Vrinda hozzáállás

A vaisnava ökológia elvei
Ami az életet és célját illeti, a föld lakói között különféle elgondolásokkal, filozófiákkal és tevékenységekkel találkozunk, de általában véve két uralkodó koncepció van: egyesek úgy tartják, elengedhetetlen, hogy az életet a lehető legjobban élvezzék, mert azt hiszik, hogy úgyis megszűnik a halál pillanatában; mások viszont annyira elkeseredtek a világ színhelyétől, hogy nem akarnak tovább élni, fel akarnak hagyni mindenfajta érzelemmel, gondolatokkal és vágyakkal, és saját magukat ki akarják szabadítani ebből a világból, meg akarják szüntetni létüket, személytelen felszabadulásra törekszenek. Nem képesek meglátni, hogy minden meglepő módon jól tervezett és szervezett. Nem sejtik, hogy létezik egy legfelsőbb teremtő.
 
A szerzői jog
A szerzői jog felhasználója egy kreatív alkotás tulajdonjogait igényli. Ez azonban nem fér össze a világba alászálló isteni tudás természetével. A szentírások kiadásának és terjesztésének egyetlen személyre vagy intézményre korlátozása ellentmond a mi siksa guru paramparánk és a vaisnava ácsárják természetének. Az a szerzői jogigény, amely csökkenti a kiadott és terjesztett transzcendentális könyvek számát, biztos, hogy nem áll egyetlen vaisnava ácsárja érdekében sem.
 
Néhány gondolat más vallásokról
A Gaudija Math szintén elismeri, hogy a Legfelsőbb Úr más vallásokban is megnyilvánította üzenetét az emberiségnek. Srila Bhaktivinoda Thákur pl. nagyon tiszteli Jézus tanításait, Jeruzsálem megmentőjének nevezi, és kommentárokat írt az első parancshoz. Sok más vaisnava ácsárja prédikált Jézusról ugyanebben a szellemben. A Visva Vaisnava Rádzs Szabhá elnöke, Srila B.P. Puri Mahárádzs mondta: „Nem lehet figyelmen kívül hagyni, milyen sokat adott Jézus a teizmus világának.” Tudjuk, hogy Sri Csaitanja Maháprabhu is sokszor beszélt muszlimokkal. Hivatkozott a Koránra is, és elfogadta, hogy Allah Visnunak egy másik neve.