az a szerzői jogigény, amely csökkenti a kiadott és terjesztett transzcendentális könyvek számát, biztos, hogy nem áll egyetlen vaisnava ácsárja érdekében sem.

A jogok egyetlen igazi tulajdonosa maga a Legfelsőbb Úr, Sri Krsna, és egyedül Ő dönti el, melyik tanítványa méltó arra, hogy tovább adja gurujának tiszta üzenetét. Egyszer, amikor Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi Mahárádzs a Krsna-könyvet olvasta, a titkára megkérdezte tőle, miért olvassa a saját könyveit. Ő azt felelte: „Ezek nem az én könyveim, ezeket nekem diktálták.”

Míg Krsna megengedi, hogy Bhagavad-gítáját sok különféle ember kinyomtassa, csak az igazi bhakták nyerik el a bhakti áldásait e szent szöveg kinyomtatásával. Nincs összhangban a transzcendentális törvénnyel, ha bármely vaisnava intézmény ácsárjájuk könyvei után kizárólagos jogokat igényel magának.

A lelki tanítómester Isten átlátszó eszköze, aki az Ő tanításait elviszi a világnak. Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi Mahárádzs azt akarta, hogy a könyveit bárki szétoszthassa, mindenkinek. Amikor jelen volt, még azoknak is megengedte a könyvosztást, akik egyébként távol tartották magukat a misszió igazgatásától. Az ácsárják azt kívánják, hogy a tanításaikat a tanítványaik és más őszinte vaisnavák adják tovább.

A tanítvány a gurujától kapja meg a mantrát és a tanításokat; és megígéri, hogy hűséges marad guruja tanításaihoz. Ez az egyetlen formális feltétel, amit a tanítványnak el kell fogadnia. Így mindegyik tanítványnak joga és kötelessége, hogy gurujának tanításait terjessze, olyan módon, amelyet a legalkalmasabbnak tart. Az is igaz, hogy minden vaisnava misszió természetesen arra akarja használni az általa kinyomtatott és terjesztett írásokat, hogy előmozdítsa az ügyét, a könyvekben kinyomtatott meghívásokon keresztül.

A történelem megmutatta, hogy nagy ácsárják misszióinak tulajdonai néha világias személyek kezeibe kerülnek, akik nem ismerik a helyek szent jelentését. De még az ilyen embereknek sem volt alkalmuk, hogy monopolizálják gurujuk és alapító ácsárjáik írásait. Ez nagyon fontos megfigyelés. Jól ismert tény, hogy az utódok néha nem tudják folytatni az ácsárja tiszta odaadásának vonalát, míg mások tanítványoknak sikerül továbbvinni a szampradája lényegét.

Vaisnava missziók egyes vezető tagjainak helytelen irányítása miatt a gurujuk által megalapozott tulajdon vita tárgya lett, vagy azt rosszul használták. Mégis minden igazi guru tanításai mindazoké, akik továbbviszik üzenetének igazi szellemét. Mivel nem lehet előre meghatározni, valójában ki a méltó tanítvány, mindegyiknek joga van ahhoz, hogy guruja tanításait prédikálja, valamint kiadja és terjessze a tanításait. Csak a saját érdemei, és nem valamilyen kijelölés útján lehet elfogadni valakit, mint aki megfelelően képviseli a lelki tanítómesterét. Azt találjuk, hogy az élő vaisnava hagyomány ezt a következtetést támogatja. Példák erre, többek között:

    * Valamennyi Gaudija Math ág szabadon kiadja az előző ácsárják könyveit. Pl. az ISKCON kiadta a Brahma-Szamhitát, amelyet korábban Srila Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur adott ki.
    * Valamennyi Gaudija vaisnava énekli Bhaktivinoda Thákur és Narottam dász Thákur dalait.
    * Szokás szerint a vaisnavák nagyon örülnek, ha egy másik vaisnava kiadja és terjeszti bármely más szerző szent vaisnava írásait; jól tudván, hogy Krsna és a szerző nagyon boldogok, ha több lélek kerül kapcsolatba az isteni igazsággal.
    * Mivel csak Krsna vezethet el valakit a lelki tanítómesteréhez (brahmánda bhrahmite kona…), tévedés azt gondolni, hogy valaki jogellenesen visszaélhet bármelyik guru tanításaival, ha kiadja és terjeszti a műveit.
    * Gyakorlati szempontból nincs kifogás, ha több misszió közösen koordinálja az előző ácsárják könyveinek kiadását. Ez azonban csak akkor történhet meg, ha a kiadó vállalat célja áthátható, és azt minden résztvevő ismeri. Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi Mahárádzs maga is buzdította a tanítványait, hogy írjanak, bár még személyesen jelen volt. Hogyan írhat egy tanítvány, ha nincs engedélye, hogy idézze a guruját, és kiadja az írásait?

Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi Mahárádzs kiadó vállalatának, a Bhaktivedanta Book Trust-nek sok különféle osztályát indította el. Én magam (B.A. Paramádvatiti) több Bhaktivedanta Book Trust osztály személyes felelőse voltam (svéd, dán, finn és portugál), 1973-tól 1979-ig.

Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi Mahárádzs teljes szabadságot adott nekünk a kiadásra, és örömmel üdvözölt minden új könyvet. Ő csak azzal törődött, hogy minden energiánkkal Krsnáért dolgozzunk, tekintet nélkül arra, hogy később ki fogja kezelni. Potenciálisan Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi Mahárádzs és hiteles követői minden egyes tanítványa elindíthat egy transzcendentális kiadóvállalatot, és kiadhatja Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi Mahárádzs, Srila Sridhar Mahárádzs, valamint az összes többi előző ácsárja írásait. Csak azt kell biztosítania, hogy a könyvek energiáját valóban az Úr szolgálatában fogják felhasználni; különben őt fogják felelősségre vonni a visszahatásokért. Arra is szükség van, hogy minden transzcendentális nyomda vagy közös vaisnava vállalat pénzügyileg átlátható legyen, valamennyi munkatársuk előtt. Ahogy mondják: Világos számlák tartják fenn a barátságot, vagy, Szeretet és bizalom jó ügyintézéssel.

A Bhaktivedanta Book Trust és a Gaudija Math többi kiadóvállalatai nem többek, és nem kevesebbek, mint a Gaudija Math szolgáló ágai. Nagy csalódást kelt, amikor a családtagok nem ismerik a többi rokonukat. Kevésbé fontos a vaisnava történelemben bármelyik nagy ácsárjánk, pl. Srila Bhaktivinoda Thákur, mint Srila Dzsíva Goszvámi? Képzeljétek el, hogy valaki a Rádhá-Dámodar templomból jogdíjat akar követelni Srila Dzsíva Goszvámi könyvei után, amelyeket a vaisnavák kiadtak. Elég rossz, hogy olyan sok csodálatos tírthát, mint a Goszvámi templomok, tévéző és „bidhit” szívó lakók foglaltak el.

Ideje, hogy világosan a középpontba állítsuk az igazi sziddhántát. Egy ácsárja utódai,még akkor is, ha megkapták a megfelelő kinevezést, mindig tartsák eszükben, hogy a hittestvéreiknek éppen annyira joguk és kötelességük, hogy tovább vigyék a tanítványi láncot. Ez a tanítványi lánc törvénye.


--------------------------------

IV. Kísérletek a harmonizálásra

Célunk a minőség

Szükséges-e vagy van-e valami haszna, ha összehasonlítgatjuk egymással a vaisnavákat? Az én hittestvéreim gyakran ezzel a kifogással utasítottak el emelkedett vaisnavákat: ’Mit tett azért, hogy engem megmentsen?’ Vagy, ’Mit tett ő Krsnáért, Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi Mahárádzshoz képest?’ Nagyon elszomorított, hogy az anyagi összehasonlítás miatt testvéreim megfosztották magukat a szádhu szangától, amelyre pedig olyan sürgősen szükségük volt.

Srila Bhaktivinoda Thákur elmagyarázza, hogy csak a legkiválóbb bhakta tudja, a fejlődés milyen szintjén állnak a többiek. Azt mondja, a vaisnava dicsőségét abból is meg lehet érteni, hogy hány templomot nyitott meg, hány új bhaktát hozott el a tanítványi láncához, vagy hány könyvet írt, hányat terjesztett. Míg mindegyik vaisnavának nagyon boldognak kell lennie, ha egy másik vaisnava sikeres a missziós tevékenységében, sok más vaisnava intézményt kell figyelembe vennünk ahhoz, hogy teljes képet kapjunk arról, mi az a helyes gondolkodásmód, amit fejlesztenünk kell.

A Sri Csaitanja Csaritámrta kijelenti: Ne bírálj, és ne dicsérj egy vaisnavát. Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi Mahárádzs hangsúlyozza a magyarázatában, hogy a bhakta dicsőítésével kapcsolatban kivételt tehetünk, ha Krsna kegyéből valami rendkívüli dolgot hajtott végre, de soha ne bíráljunk egy vaisnavát. Ez annyira fontos, hogy itt feltétlenül meg kell említenünk Srila B.P. Puri Mahárádzs csodálatos könyvét: Krsna szíve. Ez a könyv megmutatja nekünk, hogyan semmisíti meg a vaisnava aparádha a lelki fejlődésünket.

Srila Sridhar Mahárádzs megerősíti, csak olyan vaisnavákkal társuljunk bizalmasan, akik kedvezően tekintenek arra az útra, ahogyan gurunk és Krsna kegye alászállt az életünkbe. Ugyanakkor ne társulunk azokkal, akik szívesen lekicsinylik a lelki tanítómesterüket, vagy ok nélkül bírálnak más vaisnavákat. A szentírások azt kijelentik, hogy egy lelki tanítómestert a tanítványairól lehet megismerni. Ezért a jó tanítványnak ügyelnie kell arra, hogy a guruját jól képviselje, és ilyen módon örömet szerezzen neki.

Mindegyik bhakta szeret a lelki tanítómestere dicsőségéről beszélni. Ha nem érti meg, hogy erre másnak is szüksége van, vagy ha másoknak a guruja iránti érzelmei értékelésében nem nagylelkű, akkor megérthetjük, hogy biztosan nagyon éretlen. Az ilyen személy nem képes az én és enyém szintjén túlra látni. Azt gondolja, ’Az én gurum mindenki közül a legjobb.’ Vagy, ’az én gurum meg tud adni valamit, amit másutt nem lehet megszerezni.’ Az ilyen észrevételek az ego-tudat kiterjedései, nem illenek egy alázatos vaisnavához, és csak arra szolgálnak, hogy zavart keltsenek a lelki családban.

Ha elismerünk valakit nagy szolgálatáért, ez elfogadható. Ha azonban elkövetjük azt a nagy hibát, hogy ezt egy másik vaisnava kisebbítésére használjuk bármi módon, akkor aparádhik leszünk. Még az olyan finom jelzés is sértés lesz a guru tattvával szemben, a vaisnava etikett megszegése, röviden aparádha, ha kiemeljünk a saját gurunk dicsőségét, hogy megmutassuk, mennyivel ’jobb’. Minden vaisnava nagy lélek kell legyen, ha más vaisnavák elfogadták. Közöttük a fénylő csillagokat természetesen felismerjük a saját fényükről. Nem kell hirdetni őket, nem is akarják, hogy sokat beszéljenek róluk más vaisnavák között – arról nem is beszélve, ha rá akarják erőltetni őket más vaisnavákra. Ez csupán lelki józan ész.

Következésképpen, a vaisnavát mindenkor megfelelően kell kezelni. Érzelmeikre vigyázni határozottan fontosabb, mint a mennyiségi vagy minőségi megfontolások. Hallottuk, hogy a gurujaink azt mondták, Srimati Rádháráni azt gondolja, mindenki bhakta, kivéve őt magát. Ugyanebben a fényben mondta nekünk Srila Sridhar Maharádzs: „mondja azt bárki, ’van valamim’, ajánljuk neki távolról a tiszteletünket.” Az ilyen személy nem azt tükrözi, amit mi keresünk.

Az eltérő követelmények összehangolása a Gaudija Mathok között

Miután számos könyvet és dalt lefordítottak Srila Bhaktivédánta Szvámi Mahárádzs világméretű mozgalma számára, Krsna imádata lassanként különféle változatokban jelent meg. Ki tudná elfelejteni azt a szép Govinda-dalt, amelyet George Harrison írt, és amelyet Srila Bhaktivédánta Szvámi Mahárádzs bevezetett a templomaiban a múrtik üdvözlésére? Afrikában az emberek a vezető bhaktákat úgy ünnepelték, mint a törzsfőnökeiket, és Brazíliában mindenki elhozta a szamba-hangszereket, hogy csatlakozzon az Úr Csaitanja kirtanjához.

Nyugaton Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi Mahárádzs prédikálási stílusa nagyon forradalmi volt; de a saját guruja sem tett kevésbé forradalmi javaslatokat a prédikálásra. Egészen egyedülálló volt asramokat nyitni vaisnava hölgyek számára. Srila Bhaktivinoda Thákur azonban már beszélt a létezésükről és szükségességükről a Prema Pradipban.

Az efféle adaptálás nem új a szampradájánkban. Az évek során a Gaudija Math különböző ágai sokféle kírtan-stílust, artik, púdzsa és prédikáló technikát fejlesztettek ki. Srila Narottam dász Thákur és Srila Sjámánanda Prabhu is sajátos kírtan-stílusokat alakítottak ki. Különféle területek vaisnavái a saját nyelvükön énekelték a bhadzsanokat, és észrevehetővé vált a helyi kultúrák befolyása. Példák erre a manipuri és az orisszai vaisnavák.

A lélek Isten utáni vágyódása alkati joga, de a külső világban valamilyen mértékben minden változik. Még a múrti-stílusok, templomépítés, vaisnava könyvkiadás módozatai, az ünnepek és a praszádam receptek is változnak. Amikor különféle Gaudija Mathokba látogattam, észrevettem, hogy más dalokat énekeltek a reggeli imádatnál, és az artikban is volt valami finom változtatás. Egyesek jobboldalt kezdve állították fel a guru-paramparát az oltáron, mások balról indultak; Vamsidász Babadzsi képe ott volt egyeseknél, másoknál nem. Egyszer tanúja voltam annak, hogy a szannjász gurum, Srila Sridhar Maharádzs megevett egy darab pizzát, annyira szerette nyugati hölgy-tanítványát. Összességében megértettem, hogy minket csak a lényeg érdekel. A kezdő bhakták hajlamosak azt gondolni, hogy valamit csak egy adott módon lehet megtenni, de a meghatalmazott prédikátor végezhet kiigazításokat a hely, idő és a körülmény szerint.

Srila Rúpa Goszvámi Prabhupád azt mondja, lényegében minden lelki tanítómester ugyanazt a Krsna-tudatot tanítja, bár a részletek változhatnak. Ha a lényeg jelen van egy prédikáló misszióban, és nincs eltérés a sziddhántában, akkor boldogan el kell fogadni a lényeg átadásának részleteit. Ezt lehet, hogy nem mindig könnyű megérteni. Amikor először kemény rock Krsna-zenét hallottam, elszörnyülködtem az ötleten. Aztán, amikor találkoztam olyan fiatalokkal, akik vaisnava meggyőződése onnan származott, hogy zenészekkel kerültek kapcsolatba, rájöttem, hogy milyen szűklátókörű voltam ebben a dologban. Ma számos vaisnava rockzenei csoport kapcsolódik a templomainkhoz, és segítenek abban, hogy sok lelket közelebb hozzanak Krsna nevéhez.

A dolgokat az eredményeikről kell megítélnünk. Nem várhatjuk el, hogy az Úr összes bhaktája ugyanúgy cselekedjen. Krsna szereti a változatosságot. Ha azonban nem tetszik neki valamilyen változtatás, amit egy misszióban bevezettek, ez előbb vagy utóbb ki fog derülni. Amíg nem felejtjük el a Krsna-tudat lényegét, a nagylelkű ember minden különbséget harmonizálhat. Ilyen módon meg fogjuk látni, hogy az Úr Csaitanja terve valóban az egész világnak szól; és egyáltalán nem lepnek meg az új változatok, amelyek megjelennek, amint Krsna meghódítja az emberek szívét a világ minden részében.

Brhat Kirtan

A bhakta közösség harmonizálását össze lehet hasonlítani egy nagy kirtan harmonizálásával. Az inspiráló kirtan sok különféle típusú bhakta együttműködését kívánja meg, helyes vezetéssel és felfogással. A lelki tekintélyek felelőssége, hogy mindenki javára gondolva szervezzék meg a kirtant. Srila Bhaktivinoda Thákur azt mondja, a kirtant a fejlettebb bhaktáknak kell vezetniük, hogy mindenkinek hasznára váljon. Egy bhakta ne vezessen kirtant csak azért, hogy kielégítse ambíciózus, szenvedélyes természetét, figyelmen kívül hagyva a fejlettebb bhaktákat. Kerülni kell a dekoratív mrdangázást is, a túl hangos ütéseket, amelyek elfojtják az éneklést, és nagyon is ráirányítják a figyelmet a játszóra. Az alkalmazott hangszerek célja, hogy támogassák a szent nevek zengését: minden kirtan középpontja Krsna neve. A juga dharma az, hogy jöjjünk össze, dicsőítsük Krsnát a nevein keresztül, és a név legyen az erőteljes hangrezgés, amit az összes többi támogat.

A közössége élet, mint a kirtan, állandó harmonizálást és védelmet igényel. Srila Bhaktisziddhánta Szaraszvati Prabhupád olyan találkozókat szokott tartani, amelyeken azoknak a bhaktáknak, akik nem értékelték egymást, valami jót kellett mondaniuk a másik személyről. Srila Sridhar Mahárádzs is azt tanította nekünk, hogy a környezet módosítgatása csak időpazarlás – ha mindent és mindenkit ki akarunk igazítani magunk körül. Jobban töltjük az időt, ha ’a saját gépünket olajozzuk’, ha a saját Krsna-tudatunkon dolgozunk. Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi Mahárádzs számtalan nyugati életét megváltoztatta személyes példájával.

Hittestvérek és lelki-nagybácsik

A hittestvérek és lelki-nagybácsik témája olyan vaisnava közösségekben merül fel, ahol van vitafórum, és lehetséges a nézeteltérés. Egyes esetekben bírálhatjuk a hittestvéreinket, de gondosan el kell kerülnünk a hit-nagybátyák bírálatát. A hittestvéreknek szokás szerint különféle elgondolásaik és stílusaik vannak, amelyek mind tetszhetnek a gurunak. Néha ezek a különbségek sokféle szolgálat és központ megteremtéséhez vezetnek. Ha azonban negatív módon bíráljuk a hittestvéreinket – lekicsinyeljük őket, vagy politikát alkotunk ellenük – akkor aparádhát követünk el, amely zavarni fogja az odaadás kegyét.

Sokkal kényesebb a dolog, ami a saját gurunk hittestvéreit (a hit-nagybátyákat) illeti. Hacsak nem viselkednek nagyon negatívan a guruval szemben, ugyanolyan tisztelettel kell bánni velük, mint a saját gurunkkal. Példa erre, hogy Csaitanja Maháprabhu formális tisztelettel volt Puriban Brahmánanda Bharati iránt, aki ugyan nem viselkedett megfelelően, de a gurujának a hittestvére volt.

Méltatlan személyt látni az ácsárja ülőhelyén nagyon fájdalmas, és imádkoznunk kell, hogy soha ne találjuk magunkat ilyen szomorú helyzetben. Ha egy bhakta szíve azt mondja neki, hogy egy vaisnava valami igazán helytelent tesz, akkor tartson távolságot attól a vaisnavától, vagy lelki tanítómestertől és a tanítványaitól. A távolság eleget fog mondani. Ha azonban segítséget kell adni egy vaisnavának, akinek avató lelki tanítómestere diszkvalifikálta magát, ennek a legfontosabb vaisnava előírásokkal összhangban kell történnie. A WVA-VVRS-ben alapvető dolog mindenkit elfogadni, aki egy elismert tanítványi lánc guruját akarja szolgálni. Nekik előnyükre válik az a szanga, és Krsna megteszi a többit, hogy mindannyiunknak segítsen ebben a bonyolult világban.

A Prabhupád cím

Az én tapasztalatomban, a Gaudija Mathban gyakran találkoztam vegyes érzelmekkel amiatt, hogy Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi Mahárádzsot a tanítványai Prabhupádnak nevezték az ő hittestvérei előtt, vagy amikor a hittestvérei nem szólították őt Prabhupádnak. Összességében azt hiszem, egészen könnyen el lehet dönteni, kit és mikor lehet így szólítani.

Mindannyian tudjuk, hogy a Srila Prabhupád címet nagy ácsárjáknak adták a múltban, a mi szampradájánkban. De tanítványai minden lelki tanítómestert is nagy ácsárjának tekintenek, és ő, mint guruja tanítványi láncának képviselője, nem több, vagy nem kevesebb, mint más lelki tanítómesterek. Hogy egy lelki tanítómester milyen nevet vagy címet fogad el, amin a tanítványai megszólítják, ahhoz a hittestvéreinek igazán nincs semmi közük. De ők, mint hittestvérek, szintén egy hiteles néven szólítják. Ez az érzelem érthető, amennyiben minket is egyformán zavarna, ha az egyik hittestvérünket ugyanazon a néven kezdenék hívni, mint amit mi a gurura szoktunk használni. Ezért van az, hogy Srila A.C. Bhaktivédánta Szvámi Mahárádzs hittestvérei őt a mai napig Szvámi Mahárádzsnak hívják. Mivel ez a könyv a Gaudija Math család valamennyi tagjához szól, mi is az ő eredeti szannjász nevét használtuk. Meg kell érteni, hogy sohasem hiba a gurunkat azon a néven szólítani, amit megtanultunk, de a guru hittestvérei előtt nem helyes etikett őt a hittestvérei által ismert néven nevezni. A tanítványnak is meg kell tanulnia, hogy ne zavarja, vagy ne nyugtalanítsa, amikor a guru hittestvére őt a privát testvéri néven nevezi. Néha egy hittestvér kivételt tehet, hogy ösztönözze hittestvére tanítványait, vagy lehet, hogy ő is elfogadta siksa gurujának, és ezért a guru nevén szólítja. Az ilyen magatartást azonban nem szabad elvárni. Akkor se lepődjünk meg, ha más vaisnavák nem úgy gondolják, hogy a mi gurunk olyan kizárólagosan fontos, ahogyan mi véljük.

A missziók és a vezetők csak akkor tudnak szabadon társulni tisztelettel, és az Egység a Különbözőségben teljes átérzésével, ha ezt a szabályt be lehet vezetni. Gondolom, igazából mindannyian erre törekszünk. A világnak még a legnagyobb ácsárjái fizikai eltávozása után a tanítványok egyedül a vaisnava világban reménykedhetnek, hogy boldogan folytassák a szolgálatukat a gurujuktól való elválásban. Én így értem a helyes vaisnava etikettet a guruk neveit illetően; és szívből kívánom, hogy mindannyian megteremthessünk egy olyan WVA-VVRS környezetet, ahol a nem sértő vaisnavák megoszthatják egymással a gondolataikat, és segíthetnek megvédeni a másik prédikálási törekvéseit és sikereit.

Minden ácsárját, mindig abban a fényben fognak látni, hogy mivel járult hozzá a szampradájához. Nem azzal kell demonstrálni a gurujaink fontosságát, hogy számos kizárólagos címet és magasztalást ragasztunk a nevéhez. Másrészt, ha egyes tanítványok jól érzik magukat, ha a gurujukat számos címmel dicsőítik, legyünk elég nagylelkűek, és fogadjuk el. Hadd tegyek fel azonban egy kérdést. Miért nem igyekszik senki, hogy sok címet aggasson Nárada Munira vagy Sukadev Goszvámira, amikor róluk beszélnek? Attól félek, amíg ennyit foglalkozunk a nevekkel, addig nem vagyunk igazi kapcsolatban a lényeggel.

Isteni megbékülés

A világ vaisnavái egyesülnek, és fokozzák erőfeszítéseiket, hogy megmentsék a feltételekhez kötött lelkeket a karmikus visszahatásaiktól. Teremtsük meg mindannyian a szerető hálózatot, amely illően feltárja a Legfelsőbb Úr Sri Krsna, és valamennyi felhatalmazott fia és lánya méltóságát. A Visva Vaisnava Rádzs Szabhá – a Vaisnava Világszövetség a tökéletes fórum, amelyen keresztül valamennyien társulhatunk Sri Csaitanja Maháprabhu tervében. Jöjjünk össze ezért mindannyian a WVA-VVRS találkozókon, mélákon és ünnepeken. Osszuk meg prédikálási eredményeinket, és lelkesítsük egymást azzal, hogy mindenkit meghallgatunk. Amikor Srila Sukadev Goszvámi beszélt, India összes bölcse eljött, hogy meghallgassa. Jól tudott, hogy az Úr a bhaktáin keresztül részesít áldásaiban. Szükségünk van hát egymás társaságára. Szalmaszálat veszek ajkaim közé, lábaitokhoz borulok, és könyörgök, ne fosszatok meg bennünket szent társaságotoktól.

Mindannyian még boldogabban fogunk énekelni és táncolni, ha bemutathatjuk a világnak a védikus hagyomány vallási kultúráját, és az Egység a Különbözőségben új erejét. Az erős, független ácsárják és vaisnava missziók mind felsorakoznak a Legfelsőbb Szeretet egyetlen igazságáért. Ezt nem azért teszik, hogy irányítsák egymást, hanem hogy feltárják ennek az élő hagyománynak a dicsőségét, amely egyre csak növekszik, amint egyre több vaisnava hitű ember folytatja a guru parampara szent hagyományát. Az olyan további lehetőségek, mint az Internet, lehetővé teszik a vaisnavák számára, hogy világszerte kommunikáljanak egymással. Ez azt is lehetővé teszi, hogy a világ legtöbb családja hozzáférjen az információhoz a vaisnava misszióról és írásaikról.

Bármilyen különbség volt is a múltban, az hozzájárul transzcendentális megértésünk növekedéséhez. A széles látókör és a vaisnava szeretet, az egyik misszió vagy a másik határain túl, a fejlett vaisnava jele. Nem lesz mindig könnyű, és néhány probléma nem oldódik meg egy nap alatt, de ez nem fontos. Maga a törekvés a dicsőség, amely megvéd minket minden kudarctól.

Minden igaz vaisnava ennek a szangának a tagja. Nincs szükség formalitásokra, hogy a részévé váljanak. De ha azt akarjuk, hogy a fórum hatékonyabb legyen, ehhez sok kiváló vaisnavának, sok energiát és ötletet kell befektetnie. Minden önkéntes próbáljon meg találkozni, több erőt nyerni, ötleteket kapni, hogy boldoggá tegyen minden vaisnavát. Ilyen módon a vaisnava világ még szebbé teszi a lelki újjászületés aranykorát, amelyet az Úr Sri Csaitanja kezdett el ebben a Kali-korszakban.

Még egyszer kérem, bocsássatok meg a hibákért, vagy ha valami kimaradt ebből a könyvből. Az idő rövid volt, mi pedig fel akarjuk ajánlani nektek ezt a kiadványt Srila Bhakti Promode Puri Mahárádzs, a WVA-VVRS elnöke századik születésnapja évében. Minden dicsőséget neki, és Srila Prabhupád Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur összes élő tanítványának. Csodálatos munkát végeztek, segítettek abban, hogy összejöjjön ez a szanga, megáldottak bennünket társulásukkal és buzdításukkal. Ők, és az összes vaisnava teszik elviselhetővé az életet ebben a világban. Lábaikhoz borulunk, és imádkozunk indokolatlan áldásaikért. Terjedjen el a Gaudija Math ágak dicsőséges kirtanja az egész világon, hogy a dzsívák felfedezhessék az igazi szeretetet.

--------------------------------
Kapcsolat

Internet: http://www.vrindavan.org/

Vrnda titkárság, India
Vrnda Kunja Bhut Gali, 30, Gopesvar Road Mohalla
Vrndavan District Mathura UP PIN 281121
Tel: (565) 443 623 Fax: (565) 442172
E-mail: vrinda@nde.vsnl.net.inAz email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Vrnda titkárság, Európa
Suleggstr. 13. 3600 Thun, Svájc
Tel/fax: (033) 227 103
E-mail: gaurahari@bhakti-yoga.chAz email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Vrnda titkárság, Dél-Amerika
Jirón Callao 480 con Tacna, Lima, Peru
Tel: 51 (14) 223844
E-mail: isevperu@amauta.rcp.net.peAz email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Vrnda titkárság, USA
4138 NW 23rd Ave. Miami Fl. 33142
Tel/fax: (305) 638 2403
Vagy E-mail: Pswami@ipof.fla.netAz email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

--------------------------------

Bibliográfia

A következő könyveket használtuk fel kutatásunkban:

    * Srila Bhaktivinoda Thakur: Navadvip Dham Mahatmya
    * Srila B.K. Sraman Maharaj: Prabhupad Bhaktisiddhanta, Sri Caitanya Math Publications
    * Srila Prabhupad Bhaktisiddhanta Szarasvati Thakur: Prakrta Rasa Sata
    * Srila Bhaktivinoda Thakur: Prema Pradipa, Vraj Raj Press c/o ISKCON Vrndavan
    * Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Gosvami Maharaj: Sri Guru and His Grace, Guardian of Devotion Press
    * Srila Narayan Maharaj: Sri Prabandhavali, Gaudiya Vedanta Publications
    * Srila Bhaktivinoda Thakur: The Bhagavata. Guardian of Devotion Press
    * Srila A.C. Bhaktivedanta Swami: In Search of the Ultimate Goal of Life, Rupanuga Bhajana Ashrama
    * Tridandi Sri Bhakti Prajnan Yati Maharaj: Three Apostles of Gaudiya Vaisnava Movement, Sree Gaudiya Math

--------------------------------

Fordította:

Gauramantra d.d. (Lakatos Andrea) és Rohini Prijá d.d. (Szilágyi Márta), 2005. június

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült:

Swami B.A. Paramadvaiti:
Our Family the Gaudiya Math
Vrinda – The Vrindavan Institute for Vaisnava Culture and Studies, Vrindavan, UP, India, 1999
ISBN 3-927745-90-1
Bhaktipédia felelős:

B.A. Késava szvámí
Comments