A vaisnava ökológia elvei

Ami az életet és célját illeti, a föld lakói között különféle elgondolásokkal, filozófiákkal és tevékenységekkel találkozunk, de általában véve két uralkodó koncepció van: egyesek úgy tartják, elengedhetetlen, hogy az életet a lehető legjobban élvezzék, mert azt hiszik, hogy úgyis megszűnik a halál pillanatában; mások viszont annyira elkeseredtek a világ színhelyétől, hogy nem akarnak tovább élni, fel akarnak hagyni mindenfajta érzelemmel, gondolatokkal és vágyakkal, és saját magukat ki akarják szabadítani ebből a világból, meg akarják szüntetni létüket, személytelen felszabadulásra törekszenek. Nem képesek meglátni, hogy minden meglepő módon jól tervezett és szervezett. Nem sejtik, hogy létezik egy legfelsőbb teremtő. Ebben a világban nehéz becsületes és feddhetetlen személyekkel, tekintélyekkel (vagy hatóságokkal) találkozni. A politikai, oktatási és vallási szervezetek többségét önző érdekek irányítják, ami általános bizalmatlanságot keltett ezen intézmények iránt, közben a földanya tele lesz sebhelyekkel.
A materialista életfelfogás egyszerre rombolta le földünk biológiai jólétét és az emberiség jövőjét. Mi, mint e bolygó egyedüli gondolkodó lakói, kétségkívül felelősek vagyunk azért, hogy érvényes és tartós megoldásokat találjunk.
Lelki tanítómesterem, Srila Prabhupáda kegyéből megismertem egy kultúrát, amely már sok korszak óta létezik ezen a bolygón: a védikus kultúrát. Kiterjedt irodalma tájékoztat minket attól, hogyan élhet egy civilizáció harmóniában a természettel, és hogyan követheti a jóság útját. Úgy találtam, hogy ez a tudás választ ad számos kétségre és kihívásra, amely a modern társadalom racionális gondolkodásmódjából származik.
A védikus hagyomány teljesen nyitott arra, hogy végrehajtsa a szükséges kiigazításokat, amelyek mindenki jó közérzetét garantálják. Elrendeli, hogy védjük meg a gyengéket és elhagyottakat.
Mindenkit megkérünk, tegye magáévá a következő pontokat, vagy néhányat, hogy közös frontban egyesüljünk, és alázatos szolgálatot végezzünk, ami általános megkönnyebbülést hoz, és segít abban, hogy megtanuljuk, hogyan lehetünk boldogok anélkül, hogy szenvedést okoznánk másoknak.
A megoldás a szabályok és ajánlások sorozata, amelyeknek az a céljuk, hogy jobb világot építsünk, összhangban a védikus filozófiával. Terjessze ezt az információt a családban és a közösségben, hogy mindannyian aktív résztvevők legyünk a megoldás különböző alternatíváiban.

Bevezetés


A vaisnava filozófia a védikus kultúrának nevezett dicső múltból származik.
Az ősi védikus írások és az indiai életmód védik az anyatermészetet, és hálásak neki. Ezek az írások úgy ábrázolják őt, mint egy Bhúmi nevű tehenet, aki a mi jóakarónk, és minden lakót egyenlően táplál. Azt is megmondják, hogy amikor egy személy szükségtelen szenvedést okoz másoknak, Bhúmi is szenved.
Sajnos a modern India feledésbe merítette ősi bölcsességét, és egyre inkább elfogadja a nyugati felelőtlen életmódot. A modern ipari világban a fejlődés olyan mértékben átalakította a bolygót, hogy senki, a vaisnavák sem készültek fel arra, hogy szembenézzenek a katasztrofális következményekkel. Mindenütt vegyi termékek, szennyezés és rombolás van, a műholdas és Internetes kommunikáció nem sejtett dimenziókat ért el.
Hogy aktualizáljuk az emberi életminőség megjavításával kapcsolatos, a vaisnaváknak adott ajánlásokat, elkészült egy lista arról, hogy mit kell tennünk, mit kell javasolnunk. Ezt a listát szánjuk azoknak is, akik gyakorlati megoldásokkal kívánják segíteni a világot.

* Vegetáriánus életet élni, hús, hal és tojás evése nélkül. Ebben a formában ápoljuk a kegyességet és a * részvétet a szívünkben.
* Nemet mondani a drogokra, mert veszélyeztetik lelki, mentális és fizikai jólétünket.
* Használjanak preventív gyógyszert.
* Nem cigarettázni. Ez az üzletág a mi zsebünkre gazdagszik meg, közben milliók szenvednek.
* Megőrizni a szüzességet a házasságig.
* Maradjunk távol az AIDS-től, egyszerű formában: cölibátus vagy komoly házasság. A házasságon kívüli kapcsolatok a tisztelet teljes hiánya a társ méltóságával és a lehetséges gyerekekkel szemben. Ajánlott, hogy nemi kapcsolatokat csak a házastársunkkal, és kizárólag azzal a céllal tartsunk fenn, hogy meghívjunk egy gyereket a családba.
* Nemet mondani a szerencsejátékokra. Ezek rossz szokásokat és függőséget teremtenek, és elősegítik a becsapó mentalitást (terjesztik a csalást a világban).
* Határozott megállj az abortuszra!

Test, elme és lélek egészsége

Hogyan maradhatunk egészségesek, ha a világ már szennyezett körülöttünk? A savas eső folyamatosan problémákat okoz, az ózon ott kevés, ahol szükséges lenne rá, és ott sok ahol ártalmas. Minden ételünkben vegyi műtrágyák és mérgező rovarirtószerek vannak; terjed az erőszak és a pornográfia, és ezek a kiadványok még undorítóbb szennyel töltik meg az agyunkat, mint a fizikai környezet szennyezés; az emberek a maguk részéről olyan tudatlanok, hogy azt gondolják, a gyógyszertár adja a megoldást az összes betegségre. Az olyan drogok, mint a Prozac, módosítják az elmét (tudatállapotot), és emberek millióit mérgezik meg. A géntechnológia és a táplálékok besugárzása radikális változásokat hoztak a világba, és olyan hatásokat váltanak ki, amelyek megfordíthatatlanul megkárosítják természetes, biológiai jó közérzetünket.

A test - azok vagyunk, amit megeszünk

Feltétlenül szükséges a vegetáriánus étrendet követni. Ősidők óta gyakorolják ezt, akik a jóga, a jóság és a megtisztulás útján járnak. Vagy száz dolgot mondhatunk, hogy hogyan segít valaki megoldani a világ problémáit, ha vegetáriánussá válik.
Javaslom, csak akkor folyamodjanak orvosi drogokhoz, amikor már minden természetes gyógymód kudarcot vallott. Sok hagyományban találkozhatunk természetgyógyász módszerekkel. A gyógynövények, agyag, tiszta víz, levegő és szerető gondoskodás a legjobbak, amik a rendelkezésünkre állnak. Az Ájurvéda írások egy természetesebb, ősi orvostudományról beszélnek; ami többnyire a megelőző gyógyítás rendszere. A természetes gyógyítás alapjait aszerint kell megértenünk, ahogyan ezek a hagyományok és szövegek leírják, és el kell kerülni a kemoterápiát. Előfordulhat manapság, hogy nehéz szakembereket találni ezekben a tudományokban, de a betegségek megelőzését könnyebb megtanulni.
A gyorsétkezési morált hagyjuk abba! Csak friss, szerves alapanyagokat vásároljunk. Ne használjunk mesterséges színezékeket, vegyi ízesítőket, tartósítószereket, se ezernyi más, betegségeket okozó szörnyűséget, amiket a gyógyszer- és táplálkozásügyi hatóságok kényelemből vagy tudatlanságból még nem tiltottak be. Ne használjunk se finomított cukrot, se fehér lisztet. A tisztaság sokkal közelebb van Istenhez. Ha kívül és belül tisztán tartjuk magunkat, testünk védelmi rendszere erős marad.

Az elme ökológiája

Kerüljük a TV-t, mert ez sokféle módon beszennyezi a gyerekeket és a felnőtteket. Hogy néhányat említsek: szexmániát és kielégíthetetlen vágyakat teremt, fokozza az erőszakot, a képzelőerő és a szókincs elvesztéséhez vezet, és csökkenti a kommunikációt a családban. Kerüljük a szükségtelen bútorok használatát, amik célja csak a hiúság, és kipusztítják a fákat.
Meg kell tanulnunk, hogy a lehető legjobb formában, gazdaságos házakat építsünk természetes anyagokból, amelyek nem károsítják az egészséget. Az új építési technológiák elfogadják az olyan természetes anyagok használatát, mint vályog, bambusz, szalma és habkő; és ezeket népszerűsítik.
Ne tegyük tönkre a hallóképességünket fülsiketítő hangokkal. A modern zene sok fajtája nem kívánt hatásokat okoz, és zavarja egészségünket és egyensúlyunkat. Ne támogassunk olyan vállalatokat, amelyek megkárosítják a természetet és a mi felebarátainkat.

Harmónia a természettel

Az emberiség atrocitásai (kegyetlenségei) a bennszülöttekkel, magzatokkal, hátrányos helyzetűekkel stb. szemben annyira minősíthetetlenek, hogy fel kell ismernünk, az emberek potenciálisan nagyon veszélyesek.
Előítéleteink, nagyzási és kisebbségi komplexusaink, rokon- és ellenszenveink vezetnek oda, hogy igazságtalanok, fanatikusok, kegyetlenek és önzők legyünk. Ha nem vagyunk óvatosak, bűnösek lehetünk abban, hogy kiszolgáljuk a romboló erőket. Az univerzális testvériség tudata az egyetlen, amely felelőssé képes tenni minket a kapcsolatainkért.

Állatvédelem

Ellene vagyunk minden olyan orvosi és tudományos kísérletnek, amely állatokat használ, a rossz szándékú és beteges kíváncsiság szegény áldozatait.
Ugyancsak ellene vagyunk annak, hogy milyen erőszakosan bánnak a tehenekkel a modern „tejgyárakban”. A mi felfogásunk kétségkívül különbözik a vegán filozófiától, amely teljesen eltekint az állati termékektől. De tény, hogy a tehénvédelmet csak egy magasabb szinten lehet megszervezni, mert sok ezer acre különféle minőségű földet, és sok állami támogatást igényel. A kis tanyák csődbe mennek, ha növelik a teheneik számát.
A bőrt vagy bármilyen állati eredetű terméket akkor lehet használni, ha az állat természetes módon halt meg. Semmilyen körülmények között nem működhetünk együtt a gyilkos iparral.

Környezet

Feltétlenül fákat (erdőket) kell ültetni, és meg is kell védeni, mert ezek teremtik meg és tartják fenn a föld felszínét, és ilyen módon meggátolják az eróziót. Felelőtlenül kivágni a fákat, és elhanyagolni az újratelepítésüket, ez elpusztítja a természetes egyensúlyt. A fákat különféle fajtákban, vegyesen kell ültetni.
A folyók és az erdők óvása az élet szerves részét képezi. Fontos, hogy szigorúan elkülönítsük a hulladékot, és a lehető legjobb módon újrahasznosítsuk.
Ne tegyünk több haszontalan utazást az autókban. Amikor lehetséges, vegyük elő a kerékpárt. Gyalogoljunk többet. Ne szennyezzük a levegőt egy kis séta helyett. Használjunk lehetőleg kevesebb műanyag tárgyat. Jobb fajátékokat készíteni a gyerekeknek, és arra nevelni őket, hogy érezzék és szeressék a természetet.
Vegyünk részt aktívan olyan polgári szolgálatokban, mint fák ültetése nyilvános helyeken, utazók ellátása ivóvízzel, piszkos területek megtisztítása, hulladék újrahasznosítás, védelem az állatokkal való visszaélés ellen stb. Maximális felelősséggel és gondossággal kell eljárnunk. Ide értve azt is, hogy el kell zárni a csöpögő csapot. Takarékoskodni kell az energiával.

Mezőgazdaság

Ne használjuk a talajt haszontalan dolgok termelésére, amelyek megmérgezik az embereket, akik függőek lesznek az olyan termékektől, mint dohány, kávé, tea és más drogok.
Ne legyen több ipari földkihasználás. Ne legyen több monokultúra. A kereskedelmi mezőgazdaság mesterséges termékekkel gyengíti a természetes védekezést, és a termékei egyre kevésbé táplálóak és egészségesek. Az erdőket szántóföldekkel kell keverni, a természetes egyensúly fenntartása végett. A szerves hulladékot át kell alakítani növényi trágyává. Ez arany egy földművelő számára.
Az emberi hulladékot (ürüléket) is fel kell használni talajjavítás céljaira, száraz WC-k segítségével, a mezőkön, a tanyákon, gazdaságokban stb. Ahol lehetséges, családi vagy közösségi veteményeskerteket kell művelni, a biogazdálkodás elveinek megfelelően.

Bhakti Alóka Paramadvaiti Szvámi