Mesterek


 Sríla Bhaktivinód Thákur

Bhaktivinód Thákur törhetetlen fáradsággal és aktivitással élt Krsna, az Istenség Legfelsőbb Személyiségének szolgálatában. Nektárfolyamhoz hasonlatos írásai - melynek hullámai hűsítő balzsamként hatnak az anyagi világ égető tüzétől szenvedő, hazáját vesztette lélek számára - azt a célt szolgálták, hogy újból visszaállítsák a társadalom intelligens és művelt rétegeinek hitét az Úr Csaitanja nemes tanításában.

Gaurákisóra Dász Babadzsí

Gaurákisóra Dász Babadzsí kereskedő családban született egy Bagdzsan nevezetű kis faluban, a Padma-folyó partján, a mai Bangladés területén. Mikor még a házasok életét élte, Vamsi dásznak nevezték. s így követte a szent iratok szabályait. Megélhetését tisztes foglalkozása biztosította, gabonakereskedő volt. Felesége azonban elhalálozott, ő pedig ezzel be is fejezte családos életét. A szent Vrindávanba vonult vissza, ahol Dzsagannáth dász egyik tanítványától, Bhágavata dász Bábádzsítól kapta meg a bábádzsik szerény gyolcsruháját. Vradzsa-mandala 168 mérföldes körzetében élt, a fák alatt lakott, így gyakorolta nagy lemondásban imádatát.
 
Szvámí Bhaktisziddhánta Szaraszvatí

Sríla Bhaktisziddhánta Szaraszvati Thákur a Dzsagannáth Puri nevű szent zarándokhelyen született, Bhaktivinód Thákur családjában, aki a Srí Csaitanja Maháprabhutól alászálló tanítványi láncolathoz tartozó nagy vaisnava ácsárja, tanító volt. Noha Bhaktivinód Thákur magasrangú állami hivatalnok volt, azon munkálkodott fáradhatatlanul, hogy Srí Csaitanja tanítását Indiában meggyökereztesse. Lelki szemei előtt egy világméretű spirituális mozgalom képe lebegett és azért fohászkodott hogy egy olyan fia szülessen, aki segít valóra váltani álmát.
 
Szvámí Bhakti Raksak Srídhar

Őszentsége Sríla Bhakti Raksak Srídhár Gószvámí Mahárádzs 1894-ben, egy köztiszteletben álló bráhmana családban született, Hápáníja falvában (Burdwan körzet Nyugat-Bengálban). Tanulmányait a Baharampur egyetemen végezte. Miután Csaitanja Maháprabhu szülőhelyének környékén született, már kicsi gyermekként is vonzódott a szankírtanhoz, Krsna Szent Neveinek zengéséhez.
 
A.Cs. Bhaktivédánta Szvámi Prabhupád

A. Cs. Bhaktivédánta Szvámí, akit tanítványai szeretettel Sríla Prabhupád néven szólítottak, 1896-ban, a Krsna megjelenési ünnepe (Dzsanmástamí) utáni napon született a Földön tiszta vaisnavák családjában, Abhay Csaran De néven. Kalkuttában éltek, s ott végezte tanulmányait is.
 
Szvámí Bhakti Abhay Narayan
Abhay Narayan Baján született 1954-ben. Iskoláit Svédországban végezte, ahová még gyermekként került emigrációba. Vonzalma a keleti életfelfogáshoz hamar megnyilvánult. Az egyetemen indológiát és szanszkrtot tanult, a hindu filozófia és vallás kiemelkedően gazdag ismeretét azonban indiai mestereitől, A.Cs. Bhaktivédánta Szvámítól és B.R. Srídhar Szvámítól sajátította el.
 
Szvámí Bhakti Alóka Paramadvaiti
Minden dicsőség örök lelki tanítómesteremnek, Sríla Prabhupádának! Minden dicsőség a Legfelsőbb Úrnak, Srí Krisnának, aki a Felsőlélek mindenki szívében. Ő vezetett el engem mesterem lábaihoz, és sok-sok lelki útmutatást nyújtott már életemben. Németországban születtem 1953-ban, csupán néhány évvel a második világháború után. Egy kis faluban éltünk, ahol nem volt több tíz háznál, így közeli kapcsolatban lehettem a természettel
 
Srípád Krsnánanda Ácsárja Prabhu
Srípád Krsnánanda Ácsárja Prabhu 1955-ben született Gödön. 1976-ban találkozott lelki tanítómesterével, Sríla Bhakti Abhay Narayan Maharáddzsal, majd nem sokkal később már felavatott tanulószerzetese a missziónak.