Nandafalva

Más jónéhány autóstérképen is jelölik ezt a kis helységnevet, s világszerte is sokan tudnak a létezésérõl. A magyarországi vaisnavák hívják így lelki központjukat, azt a kis tanyaközösséget, amely Szegedtõl huszonöt kilométerre található, és amelynek központjában 2000-ben épült fel az új templom.A közösség magját nyolc család alkotja. Õk elszórva élnek néhány száz méteres körzetben egymástól. A központi épület, a legelsõ, amit megvásároltunk húsz évvel ezelõtt, templomként, vendégházként, közösségi házként funkcionált. A sokat megélt templomszoba a hívõk számának gyarapodásával azonban kicsinek bizonyult.

Megérett a helyzet arra, hogy valóra váltsuk lelki tanítómesterünk álmát, és egy valódi vaisnava templomot építsünk. Gurudévánk, B.A. Narayan Szvámí sokszor beszélt nekünk errõl, sõt még a helyét is kijelölte egy közeli domb tetején. Sokszor mesélt nekünk terveirõl. Szerette volna, ha az épület stílusában a magyar és a hindu építészet stílusjegyei ötvözõdnének, és a környék lakói is eljárhatnának az istentiszteletekre. Azt, hogy ez az álom megvalósult, Paramadvaiti Maharádzs lelkesítésének köszönhetjük. Õ tovább álmodta mesterünk álmát, és arra inspirált bennünket, hogy lépjünk, és elõre tekintsünk. Ma már áll a templom, és éppen azon a dombon ahol Gurudév tervezte.

A tanyavilág amelyben élünk nagyszerû lehetõségeket nyújt a családok számára, hiszen a megvásárolt tanyaépületek ideális távolságban vannak egymástól, könnyen felújíthatók, átalakíthatók, kis föld is tartozik hozzájuk. Így minden család megõrizheti szuverenitását, és könnyen ápolhatja kapcsolatát a többiekkel. A földeken minden szükséges zöldségféle megtermelhetõ, ami azért is fontos, mert természetesen a közösség minden tagja vegetárius. A gyerekek jó levegõben, szabadon nõnek fel, megismerik a természet szépségeit. A kicsik számára óvodát is szerveztünk, ez a központi épületben mûködik.

Indiában az esetek nagy részében a templomokat szerzetesi közösségek mûködtetik, a családok pedig „kívülrõl” támogatják a mûködésüket. Nálunk rendhagyó módon ez úgy alakult, hogy idõvel mindenki családot alapított, és most a családok viselik gondját a templomnak, s õk végzik a templomi szolgálatok nagy részét is. Minden család önfenntartó, saját kenyérkeresettel rendelkezik, és a magántulajdont mindannyian tiszteletben tartjuk. Természetesen vannak közös kiadásaink is, mint például a közösség közös tulajdonát képezõ épületek fenntartása, ünnepek megszervezése, tehenek etetése, gondozása stb. – ezeket közösen finanszírozzuk.

Nincs olyan épület, amely garantálhatná valaki számára a lelki elõremenetelt. Egy épület erre nem képes. A vallásosság, a lelki élet igazi kérdései a szívben dõlnek el, mégis nagy jelentõséget tulajdonítunk a templomnak. Ha van egy hely, ahol a feltételek ideálisak az elmélyülésre, a meditációra, ahol az ember kifejezheti Isten felé érzéseit, odaadását, szeretetét – akkor ezt mi nagyra becsüljük. Másrészrõl a közös célok és erõfeszítések növelik a közösség összetartozását, és egy templom építése igen nemes célkitûzés. Isten mindenütt jelen van, nemcsak a templomban, de a templomban minden együtt van ahhoz, hogy Õt dicsõítsük. Itt minden Õrá emlékeztet, és itt gyûlnek össze hívei, akiknek a társasága nélkül értelmetlen lenne lelki életrõl beszélni.

A nagyobb ünnepekkor Nandafalva megtelik, hiszen ilyenkor ide, az anyatemplomba zarándokol minden testvérünk az ország egész területérõl. A templom háta mögött egy nyári templom lehetõségét alakítottunk ki, ami azt jelenti, hogy ilyenkor az oltár megfordítható, és egy amfiteátrum szerû térben akár több százan is részt vehetnek a szertartásokon.

Szeretnénk hosszútávon színvonalasabb vendéglátásra berendezkedni, esetleg jóga vagy természetgyógyász táboroknak adni otthont, vegetárius éttermet nyitni. Sok tapasztalatot szereztünk az évek során, már harmadszor rendeztük meg itthon a nemzetközi vaisnava találkozót, amelyen alkalmanként közel kétszáz bhakta gyûlt össze itthonról és Európa számos országából.

A templomot természetesen nem magunknak építettük, hanem elsõsorban másokért, ezért szeretettel várunk minden érdeklõdõt. Senkire sem akarjuk ráerõltetni meggyõzõdésünket, de ajtónk nyitva áll minden keresõ-kutató vagy kíváncsi ember elõtt.

Srí Srí Rádha-Gopivallabha
(Isten női és férfi arculata)

térkép