Truly áshram


Limától, Peru fõvárosától északra tartunk. Utunk a dél-amerikai kontinens csendes-óceáni partvidékén, a nyolcezer kilométer hosszan elnyúló Atacama sivatagon át vezet. Egy órányi autózás után érkezünk a sivatag elsõ életjeleihez. Szerpentinen ereszkedünk le Pasamayo oázisához. Ez a hely, melyet a Chancay folyó táplál, idõtlen idõk óta lakott. A Chankay és Mocha indiánok kultúrája és õsi építményeik – ilyen Chan Chan hatalmas vályogvárosa –, tették jól ismertté ezt a termékeny oázist, enyhülést kínálva a fáradt utazónak. Itt, a Csendes-óceán partján található a perui vaisnavák Trulli ásramja, melyet Szvámi B.A. Paramadvaiti alapított 1992-ben. Ez az elsõ ökológiai farmközösség Peruban. Épületeiben az õsi amerikai stílus ötvözõdik az indiai vaisnavák kultúrájával. Az ásram a dél-olaszországi Alberobello (Puglia tartomány) hírneves épületeirõl kapta nevét, melyeket vályogból emelt kupolák, a trullik díszítenek. Elõször az Andok fennsíkjain fedeztek fel ilyen kúp alakú építményeket. Régen a Chulpa indiánok laktak ezekben, melyeket putucusnak neveztek, s azt vallották, a kör alakú szállásokon nem képesek megragadni a negatív energiák. Késõbb ismét kedveltté váltak ezek az építmények, amiket az eredeti építõk neve után chulpáknak hívtak. Hasonló szerkezeteket találunk Indiában, Szicíliában és Tunéziában is.

Ez az egyik legõsibb és legtermészetesebb építkezési mód, hiszen ezek az építmények a legegyszerûbb anyagokból, földbõl, homokból és kõbõl készültek. Antonio Gaudí, a híres katalán építõmûvész is tanulmányozta ezeket a formákat, és úgy találta, azért olyan stabilak, mert formájuk teljesen természetes, s így a kupolák nem igényelnek idegen anyaggal, fával vagy acéllal történõ megerõsítést. Ez a kúpforma hasonlít a két pont között lelógatott lánc természetes ívéhez, s ezért még földrengésnek és szélvésznek is ellenáll.

A perui trullik egy gigantikus ûrállomás hatását keltik. A falakat jantrák, védikus jelképek díszítik, melyek az egyetemes valóság magasabb tudatosságának üzenetérõl tanítanak bennünket. Az itt lakók terve az, hogy az épületek végsõ elrendezésükben egyúttal egy védikus planetáriumként is szolgáljanak. A védikus írások tizennégy világról, a megismerés tizennégy síkjáról tanítanak, és arról, hogyan emelhetjük tudatosságunkat mind magasabb dimenzióba, végül a tiszta lelki tudatosság szintjére. A védikus planetárium húsz trullija a tanítás, a megtapasztalás és az isteni jelenlét felismerésének egy-egy szintjét jelképezi, amely a transzcendens legtisztább megismeréséhez vezeti el az embert – a szeretet kincsestárához, Dámódar templomához. Csakis Õ, maga az Úr képes a szeretet erejével összekötni minket belsõ énünkkel.

Egyszerû, természetes élet, mûvészet és meditáció – ezek az ásram-közösség alapelvei. Julio Mayo mûvészeti vezetõ elmondja, hogy a Dél-Amerika különféle vidékeirõl érkezett festõkön, zenészeken és szobrászokon kívül az 1980-as évek elején indult németországi Harmony School of Conscious Art (Tudatos Mûvészet Harmónia Iskolája) mûvészei is részt vesznek ebben a monumentális építkezésben, ahol nem használnak más anyagot, csak a helyben található agyagos földet és követ. Az itt folyó munka arra sarkall más dél-amerikai közösségeket is, hogy eljöjjenek tanulni a hely természetközeli, mûvészi és szellemi légkörébõl. Egyetemekrõl és külföldrõl is érkeznek látogatók, akik a saját szemükkel szeretnék látni, hogyan folytatható olyan, magasabb tudatossággal teli természetes életmód, ami igazi örömöt nyújt, miközben nélkülözi a modern élet luxuskörülményeit, mely napjaink világát jellemzi. Az ásram lakói száraz-vécéket használnak, amelyek nem fertõzik a vizet és a talajt, a felhasznált anyagokat komposztálják vagy újrahasznosítják, a földeket vegyszermentesen mûvelik, és egyszerû vegetárius életmódot folytatnak. Az elektromos áram sem ért el ide, a szél és a Nap ereje az egyetlen külsõ energiaforrás.

– A védikus tanítások áthatják egész bensõnket. A meditáció és a szellemi kutatás tapasztalatai vezettek minket ide – mondja Szvámí B.A. Paramadvaiti. – Azt szeretnénk, hogy minden egyes ív, minden egyes vályogtégla az abszolút harmóniára emlékeztessen bennünket, s az elzengett mantrák transzcendentális hangvibrációját sugározzák vissza az épületek és a meditációs szobák. Harmonikus emberi kapcsolatok kialakítására ösztönöz ez a környezet. Az idõtlen mûvészet, a szív üzenete, az élet mûvészete teljesedik be, ha földi vándorlásunk végén tudatossá válhatunk Istenrõl, s eltávolodunk a durva anyagtól. Az ásram fõ célja az, hogy segítsen megállítani a halál és születés folytonos körforgását, melynek fõ mozgatója az illúzió és az önzõ ragaszkodás. Az Internet és az ûrtechnika napjaiban visszatértünk gyökereinkhez. Vissza a természethez, ami közös alapja minden embernek, minden fajnak, minden kultúrának. Egyedül a szeretet az, amire szükségünk van.

Eliseo Franco

További info: http://www.vrindavan.org/trulys/