Néhány gondolat más vallásokról

A Gaudija Math szintén elismeri, hogy a Legfelsőbb Úr más vallásokban is megnyilvánította üzenetét az emberiségnek. Srila Bhaktivinoda Thákur pl. nagyon tiszteli Jézus tanításait, Jeruzsálem megmentőjének nevezi, és kommentárokat írt az első parancshoz. Sok más vaisnava ácsárja prédikált Jézusról ugyanebben a szellemben. A Visva Vaisnava Rádzs Szabhá elnöke, Srila B.P. Puri Mahárádzs mondta: „Nem lehet figyelmen kívül hagyni, milyen sokat adott Jézus a teizmus világának.” Tudjuk, hogy Sri Csaitanja Maháprabhu is sokszor beszélt muszlimokkal. Hivatkozott a Koránra is, és elfogadta, hogy Allah Visnunak egy másik neve. Míg a Gaudija Math minden tiszta teizmus érvényességét elfogadja, szükségessé vált tisztázni azokat a területeket, ahol a követők eltértek az eredeti tanításoktól. Példa erre, hogy Srila A.C. Bhaktivedánta Szvámi Mahárádzs, aki sokszor találkozott keresztény vezetőkkel, hangsúlyozta, a „Ne ölj” parancs az állatokra is vonatkozik. A római Canciani atya könyvének címe, Jézus vegetáriánus volt. Kutatásai során felfedezte, hogy az első keresztényeket azért üldözték a római hatóságok és az állattartók, mert a vegetáriánizmust prédikálták és terjesztették.

Azt is meg kell jegyezni, hogy a Tizenkettők Evangéliumában, a régebbi keresztény írások egyikében, Jézus a vegetárianizmust, a reinkarnációt és a karma törvényét tanítja, csaknem ugyanazokkal a szavakkal, mint a hívő vaisnava. Ha megfontoljuk, hogy az esszénusokat (Jézus saját közösségét) szigorú vegetáriánusoknak ismerték, arra lehet következtetni, hogy a modern keresztény húsevők eltértek igazi tanításaiktól.

Ilyen dolgok minden vallásban megtörténtek a Kali-jugéban. Meg kell találnunk a lényeget. Ilyen módon nagyon is nyilvánvaló lesz, hogy valamennyi igazán teista vallás ugyanazokat az erkölcsi szabályokat tanítja, amelyek az emberiséget a szerető odaadó szolgálat felé vezetik. Akik meg akarják ismerni a legmélyebb és legszebb üzenetet, amelyet Isten ennek a világnak adott, minden vallás mélyebb ontológiáját fogják tanulmányozni. Az igazi bhakták tanulmányai soha nem vezetnek heves vitákhoz (amilyenek a politikai manipulátorok által, gyakran önző célokra teremtett viták).

A Gaudija Math minden vallásból és vaisnava filozófiai iskolából szerzett tagokat. A Gaudija vaisnavák azonban teljes mértékben elfogadják a más vallásokkal való együttműködés pozitív szellemét, az emberiség erkölcsi fölemelése érdekében. Ugyanakkor minden erőfeszítést megtesznek, hogy ebben a világban mindenkit boldoggá tegyenek azáltal, hogy tisztelettel megosztják velük Sri Csaitanja Maháprabhu ajándékait.